Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №12/КІ/49д-21 від 26.07.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНАТОРІЙ "КОНЧА-ЗАСПА"
Ідентифікаційні дані
01981715
Місце реєстрації
03131, М. КИЇВ, шосе Столичне, буд. 215
Контактні відомості
Телефон: +38-(095)-521-7358
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Державне агентство водних ресурсів України
Номер та дата видачі
№12/КІ/49д-21 від 26.07.2021
Строк дії
з 08.07.2021 по 08.07.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
М. КИЇВ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини № 1, № 4, № 5, № 6, № 7, м. Київ, річка Дніпро, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.03 р. Дніпро від греблі Київського водосховища до греблі Канівського водосховища (виключаючи рр. Десна, Трубіж)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір з озера Конча насосом ЕЦВ 8 потужністю 8 м3/год, м. Київ, басейн р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(30) Озеро
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.03 р. Дніпро від греблі Київського водосховища до греблі Канівського водосховища (виключаючи рр. Десна, Трубіж)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 700.901 219.911
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 81 5.346
Р.ДНІПРО 81 5.346
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 619.901 214.565
Р.ДНІПРО 619.901 214.565
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 310.127 78.924
з поверхневих джерел: 81 5.346
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 81 5.346
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 229.127 73.578
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 2.725 0.981
- на виробничі потреби 226.402 72.597
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Києва
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
каналізаційні мережі
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.03 р. Дніпро від греблі Київського водосховища до греблі Канівського водосховища (виключаючи рр. Десна, Трубіж)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Києва
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(30) Озеро
Назва приймача зворотних (стічних) вод
озеро Конча
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.03 р. Дніпро від греблі Київського водосховища до греблі Канівського водосховища (виключаючи рр. Десна, Трубіж)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
18,37
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1,4
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
18,37
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.97 36.189 1.97 36.189 0.00276
БСК5 13.24 243.219 13.24 243.219 0.01854
ХСК 41.89 769.519 41.89 769.519 0.05865
Завислі речовини 25.0 459.25 25.0 459.25 0.035
Нафтопродукти 0.04 0.735 0.04 0.735 0.00006
Нітрати 7.3 134.101 7.3 134.101 0.01022
Нітрити 0.04 0.735 0.04 0.735 0.00006
Сульфати 44.8 822.976 44.8 822.976 0.06272
Фосфати 0.83 15.247 0.83 15.247 0.00116
Хлориди 233.7 4293.069 233.7 4293.069 0.32718
Мінералізація 521,0 9570,77 521,0 9570,77 0,7294
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 390.774 140.987
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 390.774 140.987
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 179.127 55.328
- у поверхневий водний об'єкт 18.37 1.4
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 160.757 53.928
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 2.16 0.648
- оборотного 2.16 0.648
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТПводгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Інші умови зазначені у Висновку Державної служби геології та надр України (лист від 24.05.2021 № 8208/10/ 10-21):

Держгеонадра вважає за можливе видати дозвіл для водозабору в м. Київ, св. № 1, (50017ʹ50ʺ ПнШ, 30035ʹ00ʺ СхД), № 4, (50017ʹ53ʺ ПнШ, 30035ʹ11ʺ СхД), № 5, (50017ʹ39ʺ ПнШ, 30035ʹ14ʺ СхД), № 6, (50017ʹ49ʺ ПнШ, 30035ʹ02ʺ СхД), № 7, (50017ʹ53ʺ ПнШ, 30035ʹ09ʺ СхД), з водовідбором підземних вод в загальному обсязі 619,901 м3/добу (214,565 тис. м3/рік), що складається з 5 свердловин, при обов’язковому виконанні таких умов: ):

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772.

8. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

9. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) у разі необхідності.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
4 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу в районі місць водозабору та водовідведення Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення