Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №615/ХС/49д-21 від 26.07.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
Приватне підприємство "Жукова"
Ідентифікаційні дані
38151273
Місце реєстрації
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ХЕРСОН, просп. Будівельників, буд. 7, кв./офіс 44
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-188-8791
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства
Номер та дата видачі
№615/ХС/49д-21 від 26.07.2021
Строк дії
з 08.07.2021 по 08.07.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з поверхневих джерел через канал РМ-2 самопливом по каналу Хр-2-2 та канал Хр-8 від Північно-Кримського каналу за межами с.Олексіївка, Скадовського району,Херсонської області, басейн річок Причорномор’я (для зрошення на площі 97,63 га).
Код типу джерела водопостачання
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0100/ПІВНІЧНО-КРИМСЬКИЙ КАН.
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 18298.6 2811.74
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 18298.6 2811.74
ПІВНІЧНО-КРИМСЬКИЙ КАН. 18298.6 2811.74
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 18298.6 2811.74
з поверхневих джерел: 18298.6 2811.74
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 18298.6 2811.74
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск Сх-4 в Широку затоку Чорного моря за межами с.Олексіївка, Скадовського району, Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(10) Море
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Широка затока Чорного моря
Категорія зворотних (стічних) вод
  • дренажні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
128,817
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
370,994
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
29,965
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.46 13.78 0.46 59.256 0.171
БСК5 2.87 86.00 2.87 369.705 1.065
ХСК - - - - -
Завислі речовини 14.00 419.51 14.00 1803.438 5.194
Нафтопродукти 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нітрати 3.72 111.47 3.72 479.199 1.380
Нітрити 0.08 2.40 0.08 10.305 0.030
Сульфати 399.00 11956.04 399.00 51397.983 148.027
Фосфати 0.38 11.39 0.38 48.950 0.141
Хлориди 82.00 2457.13 82.00 10562.994 30.422
Цитадель 0 0 0 0 0
Імпакт К 0 0 0 0 0
Дівікстон 0 0 0 0 0
Топшот 0 0 0 0 0
Тілт 0 0 0 0 0
Сіріус 0 0 0 0 0
Базагран 0 0 0 0 0
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові): розчинений кисень ≥ 4 мг/дм3 , водневий показник (рН) 6,5-8,5, температура не призводять до підвищення температури води водного об’єкта більше ніж на 3 градуси за Цельсієм порівняно з її природної температури в літній період. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): коліфаги ˂ 100 в дм3, лактопозитивні кишкові палички ˂ 5000 в дм3, життєздатні яйця гельмінтів – відсутні, рівень токсичності (на основі біотестування) токсичність води- зворотні води не повинні чинити гостру токсичну ( у т.ч. хронічну) дію на тест об’єкти, радіоактивність води (сумарна радіоактивність) рівень радіоактивності не повинен перевищувати природний фон.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 3091.61 370.994
- у поверхневий водний об'єкт 3091.61 370.994
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
  1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.
  2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
  3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.  
  4. Виконувати вимоги статті 65 Водного кодексу України щодо особливостей спеціального водокористування для потреб сільського господарства.
  5. Використовувати меліоровані землі згідно з вимогами статті 25 Закону України «Про меліорацію земель».
  6. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінприроди  від 16.03.2015 № 78, щорічно,  не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати  звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місце скиду зворотних вод Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення