Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №560/ХС/49д-21 від 18.06.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма-Булюк"
Ідентифікаційні дані
00856652
Місце реєстрації
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, СКАДОВСЬКИЙ РАЙОН, село ПРИМОРСЬКЕ, вул. Соборна, буд. 47
Контактні відомості
Телефон: +38-(066)-451-5128
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства
Номер та дата видачі
№560/ХС/49д-21 від 18.06.2021
Строк дії
з 18.06.2021 по 18.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з поверхневих джерел через канали Х-10Р, Х-11Р від Олександрівського магістрального каналу з використанням НС № 13 та самопливом за межами с.Грушівка Скадовського району Херсонської області, басейн річок Причорномор’я (для зрошення на площі 1489,42 га)
Код типу джерела водопостачання
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0100/ПІВНІЧНО-КРИМСЬКИЙ КАН.
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з поверхневих джерел через канали Х-11, Х-12Р від Олександрівського магістрального каналу з використанням СНП та самопливом за межами с.Приморське Скадовського району Херсонської області, басейн річок Причорномор’я (для зрошення на площі 1168 га)
Код типу джерела водопостачання
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0100/ПІВНІЧНО-КРИМСЬКИЙ КАН.
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини №16-116, №16-121 в межах с. Приморське Херсонської області, басейн річок Причорномор’я
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ (ТІЛЬКИ БАСЕЙН)
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 278857.622 41621.511
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 278731.982 41601.75
ПІВНІЧНО-КРИМСЬКИЙ КАН. 278731.982 41601.75
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 125.64 19.761
ЧОРНЕ МОРЕ (ТІЛЬКИ БАСЕЙН) 125.64 19.761
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 278857.622 41621.511
з поверхневих джерел: 278731.982 41601.75
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на зрошення 278731.982 41601.75
з підземних джерел: 125.64 19.761
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.75 0.189
- на виробничі потреби 124.89 19.572
- на зрошення 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на зрошення 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигріб за межами с.Приморське Скадовського району Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ (ТІЛЬКИ БАСЕЙН)
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск ОС-1 в Каржинську затоку Чорного моря за межами с.Приморське Скадовського району Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(10) Море
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каржинська затока Чорного моря
Категорія зворотних (стічних) вод
 • дренажні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
509,068
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1466,116
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
62,247
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.35 21.79 0.35 178.174 0.513
БСК5 2.80 174.29 2.80 1425.390 4.105
ХСК - - - - -
Завислі речовини 14.0 871.46 14.00 7126.952 20.526
Нафтопродукти 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Нітрати 4.41 274.51 4.41 2244.990 6.466
Нітрити 0.08 4.98 0.08 40.725 0.117
Сульфати 92.00 5726.72 92.00 46834.256 134.883
Фосфати 0.32 19.92 0.32 162.902 0.469
Хлориди 43.00 2676.62 43.00 21889.924 63.043
Топшот 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Сіріус 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Арбалет 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Абакус 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Амістар Тріо 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Ріас 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Казумин 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод: (обов’язкові) - Кисень розчинений > 4 мг/дм3 - Реакція (рН) 6,5-8,5 - Не призводять до підвищення температури води водного об’єкта більш ніж на 3 градуси а Цельсієм порівняно х її природною температурою в літній період Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача) - Бактеріологічне забруднення - Коліфаги < 100 в дм3 - Лактопозитивні кишкові палички <5000 в дм3 - Життєздатні яйця гельмінтів – відсутні - Рівень токсичності (на основі біотестування) – токсичність води: зворотні води не повинні чинити гостру токсичну (у т.ч. хронічну) дію на тест об’єкти - Радіоактивність води (сумарна радіоактивність) – рівень радіоактивності не повинен перевищувати природний фон
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск СКР-5 в Каржинську затоку Чорного моря за межами с.Тарасівка Скадовського району Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каржинська затока Чорного моря
Категорія зворотних (стічних) вод
 • дренажні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1026,778
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
2957,122
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
154,469
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.41 63.33 0.41 420.979 1.212
БСК5 2.58 398.53 2.58 2649.087 7.629
ХСК - - - - -
Завислі речовини 13.80 2131.67 13.80 14169.536 40.808
Нафтопродукти 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Нітрати 5.27 814.05 5.27 5411.120 15.584
Нітрити 0.08 12.36 0.08 82.142 0.237
Сульфати 97.00 14983.49 97.00 99597.466 286.841
Фосфати 0.28 43.25 0.28 287.498 0.828
Хлориди 45.00 6951.11 45.00 46205.010 133.070
Топшот 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Сіріус 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Арбалет 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Абакус 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Амістар Тріо 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Ріас 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Казумин 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод: (обов’язкові) - Кисень розчинений > 4 мг/дм3 - Реакція (рН) 6,5-8,5 - Не призводять до підвищення температури води водного об’єкта більш ніж на 3 градуси а Цельсієм порівняно х її природною температурою в літній період Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача) - Бактеріологічне забруднення - Коліфаги < 100 в дм3 - Лактопозитивні кишкові палички <5000 в дм3 - Життєздатні яйця гельмінтів – відсутні - Рівень токсичності (на основі біотестування) – токсичність води: зворотні води не повинні чинити гостру токсичну (у т.ч. хронічну) дію на тест об’єкти - Радіоактивність води (сумарна радіоактивність) – рівень радіоактивності не повинен перевищувати природний фон
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск ОС-2 в Каржинську затоку Чорного моря за межами с.Приморське Скадовського району Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(10) Море
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каржинська затока Чорного моря
Категорія зворотних (стічних) вод
 • дренажні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
351,078
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1011,104
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
351,078
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.37 129.90 0.37 129.899 0.374
БСК5 2.77 972.49 2.77 972.486 2.801
ХСК - - - - -
Завислі речовини 14.00 4915.09 14.00 4915.092 14.155
Нафтопродукти 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Нітрати 4.42 1551.76 4.42 1551.765 4.469
Нітрити 0.08 28.09 0.08 28.086 0.081
Сульфати 125.00 43884.75 125.00 43884.750 126.388
Фосфати 0.29 101.81 0.29 101.813 0.293
Хлориди 45.00 15798.51 45.00 15798.510 45.500
Топшот 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Сіріус 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Арбалет 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Абакус 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Амістар Тріо 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Ріас 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Казумин 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод: (обов’язкові) - Кисень розчинений > 4 мг/дм3 - Реакція (рН) 6,5-8,5 - Не призводять до підвищення температури води водного об’єкта більш ніж на 3 градуси а Цельсієм порівняно х її природною температурою в літній період Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача) - Бактеріологічне забруднення - Коліфаги < 100 в дм3 - Лактопозитивні кишкові палички <5000 в дм3 - Життєздатні яйця гельмінтів – відсутні - Рівень токсичності (на основі біотестування) – токсичність води: зворотні води не повинні чинити гостру токсичну (у т.ч. хронічну) дію на тест об’єкти - Радіоактивність води (сумарна радіоактивність) – рівень радіоактивності не повинен перевищувати природний фон
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск ОС-11 в Каланчацький лиман Чорного моря за межами с.Новоукраїнка Скадовського району Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(11) Лиман відкритий
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каланчацький лиман
Категорія зворотних (стічних) вод
 • дренажні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/КАЛАНЧ/Р.КАЛАНЧАК ВКЛ.ЛИМ.КАЛА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
78,283
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
225,454
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
78,283
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.44 34.44 0.44 34.445 0.099
БСК5 2.62 205.10 2.62 205.101 0.591
ХСК - - - - -
Завислі речовини 13.50 1056.82 13.50 1056.821 3.044
Нафтопродукти 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000
Нітрати 6.08 475.96 6.08 475.961 1.371
Нітрити 0.08 6.26 0.08 6.263 0.018
Сульфати 113.00 8845.98 113.00 8845.979 25.476
Фосфати 0.33 25.83 0.33 25.833 0.074
Хлориди 48.00 3757.58 48.00 3757.584 10.822
Топшот 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Сіріус 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Арбалет 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Абакус 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Амістар Тріо 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Ріас 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Казумин 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод: (обов’язкові) - Кисень розчинений > 4 мг/дм3 - Реакція (рН) 6,5-8,5 - Не призводять до підвищення температури води водного об’єкта більш ніж на 3 градуси а Цельсієм порівняно х її природною температурою в літній період Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача) - Бактеріологічне забруднення - Коліфаги < 100 в дм3 - Лактопозитивні кишкові палички <5000 в дм3 - Життєздатні яйця гельмінтів – відсутні - Рівень токсичності (на основі біотестування) – токсичність води: зворотні води не повинні чинити гостру токсичну (у т.ч. хронічну) дію на тест об’єкти - Радіоактивність води (сумарна радіоактивність) – рівень радіоактивності не повинен перевищувати природний фон
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 47171.716 5660.297
- у поверхневий водний об'єкт 47164.966 5659.796
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 6.75 0.501
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
 1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.
 2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
 3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.  
 4. Виконувати вимоги статті 65 Водного кодексу України щодо особливостей спеціального водокористування для потреб сільського господарства.
 5. Використовувати меліоровані землі згідно з вимогами статті 25 Закону України «Про меліорацію земель».
 6. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінприроди  від 16.03.2015 № 78, щорічно,  не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати  звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).
 7. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватися санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

Умови, зазначені у висновку Держгеонадр №7318/10/10-21 від 11.05.2021

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування СТОВ «Агрофірма-Булюк» (код ЄДРПОУ 00856652, 75750, с. Приморське, вул. Соборна, 47, Херсонська обл., Скадовський р-н) (лист Сектору від 27.04.2021 № 2395/ХС-30/11-21, вхідний Держгеонадр від 05.05.2021 № 2256/01/10-21) та вважають за можливе видати дозвіл для водозабору розташованого в с. Приморське (св. № 16-116) (46010ʹ14,27ʺ ПнШ, 3301ʹ56,34ʺ СхД), св. № 16-121, (46010ʹ9,89ʺ ПнШ, 3300ʹ49,86ʺ СхД), Херсонська обл., з водовідбором з підземних вод в загальному обсязі 125,64 м3/добу (19,761 тис. м3/рік), при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій; не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772.

8. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

9. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Південно-Українській ГГЕ Причорномор ДРГП (73035, м. Херсон, вул. 1-а Східна, 24, тел. (0552) 35-78-50) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) у разі необхідності.

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести певинний облік водокористування постійно Охорона поверхневих та підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловини) постійно Охорона поверхневих та підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані прибережу захисну смугу постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
4 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод постійно Охорона поверхневих та підземних вод від забруднення