Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №104/КВ/49д-21 від 26.07.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ"
Ідентифікаційні дані
05509659
Місце реєстрації
08700, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ОБУХІВ, вул. Київська, буд. 130
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-442-4967, Факс: +38-(045)-727-6407
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Державне агентство водних ресурсів України
Номер та дата видачі
№104/КВ/49д-21 від 26.07.2021
Строк дії
з 16.07.2021 по 16.07.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір з водопідвідного каналу р.Дніпро в м. Українка, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.03 р. Дніпро від греблі Київського водосховища до греблі Канівського водосховища (виключаючи рр. Десна, Трубіж)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідна мережа ВКП "Обухівводоканал", в межах м. Обухів
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.03 р. Дніпро від греблі Київського водосховища до греблі Канівського водосховища (виключаючи рр. Десна, Трубіж)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 38253.356 13177.582
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 38253.356 13177.582
Р.ДНІПРО 38253.356 13177.582
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 37336.378 12881.05
з поверхневих джерел: 36706.667 12663.8
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 105.942 36.550
- на виробничі потреби 36600.725 12627.250
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 629.711 217.25
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 434.058 149.750
- на виробничі потреби 195.653 67.500
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Халеп’я, очисні споруди повного біологічного очищення потужністю 68, 5 тис. м3/добу
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.03 р. Дніпро від греблі Київського водосховища до греблі Канівського водосховища (виключаючи рр. Десна, Трубіж)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2372,253
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
15914,208
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1059,390
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.0000 1059.3900 1.0000 2372.2530 15.9142
БСК5 14.3900 15244.6221 *15.0000 35583.7950 238.7131
ХСК 72.3400 76636.2726 *80.0000 189780.240 1273.1366
Завислі речовини 14.9200 15806.0988 *15.0000 35583.7950 238.7131
Нафтопродукти 0.1000 105.9390 0.1000 237.2253 1.5914
Нітрати 6.7000 7097.9130 6.7000 15894.0951 106.6252
Нітрити 0.2000 211.8780 0.2000 474.4506 3.1828
Сульфати 75.0000 79454.2500 75.0000 177918.975 1193.5656
Фосфати 0.3000 317.8170 0.3000 711.6759 4.7743
Хлориди 92.0000 97463.8800 92.0000 218247.276 1464.1071
Залізо загальне 0,1000 105,9390 0,1000 237,2253 1,5914
Мідь 0,0010 1,0594 0,0010 2,3723 0,0159
Хром +6 0,0050 5,2969 0,0050 11,8613 0,0796
СПАР 0,1 105,939 0,1 237,2253 1,5914
Феноли 0,001 1,0594 0,001 2,3723 0,0159
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 629.711 217.250
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 9276.294 3228.573
Передача води, усього (у т.ч.): 1546.689 513.782
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 1546.689 513.782
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 45995.795 15914.208
- у поверхневий водний об'єкт 45995.795 15914.208
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 347137.971 119762.6
- оборотного 267087.971 92145.350
- повторного 80050.00 27617.250
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТПводгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження
2 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
3 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу в районі місць водозабору та водовідведення Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення