Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №449/ЗП/49д-21 від 10.08.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю "Конкордія-500"
Ідентифікаційні дані
37794301
Місце реєстрації
79056, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЛЬВІВ, вул. Пластова, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-264-7743, Ел.пошта: ntatusko@gmail.com
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№449/ЗП/49д-21 від 10.08.2021
Строк дії
з 10.08.2021 по 10.08.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
електронна
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах міста Запоріжжя Запорізької області (АЗК №29, просп. Соборний, 17 В)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 7.721 2.817
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 7.721 2.817
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 7.721 2.817
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах міста Запоріжжя Запорізької області (АЗК №29, просп. Соборний, 17 В)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП "Водоканал" м. Запоріжжя, код 95/СТО/230225
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах міста Запоріжжя Запорізької області (АЗК №29, просп. Соборний, 17 В), басейн р. Мокра Московка, район басейну р. Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Мокра Московка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0315/Р.МОКРА МОСКОВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
14.12
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
0.294
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0.03194
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.38 0.0121372 0.38 5.3656 0.000112
БСК5 2.92 0.0932648 2.92 41.2304 0.000858
ХСК 27.33 0.8729202 27.33 385.8996 0.008035
Завислі речовини 26.9 0.859186 26.9 379.828 0.007909
Нафтопродукти 0.23 0.0073462 0.23 3.2476 0.000068
Нітрати 2.08 0.0664352 2.08 29.3696 0.000612
Нітрити 0.22 0.0070268 0.22 3.1064 0.000065
Сульфати 34.03 1.0869182 34.03 480.5036 0.010005
Фосфати 0.35 0.011179 0.35 4.942 0.000103
Хлориди 21.15 0.675531 21.15 298.638 0.006218
Залізо (загальне) 0.46 0.0146924 0.3 4.236 0.000088
Мінералізація 149.0 4.75906 149.0 2103.88 0.043806
СПАР 0.16 0.0051104 0.16 2.2592 0.000047
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: 1) плаваючі домішки: відсутні; 2) запах, присмак: < 2Б; 3) колір (прозорість): >= 10 см; 4) температура: =< 5° С прирощення; 5) реакція (рН): 6,5-8,5; 6) кисень розчинений: >= 4 мг/дм3; 7) коліфаги: < 100 в дм3; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм3; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10) показники токсичності: зливові води не повинні мати токсичний вплив на тест-об’єкти; 11) сумарна радіоактивність зливових вод не повинна перевищувати показники природного фону.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 7.721 2.817
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 73.241 3.111
- у поверхневий водний об'єкт 65.52 0.294
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 7.721 2.817
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18.12.2020 № 375) щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним року надавати державну звітність за формою № 2 ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді за посиланням htths://e-services.davr.gov.ua.

3. Водозабори утримувати в належному стані, слідкувати за робочим станом водовимірювальної апаратури, відповідно до ст. 44, 100 Водного кодексу України.

4. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено (ст. 70 Водний кодекс України).

6. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил (ст. 101 Водний кодекс України).

7. У випадках аварійних ситуацій на водних об’єктах, пов’язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, повідомляти відповідні організації та вживати невідкладні заходи щодо їх усунення.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води, здійснювати облік водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Зберігати лічильник для обліку води у справному стані, своєчасно проводити державну повірку приладів обліку Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Недопущення розливу нафтопродуктів Постійно Запобігання забрудненню земельних та водних ресурсів нафтопродуктами
4 Контроль за герметичністю обладнання та з’єднань трубопроводів Постійно Запобігання забрудненню земельних та водних ресурсів нафтопродуктами
5 Дотримуватись встановлених нормативів лімітів ГДС забруднюючих речовин у зворотних водах, що скидаються у водний об’єкт Постійно Запобігання забрудненню поверхневих вод
6 Здійснювати контроль якісного складу зворотних стічних вод, які скидаються у р.Мокра Московка з території ділянки АЗК №29 Згідно плану-графіку 1 раз в квартал Запобігання забрудненню поверхневих вод, дотримання нормативів ГДС речовин у водний об’єкт
7 Дотримуватись технології очистки стічних вод, контролювати ефективність роботи очисних споруд Постійно Запобігання забрудненню поверхневих вод
8 Проведення сервісного обслуговування очисних споруд Згідно плану-графіку 1 раз на рік Запобігання забрудненню поверхневих вод