Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №251/ВН/49д-21 від 22.07.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТА НИВА ВВ"
Ідентифікаційні дані
30804758
Місце реєстрації
24413, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН, село БАЛАНІВКА, вул. Набережна, буд. 5
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-423-9720
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№251/ВН/49д-21 від 22.07.2021
Строк дії
з 22.07.2021 по 22.07.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею 47,8226 га, об’ємом 669,5 тис.куб.м, розташований за межами села Баланівка Бершадської міської ради Гайсинського району Вінницької області, на річці Велика Грузька, басейн річки Берладинка, басейн річки Дохна, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0330/0022/Р.БЕРЛАДИНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2690.5 306.7
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 2690.5 306.7
Р.БЕРЛАДИНКА 2690.5 306.7
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2690.5 306.7
з поверхневих джерел: 2690.5 306.7
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 393.8 95.4
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 2296.7 211.3
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск у річку Велика Грузька із ставка площею 47,8226 га, об’ємом 669,5 тис.куб.м, розташований за межами села Баланівка Бершадської міської ради Гайсинського району Вінницької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
20/ЧЕР/Ю.БУГ/0330/0022/Р.БЕРЛАДИНКА
Категорія зворотних (стічних) вод
 • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0330/0022/Р.БЕРЛАДИНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
550.26
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
211.3
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
550.26
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.19 104.549 0.19 104.549 0.04
БСК5 2.85 1568.241 2.85 1568.241 0.602
ХСК 18.23 10031.24 18.23 10031.24 3.82
Завислі речовини 11.8 6493.068 11.8 6493.068 2.493
Нафтопродукти 0.008 4.402 0.008 4.402 0.002
Нітрати 5.88 3235.529 5.88 3235.529 1.242
Нітрити 0.08 44.021 0.08 44.021 0.017
Сульфати 81.45 44818.677 81.45 44818.677 17.21
Фосфати 1.81 995.971 1.81 995.971 0.382
Хлориди 78.92 43426.519 78.92 43426.519 16.676
Мінералізація води 315.5 173607.03 315.5 173607.03 66.665
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Розчинений кисень >4мг/дм3----6,15мг/дм3; водненвий показник (рН)--6,5--8,5---7,55; температура 13,2С.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 13206.3 211.3
- у поверхневий водний об'єкт 13206.3 211.3
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України.
 2. Облік забраних і скинутих вод здійснювати побічним методом.
 3.  Лабораторний контроль за якісним станом скинутих вод здійснювати перед кожним випуском води із водосховища у лабораторії, акредитованій на гідрохімічний аналіз скидів.
 4. Підтримання санітарних витрат у річку. Підтримання санітарних витрат у річку. При зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя) з урахуванням вимог ст. 45 Водного кодексу України умови водокористування можуть бути обмежені  для підтримання екологічних витрат води у поверхневому водному об’єкті. 
 5. Здійснення невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.
 6.  Запобігання виникненню гідродинамічних аварій.
 7.  Експлуатацію водного об’єкта здійснювати при наявності режиму його роботи.
 8.  Оформити право користування гідротехнічною спорудою.
 9. Згідно з «Порядком ведення державного обліку водокористування», затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78 та наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України від 18.12.2020 N 375, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 10.  Виконувати вимоги статті 30 Водного кодексу України щодо сплати рентної плати за спеціальне водокористування (у випадках, передбачених статтею 255 Податкового кодексу України).
 11. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечувати у нижньому б’єфі ставка постійні санітарно-екологічні витрати у розмірі 279,6 тис.куб.м/рік (0,9 л/секунду) Постійно Забезпечення водності річки Велика Грузька (басейн Південного Бугу)
2 Здійснювати користування водним об’єктом відповідно вимог статті 51 Водного кодексу України Постійно Збереження та раціональне використання водних ресурсів.
3 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати її забруднення та засмічення Постійно Поліпшення якості водних ресурсів
4 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах (стаття.89 Водного кодексу України) Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення, засмічення
5 Експлуатацію водоскидних споруд здійснювати лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями. Постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів
6 Дотримуватися лімітів забору та використання води, лімітів скидання забруднюючих речовин Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення, засмічення
7 Здійснювати контроль за об’ємом скиду води, не допускати повний випуск води із ставка при низькому об’ємі річного стоку У маловодний рік Збереження та раціональне використання водних ресурсів.