Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №58/ХР/49д-21 від 26.07.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційні дані
05808853
Місце реєстрації
61089, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ХАРКІВ, просп. Ідустріальний, буд. 3
Контактні відомості
Телефон: +38-(057)-766-0564
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№58/ХР/49д-21 від 26.07.2021
Строк дії
з 20.07.2021 по 20.07.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
11 (одинадцять) свердловин, м.Харків, просп. Індустіальний, 3, р. Роганка, басейн р.Уди, район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0815/0016/Р.РОГАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина, с.Металівка Чугуївського району Харківської області, р. Сіверський Донець, район басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.01 р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
м.Харків, пр.Індустріальний,3 (майданчик 1,2,3,4), водопровідна мережа
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1222.907 206.802
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1222.907 206.802
Р.РОГАНКА 1222.607 206.692
Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 0.3 0.110
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1349.285 237.287
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 1212.44 204.183
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.3 0.110
- на виробничі потреби 1212.140 204.073
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 136.845 33.104
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 87.935 21.984
- на виробничі потреби 48.910 11.120
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м.Харкова
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с.Металівка
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.01 р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с.Мала Рогань (Вільхівська сільська рада)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р.Роганка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0815/0016/Р.РОГАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1891,2
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
135,652
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
914,2
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.64 585.088 0.64 1210.368 0.087
БСК5 5.0 4571 4.51 8529.312 0.612
ХСК 31.8 29071.6 30.27 57246.624 4.106
Завислі речовини 12.7 11610.3 12.7 24018.24 1.723
Нафтопродукти 0.25 228.55 0.25 472.8 0.034
Нітрати 21.6 19746.7 21.6 40849.92 2.93
Нітрити 0.62 566.804 0.62 1172.544 0.084
Сульфати 172.4 157608 172.4 326042.88 23.386
Фосфати 0.5 457.1 0.5 945.6 0.068
Хлориди 55.3 50555.3 55.3 104583.36 7.502
Залізо загальне 0,3 274,26 0.3 567.36 0.041
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові ):розчинений кисень: не менше 4мг/дм3, водневий показник (рН): в межах 6,5-8,5, температура: підвищення температури води водного об’єкту не більш, ніж на 3 град.С порівняно з природною температурою в літній період. Показники та характеристики зворотних вод (інші): плаваючі домішки: відсутність, запах, присмак: не більше 1 бала, колір: не повинен виявлятися у стовпчику води 10см, бактеріологічне забруднення: коліфаги (в бляшкоутворюючих одиницях): не більше 100 в 1 дм3, лактопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм3, життєздатні яйця гельмінтів: відсутність в 1 дм3.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 140.805 34.097
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 14.427 3.612
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 14.427 3.612
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 3645.6 264.499
- у поверхневий водний об'єкт 2751.0 135.652
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 894.3 128.737
- у накопичувач - -
- у вигріб 0.3 0.110
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 30516.864 7629.216
- оборотного 30516.864 7629.216
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди № 78 від 16.03.2015  (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 375 від 18.12.2020), щорічно, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним роком, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

6.Інші умови зазначені у Висновку Державної служби геології та надр України (лист від 01.06.2021 № 8770/10/10-21):

Державна служба геології та надр України опрацювала заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування ПАТ «Харківський підшипниковий завод» (код ЄДРПОУ 05808853, Харківська обл., м. Харків, пр. Індустріальний, 3) (лист сектору у Харківській області ДАВРУ від 19.05.2021 № 2949/ХР-30/21-21, реєстраційний номер Держгеонадр від 24.05.2021 № 2678/01/10-21), для водозабору, який складається з 11-ти свердловин, що знаходяться в м. Харків та с. Металівка Вовчанського району Харківської області:

№ 1(2-95) (490 57`14``Пн.ш., 360 23` 57``Сх.д.) пр. Індустріальний, 3,

№ 2(3-95) (490 57`15``Пн.ш., 360 23` 50``Сх.д.) пр. Індустріальний, 3,

№ 3(1-1996) (490 57`25``Пн.ш., 360 23` 55``Сх.д.) пр. Індустріальний, 3,

№ 4(2-1996) (490 57`26``Пн.ш., 360 23` 36``Сх.д.) пр. Індустріальний, 3,

№ 5(1) (490 56`59``Пн.ш., 360 23` 42``Сх.д.) пр. Московський, 277,

№ 6(2) (490 57`04``Пн.ш., 360 23` 33``Сх.д.) пр. Московський, 277,

№ 7(3) (490 57`06``Пн.ш., 360 23` 30``Сх.д.) пр. Московський, 277,

№ 8(4) (490 57`08``Пн.ш., 360 23` 29``Сх.д.) пр. Московський, 277,

№ 9(1-96) (490 57`02``Пн.ш., 360 23` 43``Сх.д.) пр. Московський, 277,

№ 10(2-96) (490 57`00``Пн.ш., 360 23` 44``Сх.д.) пр. Московський, 277,

№ 11(22/2005) (500 06`52.7``Пн.ш., 360 49` 29.9``Сх.д.) с. Металівка,

вважає за можливе видати дозвіл з метою забору підземних вод у обсязі, що не перевищує 1222,907 м3/добу (206,802 тис. м3/рік).

Під час експлуатації колодязів та свердловин з метою водокористування обов’язково дотримуватись таких умов:

1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;

2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;

3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної свердловини та водонесучих комунікацій;

5. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;

6. дотримуватися вимог Водного кодексу України;

7. дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;

8. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;

9. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;

10. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016  №145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  27 квітня 2016 р. за № 642/28772;

11. щорічно до 20 січня надавати до Харківської КГЕ (м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води) у разі необхідності.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
4 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу поверхневого водного об’єкту в районі місць водовідведення постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення