Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №237/ВН/49д-21 від 13.07.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
МАМАЙЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2938322490
Паспорт: №АВ 667470 виданий: Чернівецьким РВ УМВС України у Вінницькій області від 31.10.2005 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
24124, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№237/ВН/49д-21 від 13.07.2021
Строк дії
з 13.07.2021 по 13.07.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею 5,5946 га, об’ємом 47,8 тис. куб. м розташований за межами с. Сокіл Чернівецької селищної ради Могилів-Подільського району Вінницької області, на річці Вазлуй, басейн річки Мурафа, район басейну річки Дністер.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0575/0029/Р.ВАЗЛУЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.09 р. Дністер від г/п Могилів-Подільський до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2309 80.7
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 2309 80.7
Р.ВАЗЛУЙ 2309 80.7
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2309 80.7
з поверхневих джерел: 2309 80.7
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 34 7.9
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 2275 72.8
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск у річку Вазлуй із ставка площею 5,5946 га, об’ємом 47,8 тис. куб. м, розташований за межами с. Сокіл Чернівецької селищної ради Могилів-Подільського району Вінницької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
20/ЧЕР/ДНЕСТР/0575/0029/Р.ВАЗЛУЙ
Категорія зворотних (стічних) вод
 • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/0575/0029/Р.ВАЗЛУЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.09 р. Дністер від г/п Могилів-Подільський до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
132,78
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
72,8
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
101,11
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.18 18.20 0.18 18.2 0.0131
БСК5 2.3 232.55 2.3 232.55 0.1674
ХСК 50 5055.50 50 5055.50 3.6400
Завислі речовини 8 808.88 8 808.88 0.5824
Нафтопродукти 0.01 1.01 0.01 1.01 0.0007
Нітрати 7.8 788.66 7.8 788.66 0.5678
Нітрити 0.06 6.07 0.06 6.07 0.0044
Сульфати 33.1 3346.74 33.1 3346.74 2.4097
Фосфати 0.04 4.04 0.04 4.04 0.0029
Хлориди 4.5 455.00 4.5 455.00 0.3276
Мінералізація води 528 53386,08 528 53386,08 38,4380
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Розчинений кисень >4мг/дм3--8,0мг/дм3; водневий показник--6,5--8,5----7,9; температура - - -17С.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2426 72.8
- у поверхневий водний об'єкт 2426 72.8
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Дотримуватись правил експлуатації  джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
 3. Облік забраних і скинутих вод здійснювати побічним методом.
 4. Лабораторний контроль за якісним станом скинутих вод здійснювати перед кожним випуском води із водосховища у лабораторії, акредитованій на гідрохімічний аналіз скидів.
 5.  Підтримання санітарних витрат у річку.
 6. Здійснення невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.
 7.  Запобігання виникненню гідродинамічних аварій.
 8. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 9. Експлуатацію водного об’єкта здійснювати при наявності режиму його роботи.
 10. Оформити право користування гідротехнічною спорудою.
 11. Згідно з «Порядком ведення державного обліку водокористування», затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78 та наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України від 18.12.2020 N 375, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 12.  Виконувати вимоги статті 30 Водного кодексу України щодо сплати рентної плати за спеціальне водокористування (у випадках, передбачених статтею 255 Податкового кодексу України).
 13. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечувати у нижньому б’єфі ставка постійні санітарно-екологічні витрати для ставка площею 5,5946 га у розмірі 4,1 тис.м3/рік (0,13 л/секунду) постійно Забезпечення водності річки Вазлуй (басейн Дністра)
2 Здійснювати користування водним об’єктом з дотриманням вимог статті 51 Водного кодексу України постійно Збереження та раціональне використання водних ресурсів.
3 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати її забруднення та засмічення. постійно Поліпшення якості водних ресурсів.
4 Не допускати порушень режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі (стаття 89 Водного кодексу України) постійно Охорона поверхневих вод від забруднення, засмічення
5 Експлуатацію водоскидних споруд здійснювати лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями. постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів.
6 У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та у інших випадках права водокористувача можуть бути обмежені у відповідності до ст. 45 Водного кодексу України постійно Збереження та раціональне використання водних ресурсів.
7 Дотримуватися лімітів забору та використання води, лімітів скидання забруднюючих речовин постійно Раціональне використання водних ресурсів
8 Вести облік водокористування постійно Раціональне використання водних ресурсів
9 Утримувати місце водозабору у належному санітарно-екологічному стані постійно Охорона поверхневих вод від забруднення, засмічення