Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №80/ІФ/49д-21 від 15.07.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ"
Ідентифікаційні дані
32148690
Місце реєстрації
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто КОЛОМИЯ, вул. ВІДРОДЖЕННЯ, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(034)-334-9637
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Івано-Франківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№80/ІФ/49д-21 від 15.07.2021
Строк дії
з 15.07.2021 по 15.07.2024
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
р. Прут, с. Шепарівці Коломийський район, Івано-Франківська область
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/Р.ПРУТ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 13819.4 5044.1
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 13819.4 5044.1
Р.ПРУТ 13819.4 5044.1
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 874 319.02
з поверхневих джерел: 874 319.02
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 7.7 2.82
- на виробничі потреби 866.3 316.2
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах с. Корнич Коломийського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Прут
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/Р.ПРУТ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
742
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
6500
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
693
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 3.85 2668.05 3.85 2856.7 25.025
БСК5 15.1 10464.3 15.1 11204.2 98.15
ХСК 26 18018 26 19292 169
Завислі речовини 15 10395 15 11130 97.5
Нафтопродукти 0.05 34.65 0.05 37.1 0.325
Нітрати 8.6 5959.8 8.6 6381.2 55.9
Нітрити 0.39 270.27 0.39 289.38 2.535
Сульфати 67.1 46500.3 67.1 49788.2 436.15
Фосфати 2.7 1871.1 2.7 2003.4 17.55
Хлориди 94.89 65758.77 94.89 70408.38 616.785
Сухий залишок 472 327096 472 350224 3068
СПАР 0,2 138,6 0,2 148,4 1,3
Феноли 0,001 0,693 0,001 0,742 0,0065
Фармальдегіди 0,03 20,79 0,03 22,26 0,195
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
рН - 6,5-8,5; t не > 3C; розчинений кисень не < 4 мг/дм3
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): 9863 3600
- населенню 5205.5 1900
- вторинним водокористувачам (без використання) 4657.5 1700
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 17808.22 6500
- у поверхневий водний об'єкт 17808.22 6500
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 3082.4 1125.08

Умови спеціального водокористування

1 Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2 Згідно п.1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти  про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в Дністровське басейнове управління водних ресурсів (м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23а, тел (0342) 52 34 83).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік водокористування та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Відбір проб води на хімічний аналіз 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення