Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №358/ЗП/49д-21 від 16.06.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ СТІНГРЕЙ"
Ідентифікаційні дані
41888526
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. СКВОРЦОВА, буд. 236
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-228-5295
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№358/ЗП/49д-21 від 16.06.2021
Строк дії
з 27.06.2021 по 27.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Запоріжжя.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 446.4325 129.4335
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 446.4325 129.4335
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 79.5635 26.2444
- на виробничі потреби 366.8690 103.1891
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя через очисні споруди. Спосіб очистки - механічний, потужність 87,6 тис. м3/рік.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро.
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
448,521
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
8,598
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
448,521
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3500 156.9824 0.3600 161.4676 0.0031
БСК5 2.9000 1300.7109 3.0000 1345.5630 0.0258
ХСК 14.6000 6548.4066 15.0000 6727.8150 0.1290
Завислі речовини 5.0000 2242.6050 5.0000 2242.6050 0.0430
Нафтопродукти 0.0460 20.6320 0.0470 21.0805 0.0004
Нітрати 3.2600 1462.1785 3.4000 1524.9714 0.0292
Нітрити 0.0800 35.8817 0.0800 35.8817 0.0007
Сульфати 57.0100 25570.1822 58.7500 26350.6088 0.5051
Фосфати 0.1500 67.2782 0.1600 71.7634 0.0014
Хлориди 38.7620 17385.5710 40.0620 17968.6483 0.3445
Залізо загальне 0,0960 43,0580 0,0980 43,9551 0,0008
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові): Розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3; водневий показник (рН): 6,5-8,5; температура: перевищення не більше +3С до природної температури води. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології вирибництва водокористувача): Бактеріологічне забруднення: колі-фагі: не більше 1000 БУО в 1 дм3; колі-індекс: не більше 1000 в 1 дм3; Показники токсичності: Затверджені рівні та класи токсичності: Необхідна кратність розбавлення (НКР): Фактичний рівень токсичності (ФРТ) - 1,85; Гранично допустимий рівень токсичності(ГДРТ) - 1,85;Клас Фактичний рівень токсичності (ФРТ) І; Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ) І. Кратність розбавлення у контрольному створі 2,85.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 446.4325 129.4335
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 777.2155 108.1393
- у поверхневий водний об'єкт 448.5210 8.598
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 328.6945 99.5413
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 19200 7008
- оборотного 19200 7008
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України, у разі досягнення критеріїв вказаних у Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18.12.2020р. №375), щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним року надавати державну звітність за формою №2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді  за посиланням https://e-services.davr.gov.ua.

3. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості.

4.  Не допускати розливи нафтопродуктів та мастил.

5. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах  та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

6. Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі  нижче скиду не повинна погіршуватись.

 

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Не допускати втрат води. Своєчасно проводити поточний ремонт водопроводу. Постійно. Раціональне використання водних ресурсів.
2 Зберігати лічильники у справному стані. Своєчасно проводити державну повірку приладів обліку. Постійно. Згідно плану-графіку. Раціональне використання водних ресурсів.
3 Вести облік використання води. Дотримуватись встановлених лімітів використання води. Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
4 Проводити чистку відстойника на очисних спорудах від осаду Періодично Попередження забрудненню та засміченню вод.
5 Здійснювати чистку зливової каналізаційної мережі Періодично Попередження забрудненню та засміченю вод
6 Здійснювати контроль якісного складу дощових та талих вод, що надходять на скид у затоку Осокорова Дніпровського водосховища р. Дніпро Згідно графіка Запобігання забруднення водного об’єкту