Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №140/ЖТ/49д-21 від 19.07.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа
ПІБ
ГАЛАНЗОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
Ідентифікаційні дані
Персональні дані приховані
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
13024, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№140/ЖТ/49д-21 від 19.07.2021
Строк дії
з 19.07.2021 по 19.07.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
електронна
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею водного дзеркала 3,2382 га розташований за межами с. Борятин Житомирського (Романівського) району на території Ягодинської сільської ради Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0252/0004/Р.ЛІСНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 159.34 58.16
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 159.34 58.16
Р.ЛІСНА 159.34 58.16
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 159.34 58.16
з поверхневих джерел:
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 34.33 12.53
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 125.01 45.63
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Ставок площею водного дзеркала 3,2382 га розташований за межами с. Борятин, Житомирського (Романівського) району на території Ягодинської сільської ради Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
струмок без назви, права притока р. Лісна, басейн р. Тетерів
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0252/0004/Р.ЛІСНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
31,69
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
45,63
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
31,69
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.37 11.73 0.37 11.73 0.017
БСК5 4.96 157.18 4.96 157.18 0.226
ХСК 58.91 1866.86 58.91 1866.86 2.688
Завислі речовини 9.90 313.73 9.90 313.73 0.452
Нафтопродукти 0 0 0 0 0
Нітрати 0.50 15.85 0.50 15.85 0.023
Нітрити 0.014 0.44 0.014 0.44 0
Сульфати 35.0 1109.15 35.0 1109.15 1.597
Фосфати 0.05 1.58 0.05 1.58 0.002
Хлориди 18.00 570.42 18.00 570.42 0.821
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) – 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище ніж на 3° С у порівняні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь – який період року в пробі, відібраній до 12 години дня.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 760.5 45.63
- у поверхневий водний об'єкт 760.50 45.63
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання:
- оборотного
- повторного
Втрати в системах водопостачання

Умови спеціального водокористування
  1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановлено ліміту заборонено.
  2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
  3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 №78, щорічно не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).
  4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
  5. Забезпечити встановлення та дотримання режиму роботи водного об’єкта з урахуванням прогнозу  водності на відповідний період ( статті 51,76 Водного кодексу України). Скидання води здійснювати відповідно до умов, визначених режимом роботи водного об’єкта.
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримання прибережних захисних смуг згідно вимог Водного Кодексу України постійно Раціональне використання води
2 Підтримувати гідрохімічні показники води водойм у відповідності з нормативними вимогами постійно Охорона поверхневих вод відзабруднення
3 Проводити регулярний догляд за технічним станом греблі та водоскидної споруди постійно Охорона поверхневих вод відзабруднення
4 Здійснювати контроль за якістю скинутих у водні об’єкти вод із водойм риборозведення постійно Охорона поверхневих вод відзабруднення
5 Здійснювати користування водним об’єктом відповідно до встановленого режиму його функціонування з дотриманням вимог Водного Кодексу України постійно Раціональне використання води
6 На протязі року забезпечувати санітарний скид в струмок без назви. права притока р. Лісна басейн р. Тетерів постійно 9.32 тис.м3/міс..або 0.004 м3/с