Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №52/СМ/49д-21 від 15.06.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛИПОВОДОЛИНСЬКЕ"
Ідентифікаційні дані
33246103
Місце реєстрації
42500, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛИПОВОДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, смт ЛИПОВА ДОЛИНА, вул. ПОЛТАВСЬКА, буд. 18
Контактні відомості
Телефон: +38-(054)-525-1948
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Сумській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№52/СМ/49д-21 від 15.06.2021
Строк дії
з 15.06.2021 по 15.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
9 свердловин (з них 5 резервних, 2 недіючих) в смт Липова Долина, 1 свердловина в с. Побиванка, 1 свердловина в с. Червоногірка, Липоводолинський район (з 2020 року - Роменський район), р. Хорол, басейн р. Псел
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0554/0112/Р.ХОРОЛ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.21 р. Хорол
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 896.425 319.361
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 896.425 319.361
Р.ХОРОЛ 896.425 319.361
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 42.338 15.402
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 42.338 15.402
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.448 0.112
- на виробничі потреби 41.89 15.29
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах смт Липова Долина
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0554/0112/Р.ХОРОЛ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.21 р. Хорол
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
5,87
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
47,102
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2,22
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 30 66.6 7 41.09 0.329714
БСК5 61.5 136.53 15 88.05 0.70653
ХСК 235 521.7 80 469.6 3.76816
Завислі речовини 15 33.3 15 88.05 0.70653
Нафтопродукти 0.025 0.056 0.025 0.147 0.001178
Нітрати 4 8.88 10 58.7 0.47102
Нітрити 0.25 0.555 0.25 1.468 0.011776
Сульфати 67 148.74 67 393.29 3.155834
Фосфати 10 22.2 7 41.09 0.329714
Хлориди 130 288.6 130 763.1 6.12326
АПАР 0,04 0,089 0,04 0,235 0,001884
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись більше ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; реакція (рН) - 6,5-8,5; розчинний кисень, г/м3 – не повинен бути менше 4,0 г/м3 у будь-який період року у пробі, відібраній до 12 години дня.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 649.885 229.425
- населенню 577.48 210.78
- вторинним водокористувачам (без використання) 72.405 18.645
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 140.855 47.102
- у поверхневий водний об'єкт 140.855 47.102
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 204.202 74.534

Умови спеціального водокористування
 1. Виконувати в повному обсязі у встановлені терміни умови погодження контролюючих органів, приписи та водоохоронні заходи.
 2. Виконувати вимоги статей 44, 49, 94, 95, 98-101, 105 Водного кодексу України.
 3. Облік забору води вести водовимірювальними приладами в журналах первинного обліку.
 4. Річні звіти по формі 2ТПводгосп (річна) надавати до Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області щорічно не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.
 5. Не допускати перевитрат води понад встановлені ліміти.
 6. Додержуватися норм ДБН та санітарних вимог при експлуатації водозаборів.
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Державна служба геології та надр України опрацювала заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування КП «ЖКГ «Липоводолинське» (код ЄДРПОУ 33246103), вул. Полтавська, 18, смт. Липова Долина, Сумська область  (лист сектору у Сумській області ДАВРУ від 26.05.2021 № 100/СМ/21-21, реєстраційний номер Держгеонадр від 27.05.2021 № 2846/01/10-21), для водозабору, який складається з 11-ти свердловин, що розташовані в  смт. Липова Долина,  с. Побиванка та с. Червоногірка Сумської області:

№ 1 (50.5737 Пн.ш.,  33.7679 Сх.д.) 4-й пров.вул. Роменської,

№ 2 (50.5742 Пн.ш.,  33.7680 Сх.д.) 4-й пров.вул. Роменської,

№ 8 (50.5738 Пн.ш.,  33.7676 Сх.д.) 4-й пров.вул. Роменської,

№ 9 (50.5743 Пн.ш.,  33.7676 Сх.д.) 4-й пров.вул. Роменської,

№ 3 (50.5818 Пн.ш.,  33.7826 Сх.д.) вул. Лермонтова, 41,

№ 4 (50.5630 Пн.ш.,  33.7843 Сх.д.) вул. Роменська, 13,

№ 5 (50.5592 Пн.ш.,  33.7928 Сх.д.) вул. Полтавська, 18,

№ 6 (50.5640 Пн.ш.,  33.8163 Сх.д.) пров. Щепкіна,

№ 7 (50.5637 Пн.ш.,  33.8161 Сх.д.)  пров. Щепкіна,

№ 10 (50.5011 Пн.ш.,  33.8195 Сх.д.) с. Побиванка,

№ 11 (50.5707 Пн.ш.,  33.6968 Сх.д.) с. Червоногірка,

та вважає за можливе видати дозвіл з метою забору підземних вод терміном на п'ять років у загальному обсязі, що не перевищує 896,425 м3/добу (319,361 тис. м3/рік).

Під час експлуатації свердловин дотримуватись суворого виконання таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;
 3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 4. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 5. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 6. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 7. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;
 8. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 9. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 10. дотримуватися постанови Кабінету Міністрів України
  від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 11. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
 12. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772;
 13. щорічно до 20 січня надавати до Харківської КГЕ
  КП «Південукргеологія» (м. Харків, вул. Москалівська, 93, тел. (057) 733-31-70) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел.
  (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води) у разі необхідності.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Свердловини утримувати в належному санітарно-технічному стані Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
2 Не допускати забруднення підземних та поверхневих вод Постійно Охорона підземних вод від забруднення
3 Підтримувати в задовільному стані огорожі та територію зони суворого санітарного режиму водозаборів Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
4 Підтримувати прибережну захисну смугу (ПЗС) річки поблизу скиду стічних вод в належному стані. Не допускати порушення в межах ПЗС режиму обмеженої господарської діяльності, передбаченої ст. 89 Водного кодексу України. Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
5 Дотримуватись розроблених нормативів ГДС, не менше ніж один раз на квартал здійснювати вимірювання показників якості стічних вод Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Не допускати нераціонального використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
7 Налагодити ефективну роботу очисних споруд 2021 рік Охорона поверхневих вод від забруднення