Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №96/ІФ/49д-21 від 17.08.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
"СЕЛИЩНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
Ідентифікаційні дані
32356196
Місце реєстрації
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЯРЕМЧЕ, смт ВОРОХТА, вул. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, буд. 41
Контактні відомості
Телефон: +38-(034)-344-1734
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Івано-Франківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№96/ІФ/49д-21 від 17.08.2021
Строк дії
з 17.08.2021 по 17.08.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
р. Пересигирчик, смт Ворохта Івано-Франківська область
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/Р.ПРУТ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 90.26 32.91
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 90.26 32.91
Р.ПРУТ 90.26 32.91
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 5.06 1.85
з поверхневих джерел: 5.06 1.85
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.38 0.14
- на виробничі потреби 4.68 1.71
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах смт Ворохта Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Прут
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/Р.ПРУТ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1,83
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
16,0
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,83
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 7.8 14.274 7.8 14.274 0.1248
БСК5 13 23.79 15 27.45 0.24
ХСК 49 89.67 80 146.4 1.28
Завислі речовини 32 58.56 15 27.45 0.24
Нафтопродукти 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нітрати 2.7 4.941 2.7 4.941 0.0432
Нітрити 0.17 0.3111 0.17 0.3111 0.00272
Сульфати 71 129.93 71 129.93 1.136
Фосфати 2.1 3.843 2.1 3.843 0.0336
Хлориди 65 118.95 65 118.95 1.04
СПАР 0,24 0,4392 0,24 0,4392 0,00384
Сухий залишок 336 614,88 336 614,88 5,376
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
рН - 6,5-8,5; t не > 3C до фону; розчинений кисень не < 4 мг/дм3
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): 68.6 25
- населенню 19.2 7.0
- вторинним водокористувачам (без використання) 49.4 18.0
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 43.84 16
- у поверхневий водний об'єкт 43.84 16.0
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 16.6 6.06

Умови спеціального водокористування

1 Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2 Згідно п.1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти  про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в Дністровське басейнове управління водних ресурсів (м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23а, тел (0342) 52 34 83).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік водокористування та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Відбір проб води на хімічний аналіз 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення