Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №148/ЖТ/49д-21 від 30.07.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК" (ПРАТ "ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК")
Ідентифікаційні дані
00372374
Місце реєстрації
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, село КОВАЛІВКА, вул. МОНАСТИРСЬКА, буд. 8
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-527-0095
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№148/ЖТ/49д-21 від 30.07.2021
Строк дії
з 30.07.2021 по 30.07.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт - артезіанська свердловина № 2626 (1) продуктивністю 10,0 м.куб/годину, глибиною 100 м, яка розташована в смт. Червоне Андрушівського району, Житомирської області. Басейн річки Пустоха, притока річки Гуйва, притока річки Тетерів, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0256/0063/Р.ПУСТОХА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір - став в руслі річки Пустоха, притока річки Гуйва, притока річки Тетерів, район річкового басейну Дніпро. Забір води здійснюється за допомогою насосної станції облаштованої 1 насосом марки 6НЦВ продуктивністю 360 м.куб/годину та 2 насосами марки 8НДВ продуктивністю 600 м.куб/годину. Водозабір розташований в смт. Червоне Андрушівського району, Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0256/0063/Р.ПУСТОХА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 6691.68 581.1
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 6451.82 545.4
Р.ПУСТОХА 6451.82 545.4
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 239.86 35.7
Р.ПУСТОХА 239.86 35.7
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 6650.58 566.1
з поверхневих джерел: 6451.82 545.4
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 6451.82 545.4
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 198.76 20.7
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 16.59 2.19
- на виробничі потреби 182.17 18.51
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - річка Пустоха, притока річки Гуйва, притока річки Тетерів, район річкового басейну Дніпро - скид господарсько-побутових та виробничих стічних вод підприємства, вторинних водокористувачів після повної біологічної очистки на очисних спорудах потужністю 2600 м.куб/добу, 949 тис.м.куб/рік. Випуск № 1 розташований у смт. Червоне Андрушівського району, Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0256/0063/Р.ПУСТОХА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
98,17
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
247,300
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
98,17
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.49 48.10 0.49 48.10 0.121
БСК5 5.9 579.20 4.48 439.80 1.108
ХСК 44.5 4368.57 30.0 2945.10 7.419
Завислі речовини 8.1 795.18 8.1 795.18 2.003
Нафтопродукти - - 0.3 29.45 0.074
Нітрати 1.90 186.52 1.90 186.52 0.470
Нітрити 0.035 3.44 0.035 3.44 0.009
Сульфати 63.0 6184.71 63.0 6184.71 15.580
Фосфати 0.02 1.96 0.02 1.96 0.005
Хлориди 76.0 7460.92 76.0 7460.92 18.795
Сухий залишок 596,0 58509,32 596,0 58509,32 147,391
Залізо загальне 0,20 19,63 0,20 19,63 0,049
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Водневий показник 6,5-8,5 2. Температура - 3 градуси за Цельсієм 3. Бактеріологічне забруднення - коліфаги не менше 100 в 1 л 4. Лактозопозитивні кишкові палички - менше 10000 в л 5. Рівень токсичності води - 1 нетоксичний 6. Радіоактивність води (сумарна радіоактивність) - 1,0 Бк на літр
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 41.1 15
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 41.1 15.0
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2356.01 247.3
- у поверхневий водний об'єкт 2356.01 247.3
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 62222.9 6222.29
- оборотного 56971.2 5697.12
- повторного 5251.70 525.17
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

3. Забезпечити санітарно-екологічний попуск води на нижче розташовану ділянку водотоку

Умови спеціального водокористування Держгеонадра
 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 3. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 4. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 5. дотримуватися вимог ст. 98 Водного кодексу України;
 6. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;
 7. дотримуватися вимог Постанови Кабінету Міністрів України
  № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 8. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;
 9. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/2877;
 10. щорічно до 20 січня надавати Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Потьє, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт згідно форми 7-ГР (підземні води) у разі необхідності.
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечити своєчасну Держповірку устаткування для обліку використання води згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
2 Здійснювати ведення первинного обліку водокористування постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримувати встановлених лімітів забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Проводити заміри рівня води в артсвердловині 1 раз на квартал Охорона підземних вод від виснаження
5 Проводити відбір проб води з артсвердловини на хімічний та бактеріологічний аналізи 1 раз на квартал Охорона підземних вод від забруднення
6 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони навколо джерела водопостачання та прибережну захисну смугу річки Пустоха постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
7 Здійснювати контроль за якістю та кількістю скинутих у водний об’єкт зворотних (стічних) вод і забруднюючих речовин та за якістю водних об’єктів у контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Дотримувати встановлених нормативів допустимого скидання забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
9 Здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу постійно Раціональне використання водних ресурсів
10 Проводити поточний ремонт та профілактику водогонів постійно Раціональне використання водних ресурсів
11 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна) через Портал електронних послуг Держводагентства (e-services.davr.gov.ua) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку водокористування