Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №12/ЛГ/49д-21 від 20.08.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " СХІДНОУКРАЇНСЬКА РИБНА КОМПАНІЯ" (ТОВ "СУРКОМ")
Ідентифікаційні дані
40897739
Місце реєстрації
93100, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЛИСИЧАНСЬК, вул. КАНАТНА, буд. 58
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-332-5125
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№12/ЛГ/49д-21 від 20.08.2021
Строк дії
з 20.08.2021 по 20.08.2027
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Кабичівське водосховище площею 121,2281 га, об’ємом при НПР 2333,1 тис. м3, розташоване за межами населених пунктів Марківської ОТГ Старобільського району, басейн р. Лізна/басейн р. Деркул/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0273/0138/Р.ЛИЗНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.18 р. Деркул
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2561.6 935
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 2561.6 935
Р.ЛИЗНА 2561.6 935.0
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2561.6 935
з поверхневих джерел: 2561.6 935
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 2561.6 935.0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Здійснення невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Дотримуватись вимог статей 47, 88, 89 Водного кодексу України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об`єктів для загального водокористування та обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах навколо водойм.

5. Згідно п. 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015р № 78, надати документи для постановки на державний облік водокористування  до Регіонального офісу водних ресурсів у Луганський області відділ водного кадастру та мониторингу вод, за адресою: 93113, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ім. В.Сосюри (Свердлова), 347, тел. (06451) 7-15-93, 0505800711, e-mail: llruvr@ukr.net.

6. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) через електронний кабінет водокористувача на порталі електронних послуг Держводагентства за посиланням: e-services.davr.gov.ua.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенню водних ресурсів Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження, забруднення та засмічення
2 Дотримуватись вимог ст. 88, 89 Водного кодексу України "Прибережні захисні смуги", "Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах" Постійно Попередження забруднення та засмічення водного об’єкту
3 Здійснювати заходи що забезпечують поліпшення екологічного стану водних об’єктів і умови відтворення рибних запасів Постійно Поліпшення якості водних ресурсів