Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №559/ХС/49д-21 від 18.06.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
Фермерське господарство "Маркобок"
Ідентифікаційні дані
22729902
Місце реєстрації
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, СКАДОВСЬКИЙ РАЙОН, село ПРИМОРСЬКЕ, вул. Піонерська, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-971-7724
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства
Номер та дата видачі
№559/ХС/49д-21 від 18.06.2021
Строк дії
з 18.06.2021 по 18.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з поверхневих джерел самопливом через канал Х-10Р від Олександрівського магістрального каналу за межами с.Грушівка Скадовського району Херсонської області, басейн річок Причорномор’я (для зрошення на площі 300,0 га)
Код типу джерела водопостачання
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0100/ПІВНІЧНО-КРИМСЬКИЙ КАН.
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з поверхневих джерел самопливом через канали Х-11Р, Х-11, Х-12, Х-12Р від Олександрівського магістрального каналу за межами с.Приморське Скадовського району Херсонської області, басейн річок Причорномор’я (для зрошення на площі 197,8 га)
Код типу джерела водопостачання
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0100/ПІВНІЧНО-КРИМСЬКИЙ КАН.
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з поверхневих джерел самопливом через канал Х-13Р від Олександрівського магістрального каналу за межами с.Антонівка Скадовського району Херсонської області, басейн річок Причорномор’я (для зрошення на площі 120,0 га)
Код типу джерела водопостачання
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0100/ПІВНІЧНО-КРИМСЬКИЙ КАН.
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Дренажна насосна станція № 2 "Озерне" за межами с.Антонівка Скадовського району Херсонської області, басейн річок Причорномор’я (для зрошення на площі 70,0 га)
Код типу джерела водопостачання
(62) Свердловини вертикального дренажу для пониження рівня грунтових вод
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Дренажна
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 16-118 за межами с.Приморське Скадовського району Херсонської області, басейн річок Причорномор’я
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 36332.922 5408.052
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 30337.589 4767.86
ПІВНІЧНО-КРИМСЬКИЙ КАН. 30337.589 4767.86
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 5995.333 640.192
ЧОРНЕ МОРЕ 5995.333 640.192
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 36332.922 5408.052
з поверхневих джерел: 30337.589 4767.86
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на зрошення 30337.589 4767.86
з підземних джерел: 5995.333 640.192
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.75 0.189
- на виробничі потреби 109.03 17.003
- на зрошення 5885.553 623
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на зрошення 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигріб за межами с.Приморське, Скадовського району, Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск через СКР-5 в Каржинську затоку Чорного моря за межами с.Приморське, Скадовського району, Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(10) Море
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каржинська затока Чорного моря
Категорія зворотних (стічних) вод
 • дренажні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
52,778
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
152,0
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
52,778
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.40 21.11 0.40 21.111 0.061
БСК5 2.50 131.95 2.50 131.945 0.380
ХСК - - - - -
Завислі речовини 13.60 717.78 13.60 717.781 2.067
Нафтопродукти 0 0 0 0 0
Нітрати 5.41 285.53 5.41 285.529 0.822
Нітрити 0.08 4.22 0.08 4.222 0.012
Сульфати 100.0 5277.80 100.0 5277.800 15.200
Фосфати 0.27 14.25 0.27 14.250 0.041
Хлориди 48.00 2533.34 48.00 2533.344 7.296
Топшот 0 0 0 0 0
Сіріус 0 0 0 0 0
Цитадель 0 0 0 0 0
Абакус 0 0 0 0 0
Аканто Плюс 0 0 0 0 0
Баксіга 0 0 0 0 0
Казумін 0 0 0 0 0
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові): розчинений кисень ≥ 4 мг/дм3 , водневий показник (рН) 6,5-8,5, температура не призводять до підвищення температури води водного об’єкта більше ніж на 3 градуси за Цельсієм порівняно з її природної температури в літній період. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): коліфаги ˂ 100 в дм3, лактопозитивні кишкові палички ˂ 5000 в дм3, життєздатні яйця гельмінтів – відсутні, рівень токсичності (на основі біотестування) токсичність води- зворотні води не повинні чинити гостру токсичну ( у т.ч. хронічну) дію на тест об’єкти, радіоактивність води (сумарна радіоактивність) рівень радіоактивності не повинен перевищувати природний фон.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск Сх-1 (через СКР-4) в Каржинську затоку Чорного моря за межами с.Приморське, Скадовського району, Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(10) Море
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каржинська затока Чорного моря
Категорія зворотних (стічних) вод
 • дренажні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.04 Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
29,819
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
85,880
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
29,819
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.41 12.23 0.41 12.226 0.035
БСК5 2.97 88.56 2.97 88.562 0.255
ХСК - - - - -
Завислі речовини 13.60 717.78 13.60 717.781 0.067
Нафтопродукти 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нітрати 3.89 116.00 3.89 115.996 0.334
Нітрити 0.08 2.38 0.08 2.386 0.007
Сульфати 163.00 4860.50 163.00 4860.497 13.998
Фосфати 0.33 9.84 0.33 9.840 0.028
Хлориди 67.00 1997.87 67.00 1997.873 5.754
Топшот 0 0 0 0 0
Сіріус 0 0 0 0 0
Цитадель 0 0 0 0 0
Абакус 0 0 0 0 0
Аканто Плюс 0 0 0 0 0
Баксіга 0 0 0 0 0
Казумін 0 0 0 0 0
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові): розчинений кисень ≥ 4 мг/дм3 , водневий показник (рН) 6,5-8,5, температура не призводять до підвищення температури води водного об’єкта більше ніж на 3 градуси за Цельсієм порівняно з її природної температури в літній період. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): коліфаги ˂ 100 в дм3, лактопозитивні кишкові палички ˂ 5000 в дм3, життєздатні яйця гельмінтів – відсутні, рівень токсичності (на основі біотестування) токсичність води- зворотні води не повинні чинити гостру токсичну ( у т.ч. хронічну) дію на тест об’єкти, радіоактивність води (сумарна радіоактивність) рівень радіоактивності не повинен перевищувати природний фон.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1989.084 238.381
- у поверхневий водний об'єкт 1982.334 237.88
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 6.75 0.501
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
 1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.
 2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
 3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.  
 4. Виконувати вимоги статті 65 Водного кодексу України щодо особливостей спеціального водокористування для потреб сільського господарства.
 5. Використовувати меліоровані землі згідно з вимогами статті 25 Закону України «Про меліорацію земель».
 6. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінприроди  від 16.03.2015 № 78, щорічно,  не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати  звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).
 7. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватися санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

Умови, зазначені у висновку Держгеонадр №7158/10/10-21 від 07.05.2021

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Фермерського господарства «Маркобок» (код ЄДРПОУ 22729902, 75750, с. Приморське, вул. Піонерська, 1, Скадовський р-н, Херсонська обл.,) (лист Сектору від 22.04.2021 № 2317/ХС-30/11-21, вхідний Держгеонадр від 06.05.2021 № 2318/01/10-21) та вважають за можливе видати дозвіл для водозабору розташованого біля с. Приморське, св. № 16-118, (46010ʹ16,02ʺ ПнШ, 3303ʹ25,06ʺ СхД), Херсонська обл., з водовідбором з підземних вод в загальному обсязі 109,78 м3/добу (17,192 тис. м3/рік), при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій; не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772.

8. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

9. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Південно-Українській ГГЕ Причорномор ДРГП (73035, м. Херсон, вул. 1-а Східна, 24, тел. (0552) 35-78-50) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) у разі необхідності.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловини) Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місце скиду зворотних вод Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від забруднення
4 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від забруднення та засмічення