Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №149/ЖТ/49д-21 від 02.08.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОЛОВИНЕ-ДОБРОБУТ" ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (КП "ГОЛОВИНЕ-ДОБРОБУТ" ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ)
Ідентифікаційні дані
34283298
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ РАЙОН, смт ГОЛОВИНЕ, вул. ШЕВЧЕНКА, буд. 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-527-6241
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№149/ЖТ/49д-21 від 02.08.2021
Строк дії
з 02.08.2021 по 02.08.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Груповий підземний водоносний горизонт - артезіанські свердловини № 2 продуктивністю 6,0 м.куб/годину, № 1 (резерв) продуктивністю 4,0 м.куб/годину і № 4 (резерв) продуктивністю 4,0 м.куб/годину розташовані за межами смт. Головине та № 4 р/е (резерв) продуктивністю 6,5 м.куб/годину розташована у смт. Головине Черняхівського району. Басейн річки Бистриївка, притока річки Мика, притока річки Тетерів, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0178/0004/Р.БИСТРИЇВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 81.37 29.7
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 81.37 29.7
Р.БИСТРИЇВКА 81.37 29.7
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1.02 0.37
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 1.02 0.37
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.03 0.01
- на виробничі потреби 0.99 0.36
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - скид господарсько-побутових та виробничих зворотних (стічних) вод підприємства, від населення та вторинних водокористувачів після повної біологічної очистки на очисних спорудах потужністю 255,5 тис.м.куб/рік здійснюється у річку Бистриївка, притока річки Мика, притока річки Тетерів, район річкового басейну Дніпро. Випуск № 1 розташований у смт. Головине Черняхівського району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0178/0004/Р.БИСТРИЇВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
3,03
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
26,57
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
3,03
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 43.2 130.90 1.0 3.03 0.03
БСК5 89 269.79 15 45.50 0.40
ХСК 279.6 848.13 80 242.64 2.13
Завислі речовини 13.7 41.55 15 45.5 0.40
Нафтопродукти 0.07 0.22 0.05 0.15 0.001
Нітрати 3.7 11.30 40 121.32 1.06
Нітрити 0.3 0.86 0.3 0.86 0.007
Сульфати 87.1 264.25 100 303.3 2.66
Фосфати 12.7 38.41 2.15 6.52 0.06
Хлориди 157.3 476.94 300 909.9 7.97
Залізо загальне 0.7 2.07 0.26 0.79 0.007
СПАР 0,03 0,10 0,1 0,30 0,003
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки - на поверхні води не повинно виявлятися плівки нафтопродуктів, мастил, жирів і скупчення інших домішок 2. Запах, присмак - вода не повинна отримувати запахів, що їй не властиві інтенсивністю більше 1 бала, що виявляється безпосередньо 3. Колір (прозорість) - повинна дорівнювати більше 20 см 4. Температура - літня температура води в результаті спуска стічних вод не повинна підвищуватися більш ніж на 3 градуси за Цельсієм в порівнянні із середньомісячною температурою води самого жаркого місяця року за останні 10 років 5. Реакція (рН) - у межах 6,5-8,5 6. Кисень розчинений - не повинен бути менше 4 мг/дм.куб в будь-який період року 7. Колі-індекс - вміст кишкової палички у 1 л стічної води має складати до 1000 8. Лактозопозитивні кишкові палички - не більш 5000 в 1 дм.куб. 9. Життєвоздатні яйця гельмінтів - не повинні бути в 1 дм.куб
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 76.71 28
- населенню 21.92 8.0
- вторинним водокористувачам (без використання) 54.79 20.0
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 72.79 26.57
- у поверхневий водний об'єкт 72.79 26.57
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 3.64 1.33

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

3. Досягнення нормативів ГДС по наступних показниках: азот амонійний 25,30 до 1,0 мг/дм3 (перевищення у 25,3 раза), сульфати з 112,0 до 100,0 мг/дм3 (перевищення у 1,1 раза), БСК5 з 38,96 до 15,0 мг/дм3 (перевищення у 2,6 раза), ХСК з 109,9 до 80,0 мг/дм3 (перевищення у 1,4 раза), фосфати з 9,0 до 2,15 мг/дм3 (перевищення у 4,2 раза) та залізо загальне з 0,91 до 0,26 мг/дм3 (перевищення у 3,5 раза) 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра
 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 3. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 4. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 5. дотримуватися вимог ст. 98 Водного кодексу України;
 6. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;
 7. дотримуватися вимог Постанови Кабінету Міністрів України
  № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 8. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;
 9. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/2877;
 10. щорічно до 20 січня надавати Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Потьє, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт згідно форми 7-ГР (підземні води) у разі необхідності.
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечити своєчасну Держповірку устаткування для обліку використання води згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримувати встановлених лімітів забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Здійснювати облік забору та використання води засобами вимірювальної техніки постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Проводити відбір проб води з артсвердловин на хімічний та бактеріологічний аналізи 1 раз на квартал Контроль за якістю питної води
5 Проводити заміри рівня води в артсвердловинах 1 раз на квартал Охорона підземних вод від виснаження
6 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони навколо джерел водопостачання, прибережну захисну смугу р. Бистриївка у місцях відведення зворотних (стічних) вод постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
7 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та якістю води водних об’єктів у контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
9 Дотримувати режиму експлуатації очисних споруд каналізації постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
10 Виконувати планові ремонти водопровідних мереж, запірної арматури та каналізаційної мережі згідно графіку Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження та забруднення
11 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна)через Портал електронних послуг Держводагентства (e-services.davr.gov.ua) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку водокористування