Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №166/ЖТ/49д-21 від 25.08.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ГРАНІТНА КОРПОРАЦІЯ" (ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГРАНІТНА КОРПОРАЦІЯ")
Ідентифікаційні дані
32935011
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОН, село КАМ'ЯНИЙ БРІД, вул. ЗАРІЧНА, буд. 8
Контактні відомості
Телефон: +38-(068)-176-2693
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№166/ЖТ/49д-21 від 25.08.2021
Строк дії
з 25.08.2021 по 25.08.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Кар’єр родовища габро Центральне розташований за межами села Кам’яний Брід Житомирського (Коростишівського) району, Житомирської області. Забір води здійснюється за допомогою насосу марки 2СМ-100-65 продуктивністю 22 м3/годину. Басейн річки Руда, притока річки Верхолужжя, притока річки Бистріївка, притока річки Тетерів, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0178/0004/0017/0002/Р.РУДА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Кар'єрна
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 276 100.74
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 276 100.74
Р.РУДА 276 100.74
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 17.56 3.4
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 17.56 3.4
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 17.56 3.4
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - скид кар’єрних вод здійснюється за межами села Кам’яний Брід Житомирського (Коростишівського) району, Житомирської області. Кар’єрні води відкачуються через двосекційний ставок-відстійник об’ємом 250 м3 за допомогою насосу марки 2СМ-100-65 продуктивністю 22 м3/годину по водовідвідній канаві у річку Руда, притока річки Верхолужжя, притока річки Бистріївка, притока річки Тетерів, район річкового басейну Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0178/0004/0017/0002/Р.РУДА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
10,77
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
97,34
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
97,34
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.33 3.55 1.0 10.77 0.097
БСК5 2.45 26.39 3.0 32.31 0.292
ХСК 36.4 392.03 45 484.65 4.380
Завислі речовини 5.1 54.93 15.0 161.55 1.460
Нафтопродукти 0.05 0.54 0.05 0.54 0.005
Нітрати 1.70 18.31 10.0 107.7 0.973
Нітрити 0.038 0.41 0.08 0.86 0.008
Сульфати 52.0 560.04 75.0 807.75 7.301
Фосфати 0.080 0.86 2.14 23.05 0.208
Хлориди 51.0 549.27 75.0 807.75 7.301
Сухий залишок 325,0 3500,25 325,0 3500,25 31,636
Залізо загальне 0,1 1,08 0,1 1,08 0,010
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Розчинений кисень - 4,0 мг/л 2. Водневий показник (рН) - 6,5-8,5 3. Температура - 3 градуси за Цельсієм 4. Бакеріологічне забруднення - коліфаги менше 100 в л 5. Лактозопозитивні кишкові палички - менше 10000 в л 6. Рівень токсичності води - клас 1 нетоксичний 7. Радіоактивність води (сумарна радіоактивність) - 1,0 Бк на літр
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 258.44 97.34
- у поверхневий водний об'єкт 258.44 97.34
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 15 3.78
- оборотного 15.0 3.78
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Здійснювати облік забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримувати встановлених лімітів забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу річки Руда постійно Забезпечення дотримання санітарних норми при експлуатації водогосподарських об’єктів
4 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів скидання забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Здійснювати контроль за якістю та кількістю скинутих у водний об’єкт стічних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) через Портал електронних послуг Держводагентства (e-services.davr.gov.ua) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку водокористування