Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №89/ЛВ/49д-21 від 10.08.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД
Ідентифікаційні дані
05761873
Місце реєстрації
79070, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЛЬВІВ, вул. Рахівська, буд. 16, корп. -, кв./офіс -
Контактні відомості
Телефон: +38-(032)-235-1200, Факс: +38-(032)-235-1200, Ел.пошта: office@lhz.com.ua
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Львівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№89/ЛВ/49д-21 від 10.08.2021
Строк дії
з 10.08.2021 по 10.08.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловини № 2-1300/41, № 3-1300/40, свердловина № 1-1300/44 (резервна), м. Львів, Львівська область, басейн річки Зубра, район басейну річки Дністер
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1209/Р.ЗУБРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.01 р. Дністер від витоку до гирла р. Стрий
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
водопровідна мережа ЛМКП "Львівводоканал"
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.01 р. Дністер від витоку до гирла р. Стрий
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 299.98 105.02
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 299.98 105.02
Р.ЗУБРА 299.98 105.02
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 362.79 123.91
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 299.98 105.02
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 30.0 10.95
- на виробничі потреби 269.98 94.07
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 62.81 18.89
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 9.60 3.51
- на виробничі потреби 53.21 15.38
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Львів, Львівська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
каналізаційна мережа ЛМКП "Львівводоканал"
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
БАЛ/ВИСЛА/0388/Р.ЗАХІДНИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.01 р. Західний Буг від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 62.81 18.89
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 80.97 27.35
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 80.97 27.35
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 16800 6132
- оборотного 16800.0 6132.0
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Анулювати дозвіл на спеціальне водокористування  № 290/ЛВ/49д-18 від 05.06.2018 у найкоротший термін.

6. Інші умови зазначені у Висновку Державної служби геології та надр України (лист від 11.06.2021 № 9470/05/05-21).

Державна служба геології та надр України опрацювала заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування АТ «Львівський хімічний завод», для водозабору розташованого в населеному пункті Львівської області, та вважає за можливе видати дозвіл на термін п'ять років з метою забору підземних вод:

Св. № 1-1300/44, (49048ʹ13,74ʺ ПнШ, 24002ʹ29,81ʺ СхД), м. Львів,

Св, № 2-1300/41, (49048ʹ19,18ʺ ПнШ, 24002ʹ45,34ʺ СхД), м. Львів,

Св. № 3-1300/40, (49048ʹ25,36ʺ ПнШ, 24002ʹ30,43ʺ СхД), м. Львів,

у загальному обсязі 299,98 м3/добу (105,02 тис. м3/рік);

Спеціальне водокористування здійснювати при виконанні таких умов:

- видобуток підземних вод не повинен перевищувати величини експлуатаційного рекомендованого дебіту, зазначеного у паспорті водозабірної споруди;
- дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
- регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
- дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
- обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
- забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
- дотримуватися вимог Водного кодексу України;
- дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», -стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
- використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
- подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772;
- дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;
щорічно надавати до 20 січня звіт по формі 7-ГР Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» ДП «Західукргеологія» та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) у разі необхідності.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зону санітарної охорони водозабору постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення