Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №384/ЗП/49д-21 від 29.06.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"
Ідентифікаційні дані
00373847
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. ХАРЧОВА, буд. 3
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-453-7392
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№384/ЗП/49д-21 від 29.06.2021
Строк дії
з 29.06.2021 по 29.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 3560.531 1084.9079
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 3560.531 1084.9079
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 299.730 68.092
- на виробничі потреби 3260.801 1016.8159
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Мокра Московка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0315/Р.МОКРА МОСКОВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2020,63
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
43,788
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2020,63
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.2880 581.9414 0.2880 581.9414 0.0126
БСК5 4.0000 8082.5200 4.0000 8082.5200 0.1752
ХСК 30.0000 60618.9000 30.0000 60618.9000 1.3136
Завислі речовини 8.8620 17906.8231 8.8620 17906.8231 0.3880
Нафтопродукти 0.0970 196.0011 0.0970 196.0011 0.0042
Нітрати 6.7500 13639.2525 6.7500 13639.2525 0.2956
Нітрити 0.1150 232.3725 0.1150 232.3725 0.0050
Сульфати 61.8000 124874.934 61.8000 124874.934 2.7061
Фосфати 1.4400 2909.7072 1.4400 2909.7072 0.0631
Хлориди 41.1000 83047.8930 41.1000 83047.8930 1.7997
Жири 0,3083 623,0276 0,3083 623,0276 0,0135
Залізо загальне 0,2000 404,1260 0,2000 404,1260 0,0088
ОП-10 (СПАР) 0,2710 547,5907 0,2710 547,5907 0,0119
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: 1) плаваючі домішки: Відсутні. 2) запах, присмак: Відсутні. 3) колір: Відсутні. 4) температура: Не більше + 3 С до природної. 5) реакція (рН): 6.5-8.5. 6) лактозопозитивні кишкові палички: Не більше 5000 в 1 дм3. 7) колі-фаги: Не більше 100 в 1 дм3. 8) кисень розчинний: взимку не менше 4 мг/дм3, влітку не менше 6 мг/дм3. Показники токсичності: Затверджені рівні та класи токсичності. Необхідна кратність розбавлення (НКР). Фактичний рівень токсичності (ФРТ): 0. Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): 0. Кратність розбавлення у контрольному створі: 1. Клас. Фактичний рівень токсичності (ФРТ): 1. Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ):1. Клас токсичності зворотних вод. Зворотні води нетоксичні.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП "Водоканал" м. Запоріжжя
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 3560.531 1084.9079
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 4591.747 854.8055
- у поверхневий водний об'єкт 2020.630 43.788
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 2571.117 811.0175
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 40009.684 12051.485
- оборотного 40009.684 12051.485
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства захисту довкілля  та природних ресурсів України від 18.12.2020 року № 375), щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним  року надавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді за посиланням https://e-services.davr.gov.ua.

3. Водозабори утримувати в належному стані, слідкувати за робочим станом водовимірювальної апаратури, відповідно до ст. 44, 100 Водного кодексу України.

4. Забір води більше встановленого ліміту заборонено.

5. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості.

6.  Не допускати розливи нафтопродуктів та мастил.

7. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин  із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води в контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

8. У випадках аварійних ситуацій на водних об`єктах, пов`язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України,  повідомляти відповідні організації та вживати  невідкладні заходи щодо їх усунення.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води. Вести облік забору та використання води. Постійно Контроль за використанням вод
2 Не допускати втрат води, своєчасно проводити поточний ремонт водопроводу. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Зберігати лічильники для обліку забраної та використаної води у справному стані. Своєчасно проводити Державну повірку приладів обліку. Постійно Контроль за використанням вод
4 Здійснювати контроль якісного та кількісного складу зворотних (зливових) вод, що надходять на скид у р.Мокра Московка по випуску № 1. Згідно графіку відбору проб Забезпечення нормативних показників забруднюючих речовин, що надходять на скид у водний об’єкт.
5 Періодична чистка дощоприймачів та зливової каналізації. 1 раз в квартал Забезпечення нормативних показників забруднюючих речовин, що надходять на скид у водний об’єкт