Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №122/ЖТ/49д-21 від 29.06.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНА КАПІТАЛ" (ТОВ "УКРАЇНА КАПІТАЛ")
Ідентифікаційні дані
38074194
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИР, вул. СТЕПАНА БАНДЕРИ, буд. 7
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-394-3914
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№122/ЖТ/49д-21 від 29.06.2021
Строк дії
з 29.06.2021 по 29.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Кар’єр Олегівського родовища лабрадориту розташований за межами села Добринь Коростенського (Хорошівського) району. Забір води здійснюється за допомогою насосів марки С-245 "Андіжанець" продуктивністю 75 м.куб/годину та "Гном" продуктивністю 25 м.куб/годину (резервний). Басейн річки Добринка, ліва притока річки Тростяниця, притока річки Ірша, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0057/0015/Р.ДОБРИНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Кар'єрна
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 117.5 42.89
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 117.5 42.89
Р.ДОБРИНКА 117.5 42.89
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 37.4 9.54
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 37.4 9.54
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 37.40 9.54
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - річка Добринка, ліва притока річки Тростяниця, притока річки Ірша, район річкового басейну Дніпро. Забір води з кар’єру відкачується через відстійник за допомогою насосів марки С-245 "Андіжанець" продуктивністю 75 м.куб/годину та "Гном" 25/20 продуктивністю 25 м.куб/годину (резервний) по водовідвідній канаві у річку Добринка. Випуск № 1 розташований за межами села Добринь Коростенського (Хорошівського) району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0057/0015/Р.ДОБРИНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
3,338
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
33,35
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,281
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.31 0.39711 0.31 1.03478 0.0103385
БСК5 2.88 3.68928 2.88 9.61344 0.096048
ХСК 29.4 37.6614 29.4 98.1372 0.98049
Завислі речовини 6.9 8.8389 6.9 23.0322 0.230115
Нафтопродукти 0.05 0.06405 0.05 0.1669 0.0016675
Нітрати 1.2 1.5372 1.2 4.0056 0.04002
Нітрити 0.03 0.03843 0.03 0.10014 0.0010005
Сульфати 93 119.133 93 310.434 3.10155
Фосфати 0.16 0.20496 0.16 0.53408 0.005336
Хлориди 64 81.984 64 213.632 2.1344
Залізо загальне 0,77 0,98637 0,82 2,73716 0,027347
Сухий залишок 436 558,516 436 1455,368 14,5406
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки - відсутні 2. Запах, присмак - менше 2 Б, вода не повинна передавати сторонніх запахів та присмаків м’яса, риби 3. Колір (прозорість) - дорівнює більше 10 см, вода не повинна мати сторонньої окраски 4. Температура - не більше 3 градусів за Цельсієм від притодної температури води 5. Реакція (рН) - у межах 6,5-8,5 6. Кисень розчинений - в зимовий період (підлідний) повинен бути не менше 4 мг/дм.куб 7. Коліфаги (в бляжкоутворюючих одиницях) - не більше 100 в 1 дм.куб 8. Лактозопозитивні кишкові палички - не більше 5000 в 1 дм.куб 9. Життєдайні яйця гельмінтів - відсутні 10. Клас токсичності - 1, рівень токсичності - нетоксична
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 80.1 33.35
- у поверхневий водний об'єкт 80.1 33.35
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Здійснювати облік забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримувати встановлених лімітів забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу річки Добринка постійно Забезпечення дотримання санітарних норми при експлуатації водогосподарських об’єктів
4 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів скидання забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Здійснювати контроль за якістю та кількістю скинутих у водний об’єкт стічних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) через Портал електронних послуг Держводагентства (e-services.davr.gov.ua) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку водокористування