Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №76/СМ/49д-21 від 20.08.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
РУДЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2900122910
Паспорт: №МВ 268753 виданий: Краснопільський РВ УМВД у Сумській області від 14.04.1997 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
42400, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Сумській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№76/СМ/49д-21 від 20.08.2021
Строк дії
з 20.08.2021 по 20.08.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір за межами с. Новодмитрівка, Краснопільський район (з 2020 року - Сумський район), р. Закобильна, р. Сироватка, басейн р. Псел (для поповнення 2 ставків площею 13,9352 га та 8,0940 га, об’ємом 160,0 тис.м.куб. та 83,0 тис.м.куб.)
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0554/0439/0043/Р.ЗАКОБИЛЬНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.18 р. Псел від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 7169 283.51
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 7169 283.51
Р.ЗАКОБИЛЬНА 7169 283.51
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 7169 283.51
з поверхневих джерел: 7169 283.51
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 282 76.91
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 6887 206.6
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Новодмитрівка, Краснопільський район (з 2020 року - Сумський район)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0554/0439/0043/Р.ЗАКОБИЛЬНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.18 р. Псел від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1452,5
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
206,6
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1452,5
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.35 508.38 0.35 508.38 0.07231
БСК5 2.9 4212.25 2.9 4212.25 0.59914
ХСК 34.7 50401.75 34.7 50401.75 7.16902
Завислі речовини 9.7 14089.25 9.7 14089.25 2.00402
Нафтопродукти 0.01 14.53 0.01 14.53 0.00207
Нітрати 2.4 3486.0 2.4 3486.0 0.49584
Нітрити 0.04 58.1 0.04 58.1 0.00826
Сульфати 37.1 53887.75 37.1 53887.75 7.66486
Фосфати 0.2 290.5 0.2 290.5 0.04132
Хлориди 22.4 32536.0 22.4 32536.0 4.62784
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись більше ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; реакція (рН) - 6,5-8,5; розчинний кисень, г/м3 – не повинен бути менше 4,0 г/м3 у будь-який період року у пробі, відібраній до 12 години дня.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 34860 206.6
- у поверхневий водний об'єкт 34860 206.6
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Здійснювати спеціальне водокористування виключно за наявності правовстановлюючих документів на водні об'єкти.
2. Систематично здійснювати первинний облік водокористування.
3. Виконувати в повному обсязі і в встановлені терміни умови погодження контролюючих органів, приписи та водоохоронні заходи.
4. Виконувати заходи, що забезпечать поліпшення екологічного стану водного об’єкта.
5. Виконувати вимоги статей 44, 51, 68, 70, 89, 94 Водного кодексу України.
6. Річні звіти по формі 2ТП–водгосп (річна) надавати Регіональному офісу водних ресурсів у Сумській області щорічно не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись розроблених нормативів ГДС, здійснювати вимірювання показників якості вод перед кожним їх скидом у поверхневі водні об’єкти. Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
2 Підтримувати прибережну захисну смугу (ПЗС) навколо ставків в належному стані та, в разі необхідності, проводити її залуження чи заліснення з метою збереження та поліпшення екологічного стану водойм Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
3 Не допускати порушення в межах ПЗС режиму обмеженої господарської діяльності, передбаченої ст. 89 Водного кодексу України. Запобігати проникненню у ставки стічних вод, пестицидів і добрив через прибережну захисну смугу. Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
4 Здійснювати користування водними об’єктами відповідно до встановленого режиму його функціонування з дотриманням вимог статей 44 та 51 Водного кодексу України. Постійно Збереження та раціональне використання водних ресурсів
5 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забрудення водойм, не допускати їх забруднення та засмічення. Постійно Поліпшення якості водних ресурсів