Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №455/ЗП/49д-21 від 26.08.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "РІДНИЙ ДІМ"
Ідентифікаційні дані
35664556
Місце реєстрації
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЛЬВІВ, вул. ДУБОВА, буд. 40
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-673-2897
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№455/ЗП/49д-21 від 26.08.2021
Строк дії
з 26.08.2021 по 26.08.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Кар’єрна вода із зумпфа - водоприймача (насосна установка СВН-80, продуктивністю 35 м3/год.) у межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0315/Р.МОКРА МОСКОВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Кар'єрна
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 35.8 2.76
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 35.8 2.76
Р.МОКРА МОСКОВКА 35.8 2.76
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 39.25 3.307
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 35.8 2.76
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 35.8 2.76
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 3.45 0.547
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.36 0.341
- на виробничі потреби 2.09 0.206
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб з подальшим вивезенням на очисні споруди КП "Водоканал" м. Запоріжжя
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Мокра Московка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0315/Р.МОКРА МОСКОВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
400,000
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
876,000
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,000
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.342 0.0000 0.342 136.8000 0.2996
БСК5 6.300 0.0000 6.300 2520.0000 5.5188
ХСК 29.870 0.0000 29.870 11948.000 26.1661
Завислі речовини 5.200 0.0000 5.200 2080.0000 4.5552
Нафтопродукти 0.049 0.0000 0.049 19.6000 0.0429
Нітрати 4.188 0.0000 4.188 1675.2000 3.3387
Нітрити 0.061 0.0000 0.061 24.4000 0.0534
Сульфати 1362.300 0.0000 1362.300 544920.00 1193.3748
Фосфати 0.214 0.0000 0.214 85.6000 0.1875
Хлориди 371.000 0.0000 371.000 148400.00 324.9960
Залізо загальне 0,024 0.0000 0,024 9,6000 0,0210
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристика зворотних вод (обов’язкові): розчинений кисень взимку не менше 4 мг/дм3, влітку не менше 6 мг/дм3, водневий показник (рН) 6,5-8,5, температура не більше + 5 С до природньої. Показники та характеристика зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): бактеріологічне забруднення колі–фаги не більше 100 в 1 дм3, радіоактивність води (сумарна радіоактивність) не визначалась. Показники токсичності не визначалися.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 3.45 0.547
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2402.88 876.481
- у поверхневий водний об'єкт 2400.00 876.00
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 2.88 0.481
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст.25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства захисту довкілля  та природних ресурсів України від 18.12.2020 року № 375), щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним  року надавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді за посиланням https://e-services.davr.gov.ua.

3. Водозабори утримувати в належному стані, слідкувати за робочим станом водовимірювальної апаратури, відповідно до ст. 44, 100 Водного кодексу України.

4. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

5. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості.

6. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин  із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води в контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

7. У випадках аварійних ситуацій на водних об`єктах, пов`язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України,  повідомляти відповідні організації та вживати  невідкладні заходи щодо їх усунення.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води. Вести облік забору та використання води. Постійно Контроль за використанням вод
2 Не допускати втрат води, своєчасно проводити поточний ремонт водопроводу. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Зберігати лічильники для обліку забраної та використаної води у справному стані. Своєчасно проводити Державну повірку приладів обліку. Постійно Контроль за використанням вод
4 Здійснювати контроль якісного та кількісного складу зворотних вод, що надходять на скид у р. Мокра Московка по випуску № 1. Згідно графіку відбору проб Забезпечення нормативних показників забруднюючих речовин, що надходять на скид у водний об’єкт.
5 Виконання планово - попереджувальних ремонтів насосних агрегатів. Згідно графіку Забезпечення нормативного стану навколишнього середовища
6 Встановити прилади обліку води на заборі кар’єрної води із зумпфа- водоприймача. 2022 рік Раціональне використання водних ресурсів