Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №644/ХС/49д-21 від 27.08.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ"
Ідентифікаційні дані
39989391
Місце реєстрації
01024, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ район, вул. Соловцова Миколи, буд. 2, корп. Д, кв./офіс 38
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-337-1888
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства
Номер та дата видачі
№644/ХС/49д-21 від 27.08.2021
Строк дії
з 27.08.2021 по 27.08.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з поверхневих джерел через розподільчий канал Р-5 від Каховського магістрального каналу з використанням НС №7 за межами с. Метрополь, Генічеського району, Херсонської області, басейн річок Приазов’я (для зрошення на площі 329,39 га).
Код типу джерела водопостачання
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0106/ГОЛ.КАХ.МАГ.КАНАЛ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 17128.3 2055.4
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 17128.3 2055.4
ГОЛ.КАХ.МАГ.КАНАЛ 17128.3 2055.4
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 17128.3 2055.4
з поверхневих джерел: 17128.3 2055.4
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 17128.3 2055.4
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод у розподільчий канал Р-5 Каховського магістрального каналу за межами с. Метрополь, Генічеського району, Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Канал Р-5
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0106/ГОЛ.КАХ.МАГ.КАНАЛ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2,26
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
5,7
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
5,7
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.075 0.09 0.075 0.09 0.0002
БСК5 4 6.00 4 6.00 0.0173
ХСК 22 33.00 22 33.00 0.0950
Завислі речовини 15 22.50 15 22.50 0.0648
Нафтопродукти 0.021 0.05 0.03 0.05 0.0001
Нітрати 0.255 0.03 0.255 0.03 0.0005
Нітрити 0.02 0.02 0.02 0.02 0.0001
Сульфати 40 60.00 40 60.00 0.1728
Фосфати 0.03 0.02 0.03 0.02 0.0001
Хлориди 8.8 13.20 8.8 13.20 0.0380
Мінералізація 309.6 464.40 309.6 464.40 1.3375
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові): розчинний кисень 4,35 мг/дм3 , водневий показник (рН) 7,97, температура 2- 3 градуси за Цельсієм . Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): бактеріологічне забруднення -, рівень токсичності води (на основі біотестування) не токсично, радіоактивність води (сумарна радіоактивність) -.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 47.46 5.7
- у поверхневий водний об'єкт 47.46 5.7
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1.Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.
2.Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.  
3.Виконувати вимоги статті 65 Водного кодексу України щодо особливостей спеціального водокористування для потреб сільського господарства.
4.Використовувати меліоровані землі згідно з вимогами статті 25 Закону України «Про меліорацію земель».
5.Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінприроди  від 16.03.2015 № 78, щорічно,  не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати  звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).
6.Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування постійно Охорона поверхневих вод від виснаження
2 Утримувати в належному стані місце скиду зворотних вод постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення