Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №135/ТП/49д-21 від 15.07.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
Бойко Богдан Михайлович
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2105702259
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
47374, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Тернопільській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№135/ТП/49д-21 від 15.07.2021
Строк дії
з 15.07.2021 по 15.07.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
ставок заплавного типу загальною площею водного дзеркала 65,0817 га на території Ренівської сільської ради, Зборівський район Тернопільської області (за межами населеного пункту), р. Серет, район річкового басейну Дністра
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0921/Р.СЕРЕТ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.06 р. Серет
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
рибогосподарська технологічна водойма загальною площею водного дзеркала 35,8427 га на території Лозівської сільської ради, Збаразький район Тернопільської області (за межами населеного пункту), р. Горинь, суббасейн р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпра
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/Р.ГОРИНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.45 р. Горинь від витоку до кордону Хмельницької та Рівненської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
ставки форелевого господарства загальною площею водного дзеркала 0,9154 га на території Лозівської сільської ради, Збаразький район Тернопільської області (за межами населеного пункту), низхідні джерела, басейн р. Горинь, суббасейн р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпра
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/Р.ГОРИНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.45 р. Горинь від витоку до кордону Хмельницької та Рівненської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 28143.75 1095.59
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 28143.75 1095.59
Р.СЕРЕТ 17570.00 687.34
Р.ГОРИНЬ 10573.75 408.25
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 28143.75 1095.59
з поверхневих джерел: 28143.75 1095.59
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 750.08 273.78
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 27393.67 821.81
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Ренів, Зборівський район Тернопільської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Серет
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/0921/Р.СЕРЕТ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.06 р. Серет
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
712.15
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
512.75
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
712.15
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.38 270.6 0.38 270.6 0.195
БСК5 2.96 2108.0 2.96 2108.0 1.518
ХСК 28.6 20367.5 28.6 20367.5 14.665
Завислі речовини 16 11394.4 16 11394.4 8.204
Нафтопродукти 0.01 5.7 0.01 5.7 0.004
Нітрати 9.8 6979.1 9.8 6979.1 5.025
Нітрити 0.078 55.5 0.078 55.5 0.040
Сульфати 38.68 27546.0 38.68 27546.0 19.833
Фосфати 0.38 270.6 0.38 270.6 0.195
Хлориди 34.08 24270.1 34.08 24270.1 17.475
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки - відсутні; колір (прозорість) >20 см; запах, присмак <2б; температура річкової води не повинна підвищуватись порівняно із природною внаслідок відведення зворотних стічних вод не більше ніж на 5°С, із загальним підвищенням не більше 28°С влітку та 8°С зимою; кисень розчинений >= 4 мг/л; коліфаги <100 в л; реакція (рН) - 6,5 - 8,5; колі-індекс <1000 ; лактопозитивні кишкові палички <10000 в л; життєдіяльні яйця гельмінтів – відсутні; сумарна альфа-активність <=0,1, сумарна бета-активність <=1,0; токсичність - 0
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Лози, Збаразький район Тернопільської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Горинь
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/Р.ГОРИНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.45 р. Горинь від витоку до кордону Хмельницької та Рівненської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
416.81
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
300.10
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
416.81
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.39 162.6 0.39 162.6 0.117
БСК5 2.96 1233.8 2.96 1233.8 0.888
ХСК 29.8 12420.9 29.8 12420.9 8.943
Завислі речовини 15 6252.2 15 6252.2 4.502
Нафтопродукти 0.010 4.2 0.010 4.2 0.003
Нітрати 8.8 3667.9 8.8 3667.9 2.641
Нітрити 0.08 33.3 0.08 33.3 0.024
Сульфати 38.68 16122.2 38.68 16122.2 11.608
Фосфати 0.56 233.4 0.56 233.4 0.168
Хлориди 31.95 13317.1 31.95 13317.1 9.588
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки - відсутні; колір (прозорість) >20 см; запах, присмак <2б; температура річкової води не повинна підвищуватись порівняно із природною внаслідок відведення зворотних стічних вод не більше ніж на 5°С, із загальним підвищенням не більше 28°С влітку та 8°С зимою; кисень розчинений >= 4 мг/л; коліфаги <100 в л; реакція (рН) - 6,5 - 8,5; колі-індекс <1000 ; лактопозитивні кишкові палички <10000 в л; життєдіяльні яйця гельмінтів – відсутні; сумарна альфа-активність <=0,1, сумарна бета-активність <=1,0; токсичність - 0
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Лози, Збаразький район Тернопільської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Горинь
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/Р.ГОРИНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.45 р. Горинь від витоку до кордону Хмельницької та Рівненської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
12.44
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
8.96
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
12.44
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.24 3.0 0.24 3.0 0.002
БСК5 2.96 36.8 2.96 36.8 0.027
ХСК 29.6 368.2 29.6 368.2 0.265
Завислі речовини 15 186.6 15 186.6 0.134
Нафтопродукти 0.008 0.1 0.008 0.1 0.000
Нітрати 10.8 134.4 10.8 134.4 0.097
Нітрити 0.078 1.0 0.078 1.0 0.001
Сульфати 37.86 471.0 37.86 471.0 0.339
Фосфати 0.36 4.5 0.36 4.5 0.003
Хлориди 34.08 424.0 34.08 424.0 0.305
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки - відсутні; колір (прозорість) >20 см; запах, присмак <2б; температура річкової води не повинна підвищуватись порівняно із природною внаслідок відведення зворотних стічних вод не більше ніж на 5°С, із загальним підвищенням не більше 28°С влітку та 8°С зимою; кисень розчинений >= 4 мг/л; коліфаги <100 в л; реакція (рН) - 6,5 - 8,5; колі-індекс <1000 ; лактопозитивні кишкові палички <10000 в л; життєдіяльні яйця гельмінтів – відсутні; сумарна альфа-активність <=0,1, сумарна бета-активність <=1,0; токсичність - 0
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 27393.67 821.81
- у поверхневий водний об'єкт 27393.67 821.81
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) на порталі електронних послуг Держводагентства України.

3. Забезпечити встановлення та дотримання режиму роботи водного об'єкта з урахуванням прогнозу водності на відповідний період (статті 51, 76 Водного кодексу України). Скидання води здійснювати відповідно до умов, визначених режимом роботи водного об'єкта.

4. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Тернопільської області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі відповідно до вимог статей 87, 88, 89 Водного кодексу України Постійно Збереження та раціональне використання водних ресурсів
2 Забезпечувати проведення поточного та капітального ремонтів гідротехнічних споруд Щорічно Збереження та раціональне використання водних ресурсів
3 Спуск на наповнення водойм проводити згідно встановленого режиму Щорічно Збереження та раціональне використання водних ресурсів
4 Коригування режиму роботи водного об’єкта здійснювати з урахуванням вимог ст. 45, 108 Водного кодексу України Щорічно Збереження та раціональне використання водних ресурсів