Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №130/ЖТ/49д-21 від 12.07.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
НОВОЧОРТОРИЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ (НДАТ)
Ідентифікаційні дані
00698259
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЮБАРСЬКИЙ РАЙОН, село НОВА ЧОРТОРИЯ, вул. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, буд. 36
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-973-3107
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№130/ЖТ/49д-21 від 12.07.2021
Строк дії
з 12.07.2021 по 12.07.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт- артсвердловина № 4 продуктивністю 8,0 м3/годину, розташована в селі Нова Чорторія Любарського району, Житомирської області. Басейн річки Случ, притока р. Горинь, притока р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/Р.СЛУЧ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.47 р. Случ від витоку до гирла р. Хомора (включаючи р. Хомора)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 88.08 20.64
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 88.08 20.64
Р.СЛУЧ 88.08 20.64
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 88.08 20.64
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 88.08 20.64
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 16.67 4.01
- на виробничі потреби 71.41 16.63
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - р. Случ, притока р. Горинь, притока р. Прип’ять, район річкового басейну р. Дніпро- скид зворотних (стічних) вод від господарсько-побутових та виробничих потреб після біологічної очистки на очисних спорудах продуктивністю 400 м3/добу, 146 тис. м3/рік. Випуск № 1 розташований на 302 км від гирла за межами с. Нова Чорторія Любарського району, Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/Р.СЛУЧ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.47 р. Случ від витоку до гирла р. Хомора (включаючи р. Хомора)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
3,39
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
19,03
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
3,39
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.05 0.17 1.0 3.39 0.02
БСК5 8.8 29.83 3.0 10.17 0.06
ХСК - - 50 169.50 0.95
Завислі речовини - - 16.05 54.41 0.31
Нафтопродукти - - 0.05 0.17 0.001
Нітрати 51.4 174.13 40 135.60 0.76
Нітрити 0.01 0.03 0.08 0.27 0.002
Сульфати 109 369.51 100 339.0 1.90
Фосфати - - 2.15 7.29 0.041
Хлориди 163.2 553.25 300 1017.0 5.71
Залізо загальне 0,2 0,68 0,3 1,02 0,006
СПАР - - 0,1 0,34 0,002
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки- на поверхні води не повинно виявлятися плівки нафтопродуктів, мастил, жирів і скупчення інших домішок; 2. Запах- вода не повинна отримувати запахів, що їй не властиві інтенсивністю більше 1 бала, що виявляється безпосередньо; 3. Колір (прозорість) -=> 20 см; 4. Температура- літня температура води в результаті скиду стічних вод не повинна підвищуватися більш ніж на 3 град С в порівнянні із середньомісячної температури води самого жаркого місяця року за останні 10 років; 5. Реакція (рН)- у межах 6,5-8,5; 6. Кисень розчинений- не повинен бути менше 4 мгО2\дм3 у будь-який період року; 7. Колі-індекс- вміст кишкової палички у 1 л стічної води має складати до 1000; 8. Лактозопозитивні кишкові палички - менше 5000 в 1 л; 9. Життєдайні яйця гельмінтів- відсутні; 10. ГДРТ-0
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від виробничих потреб (тваринництва) здійснюється у гноєнакопичувач, розташований в селі Нова Чорторія, Любарського району, Житомирської області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(81) Накопичувачі
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/Р.СЛУЧ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.47 р. Случ від витоку до гирла р. Хомора (включаючи р. Хомора)
Тип водовідведення
Водовідведення у накопичувач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 82.49 19.45
- у поверхневий водний об'єкт 81.35 19.03
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач 1.14 0.42
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водоохоронного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування, згідно податкового законодавства

Умови спеціального водокористування Держгеонадра
 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 3. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 4. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 5. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 6. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;
 7. дотримуватися вимог Постанови Кабінету Міністрів України
  № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 8. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;
 9. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/2877;
 10. щорічно до 20 січня надавати Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Потьє, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт згідно форми 7-ГР (підземні води) у разі необхідності.
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Здійснювати повірку встановленої водовимірювальної апаратури для обліку використання води Згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
2 Здійснювати ведення первинного обліку водокористування засобами вимірювальної техніки Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони навколо джерел водопостачання та прибережну захисну смугу р. Случ Постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
4 Дотримувати встановлених лімітів забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Проводити заміри рівня води в артсердловині 1 раз на квартал Охорона підземних вод від виснаження
6 Проводити відбір проб води з артсвердловини на хімічний та бактеріологічний аналізи 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
7 Дотримувати встановлених нормативів допустимого скидання забруднюючих речовин Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти вод і забруднюючих речовин та якістю водних об’єктів в контрольних створах 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
9 Дотримувати режимів експлуатації очисних споруд каналізації Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження
10 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) через Портал електронних послуг Держводагентства (e-services.davr.gov.ua) не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку