Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №567/ХС/49д-21 від 24.06.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "АВРОРА"
Ідентифікаційні дані
31793187
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ДНІПРО, вул. Донцова Дмитра, буд. 3, кв./офіс 781
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-552-6710
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства
Номер та дата видачі
№567/ХС/49д-21 від 24.06.2021
Строк дії
з 23.06.2021 по 23.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини № 16-212 та № 16-15 за межами м.Скадовськ, місцевість Цукур, Скадовського району Херсонської області, басейн р. Причорномор’я.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ (ТІЛЬКИ БАСЕЙН)
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з Джарилгацької затоки Чорного моря з використанням СНП за межами м. Скадовськ, місцевість Цукур, Скадовського району, Херсонської області, басейн р. Причорномор’я
Код типу джерела водопостачання
(10) Море
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 552.25 60.592
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 120 10.8
ЧОРНЕ МОРЕ 120 10.8
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 432.25 49.792
ЧОРНЕ МОРЕ (ТІЛЬКИ БАСЕЙН) 432.25 49.792
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 552.25 60.592
з поверхневих джерел: 120 10.8
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 120 10.8
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 432.25 49.792
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.25 0.091
- на виробничі потреби 432.0 49.701
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Каналізаційна мережа КП "Очисні споруди" Скадовської міської ради за межами м.Скадовськ, Скадовського району,Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
каналізаційна мережа
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ (ТІЛЬКИ БАСЕЙН)
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Джарилгацька затока Чорного моря за межами м. Скадовськ , місцевість Цукур, Скадовського району Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(10) Море
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Джарилгацька затока Чорного моря
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ (ТІЛЬКИ БАСЕЙН)
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
5,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
10,8
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2,083
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.13 0.271 0.13 0.650 0.001
БСК5 1.43 2.979 1.43 7.150 0.015
ХСК - - - - -
Завислі речовини 1.08 2.250 1.04 5.200 0.011
Нафтопродукти 0.09 0.187 0.07 0.350 0.0008
Нітрати 5.12 10.665 5.12 25.600 0.055
Нітрити 0.018 0.037 0.018 0.090 0.0002
Сульфати 568.3 1183.769 568.3 2841.500 6.138
Фосфати 0 0.000 0.033 0.165 0.0004
Хлориди 10658.3 22201.239 10658.3 53291.500 115.11
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод: (обов’язкові) - Кисень розчинений > 4 мг/дм3 - Водневий показник (рН) 6,5-8,5 - Температура - прирощення не більше 3 градуси за Цельсієм порівняно з її природною температурою в літній період (ст. 70 Водного кодексу України) Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача) - Бактеріологічне забруднення- Індекс колі-фага БУО/дм3 - не більше ніж 100, Колі-індекс КУО/дм3 – 1000-10000, Життєздатні яйця гельмінтів – відсутні, Збудники інфекційних захворювань – відсутні. - Рівень токсичності води (на основі біотестування) – нетоксична. - Радіоактивність води (сумарна радіоактивність) – не повинна перевищувати природного фону.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 228.25 21.064
- у поверхневий водний об'єкт 120.0 10.8
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 108.25 10.264
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

 

 1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.
 2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.  
 3. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
 4. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінприроди  від 16.03.2015 № 78, щорічно,  не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати  звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).
 5. Дозвіл на спеціальне водокористування №275/ХС/49д-21 від 19.04.2021 анулювати у найкоротший термін.

Умови, зазначені у висновку Держгеонадр №7967/10/10-21 від 19.05.2021:

Державна служба геології та надр України  для водозабору, що складається зі свердловини № 16-212 (координати місцезнаходження свердловини 46о07'03" ПнШ 32о50'32" СхД) і свердловини № 16-15 (координати місцезнаходження свердловини 46о06'56" ПнШ 32о50'20" СхД), розташованих на території ПП «Дитячий санаторій «Аврора» місцевість Цукур, за межами населеного пункту м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області,  вважає за можливе видати дозвіл  з метою забору підземних вод у обсязі 432,25 м3/добу (49,792 тис. м3/рік).

Під час експлуатації водозабірних споруд дотримуватись таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;
 3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 4. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 5. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 6. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 7. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 8. дотримуватися вимог Водного кодексу України,
 9. дотримуватись постанови Кабінету Міністрів України
  від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»;
 10. дотримуватись Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 11. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
 12. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772;
 13. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №758;
 14. за необхідності щорічно до 20 січня надавати до Південно-Української ГГЕ Причорномор ДРГП (м. Херсон, вул. 1А Східна, 24, ПУГГЕ, 73035) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Потьє, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу в районі місць водовідведення Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
4 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних (стічних) вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення