Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №194/ДП/49д-21 від 19.07.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРО-КОНТАКТ"
Ідентифікаційні дані
24248561
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто НОВОМОСКОВСЬК, вул. ПІВНІЧНА, буд. 4 Б
Контактні відомості
Телефон: +38-(056)-232-0876
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№194/ДП/49д-21 від 19.07.2021
Строк дії
з 19.07.2021 по 19.07.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води із мереж КП "Новомосковськ водоканал", з підключенням в межах м. Новомосковськ Дніпропетровська область.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 14.1932 2.8804
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 14.1932 2.8804
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 3.9398 0.9889
- на виробничі потреби 10.2534 1.8915
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид дощових та талих зворотних вод в затон р. Солона і далі р. Самара в межах м.Новомосковськ. Басейн р. Самара, район басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0410/Р.САМАРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.31 р. Самара від гирла р. Вовча до гирла (виключаючи р. Вовча)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
12,83
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
4,23393
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
12,83
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.162 2.0785 0.162 2.0785 0.0007
БСК5 3.2 41.056 3.2 41.056 0.0135
ХСК 25.1 322.03 25.1 322.03 0.1063
Завислі речовини 6.33 81.214 6.33 81.214 0.0268
Нафтопродукти 0.042 0.5389 0.042 0.5389 0.0002
Нітрати 1.52 19.502 1.52 19.502 0.0064
Нітрити 0.068 0.8724 0.068 0.8724 0.0003
Сульфати 40.93 525.132 40.93 525.132 0.1733
Фосфати 0.211 2.7071 0.211 2.7071 0.0009
Хлориди 29.05 372.712 29.05 372.712 0.123
Залізо загальне 0,098 1,2573 0,098 1,2573 0,0004
Цинк 0,0053 0,068 0,0053 0,068 0,00002
Алюміній 0,021 0,2694 0,021 0,2694 0,0001
Мінералізація (по сухому залишку) 197,65 2535,85 197,65 2535,85 0,8368
АПАР 0,023 0,2951 0,023 0,2951 0,0001
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Розчинений кисень- не повинен бути менше 4 мг/дм3; водневий показник (рН) - не повинен виходити за межі 6,5-8,5; температура - річна температура води в результаті спуску стічних вод не повинна підвищуватися більш ніж на 3 °С у порівнянні із середньомісячною температурою самого жаркого місяця року за останні 10 років, але не більше 28°С; лактозопозитивні кишкові палички (індекс ЛКП)- не більше 1000 КУО в 1 дм3; коліфаги (в бляшкоутворюючих одиницях) - не більше 100 БУО в 1 дм3; патогенні ентеробактерії - відсутні в 1 дм3; рівень токсичності - не виявляє гострої летальної токсичністі для водних організмів; сумарна радіоактивність - не повинна перевищувати природного фону водного об’єкта.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод у каналізаційну мережу КП "Новомосковськ водоканал" у межах м. Новомосковськ.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
КП "Новомосковськ водоканал"
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.31 р. Самара від гирла р. Вовча до гирла (виключаючи р. Вовча)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 14.1932 2.8804
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 43.0091 5.3682
- у поверхневий водний об'єкт 38.49 4.2339
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 4.5191 1.1343
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 334.2151 83.888
- оборотного 334.2151 83.888
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

 

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

4. Забороняється  скидання  у  водні  об'єкти,  на  поверхню льодового  покриву  та  водозбору,  а також у каналізаційні мережі пульпи,   концентрованих   кубових   залишків,    шламів,    інших технологічних і побутових твердих відходів.

5. Дотримуватися режиму використання прибережних захисних смуг у місцях скиду зворотних вод (стаття 89 Водного кодексу України).

6. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

7. Забезпечити виконання Плану заходів по досягненню нормативів ГДС забруднюючих речовин, що відводяться в річку Самара із зворотними водами.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Систематичний контроль якісних та кількісних показників стічних вод, що відводяться у водний об’єкт Систематично, згідно плану-графіку Дотримання нормативів ГДС
2 Проведення ревізії та ремонту водопровідних і каналізаційних мереж та запірної арматури Згідно графіку ППР Попередження забруднення грунту та скидання неочищених стоків у водний об’єкт
3 Регулярне прибирання території та дощоприймальних колодязів від мулу та засмічень Постійно Охорона вод, зменшення скиду забруднюючих речовин у р. Самара
4 Проводити перевірку ефективності експлуатації водогосподарських споруд і пристроїв, а також інших виробничих факторів, що впливають на ГДС Постійно Раціональне використання водних ресурсів, економія свіжої води
5 Попередження забруднення території підприємства та недопущення скидання у ливневу каналізацію відпрацьованих олив та нафтопродуктів Постійно Дотримання встановлених ГДС
6 Своєчасна держповірка приладів обліку води Згідно паспорта Раціональне використання водних ресурсів, дотримання вимог ВКУ