Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №571/ХС/49д-21 від 24.06.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОЕНЕРГО"
Ідентифікаційні дані
20588716
Місце реєстрації
07300, Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, вул. ТАЛНИШЕВСЬКОГО, буд. 75Б
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-552-6710
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
Філія "Каховська ГЕС імені П.С. Непорожнього" ПрАТ "Укргідроенерго"
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства
Номер та дата видачі
№571/ХС/49д-21 від 24.06.2021
Строк дії
з 23.06.2021 по 23.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Отримання води від КП "Міський водоканал" м.Нова Каховка, Херсонська область, р.Дніпро/басейн р.Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.27 р. Дніпро від греблі Каховського водосховища до гирла (виключаючи р. Інгулець)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Пропуск води з верхнього б’єфу р.Дніпро (Каховське водосховище) через гідроагрегати без вилучення води з водного об’єкту у межах м.Нова Каховка, Херсонської області, р.Дніпро/басейн р.Дніпро( для вироблення електроенергії та охолодження технологічного устаткування)
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.27 р. Дніпро від греблі Каховського водосховища до гирла (виключаючи р. Інгулець)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 229132800 83633472
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 229132800 83633472
Р.ДНІПРО 229132800 83633472
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 229132910.892 83633495.029
з поверхневих джерел: 229132800 83633472
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 229132800 83633472
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 110.892 23.029
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 26.58 6.672
- на виробничі потреби 84.312 16.357
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Каналізаційна мережа КП "Міський водоканал" у межах м.Нова Каховка, Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
каналізаційні мережі (код - 95)
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.27 р. Дніпро від греблі Каховського водосховища до гирла (виключаючи р. Інгулець)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 в р.Дніпро в межах м.Нова Каховка Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р.Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
 • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.27 р. Дніпро від греблі Каховського водосховища до гирла (виключаючи р. Інгулець)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
4294,5
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
37619,82
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1990,308
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.0 3980.616 2.0 8589.000 75.240
БСК5 4.4 8757.355 4.4 18895.800 165.527
ХСК 65.7 130763.236 65.7 282148.650 2471.622
Завислі речовини 17.0 33835.236 15.95 68497.275 600.036
Нафтопродукти 0.3 597.092 0.3 1288.350 11.286
Нітрати 5.29 10528.729 5.29 22717.905 199.009
Нітрити 0.18 358.255 0.18 773.010 6.772
Сульфати 105.9 210773.617 105.9 454787.550 3983.939
Фосфати 0.83 1651.956 0.83 3564.435 31.224
Хлориди 52.7 104889.232 52.7 226320.150 1982.565
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плаваючі домішки – відсутні, запах, присмак – вода не повинна набувати невідповідних їй запахів інтенсивністю більше 1 балу, колір (прозорість) – вода не повинна мати стороннього забарвлення, температура – прирощення не більше 3 градуси за Цельсієм порівняно з її природної температури в літній період (стаття 70 Водного кодексу України), водневий показник (од. рН) – 6,5-8,5, розчинений кисень – не менше 4 мг/дм3 в будь-який період року, коліфаги (в бляшкообразуючих од.) – не більше100 на 1 дм3, лактозопозитивні кишкові палички - не більше 5000 на 1 дм3, життєздатні яйця гельмінтів - відсутні, збудники інфекційних захворювань – відсутні, сумарна радіоактавність – не повинна перевищувати природного фону. Показники токсичності: вода нетоксична.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 2 в р.Дніпро в межах м.Нова Каховка, Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р.Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
 • дренажні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.27 р. Дніпро від греблі Каховського водосховища до гирла (виключаючи р. Інгулець)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2840,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
24878,4
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,381
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.0 2.762 2.0 5680.000 49.757
БСК5 4.4 6.076 4.4 12496.000 109.465
ХСК 62.9 86.865 62.9 178636.000 1564.851
Завислі речовини 9.0 12.429 9.0 25560.000 223.906
Нафтопродукти 0.3 0.414 0.3 852.000 7.464
Нітрати 5.27 7.278 5.27 14966.800 131.109
Нітрити 0.18 0.249 0.18 511.200 4.478
Сульфати 60.9 84.103 60.9 172956.000 1515.095
Фосфати 1.54 2.127 1.54 4373.600 38.313
Хлориди 54.4 75.126 54.4 154496.000 1353.385
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плаваючі домішки – відсутні, запах, присмак – вода не повинна набувати невідповідних їй запахів інтенсивністю більше 1 балу, колір (прозорість) – вода не повинна мати стороннього забарвлення, температура – прирощення не більше 3 градуси за Цельсієм порівняно з її природної температури в літній період (стаття 70 Водного кодексу України), водневий показник (од. рН) – 6,5-8,5, розчинений кисень – не менше 4 мг/дм3 в будь-який період року, коліфаги (в бляшкообразуючих од.) – не більше100 на 1 дм3, лактозопозитивні кишкові палички - не більше 5000 на 1 дм3, життєздатні яйця гельмінтів - відсутні, збудники інфекційних захворювань – відсутні, сумарна радіоактавність – не повинна перевищувати природного фону. Показники токсичності: вода нетоксична.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 3 в р.Дніпро в межах м.Нова Каховка, Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р.Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.27 р. Дніпро від греблі Каховського водосховища до гирла (виключаючи р. Інгулець)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
739,451
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
4,024
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
739,451
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.9 1404.957 1.9 1404.957 0.008
БСК5 4.4 3253.584 4.4 3253.584 0.018
ХСК 65.5 48434.041 65.5 48434.041 0.264
Завислі речовини 16.3 12053.051 15.95 11794.243 0.064
Нафтопродукти 0.3 221.835 0.3 221.835 0.001
Нітрати 7.93 5863.846 7.93 5863.846 0.032
Нітрити 0.19 140.496 0.19 140.496 0.001
Сульфати 63.9 47250.919 63.9 47250.919 0.257
Фосфати 2.65 1959.545 2.65 1959.545 0.011
Хлориди 75.0 55458.825 75.0 55458.825 0.302
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плаваючі домішки – відсутні, запах, присмак – вода не повинна набувати невідповідних їй запахів інтенсивністю більше 1 балу, колір (прозорість) – вода не повинна мати стороннього забарвлення, температура – прирощення не більше 3 градуси за Цельсієм порівняно з її природної температури в літній період (стаття 70 Водного кодексу України), водневий показник (од. рН) – 6,5-8,5, розчинений кисень – не менше 4 мг/дм3 в будь-який період року, коліфаги (в бляшкообразуючих од.) – не більше100 на 1 дм3, лактозопозитивні кишкові палички - не більше 5000 на 1 дм3, життєздатні яйця гельмінтів - відсутні, збудники інфекційних захворювань – відсутні, сумарна радіоактавність – не повинна перевищувати природного фону. Показники токсичності: вода нетоксична.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 110.892 23.029
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 172024.343 62516.525
- у поверхневий водний об'єкт 171967.451 62502.244
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 56.892 14.281
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

 1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.
 2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.  
 3. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
 4. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінприроди  від 16.03.2015 № 78, щорічно,  не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати  звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).
 5. Дозвіл на спеціальне водокористування №763/ХС/49д-18 від 20.07.2018 анулювати у найкоротший термін.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження
2 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
3 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення