Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №110/ЖТ/49д-21 від 14.06.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ВИМПЕЛ" (ТОВ "ПК "ВИМПЕЛ")
Ідентифікаційні дані
13544670
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН, село СВІТИН, інше -.
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-527-0095
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№110/ЖТ/49д-21 від 14.06.2021
Строк дії
з 14.06.2021 по 14.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Кар’єр Покостівського родовища гранодіоритів розташований за межами села Покостівка Житомирського району, Житомирської області, в басейні річки Шийка, притока р. Тетерів, район річкового басейну Дніпро. Забір води здійснюється за допомогою двох насосів марки К90/20, продуктивністю 85 м3/годину кожний
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0284/Р.ШИЙКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Кар'єрна
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 46.6 17.01
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 46.6 17.01
Р.ШИЙКА 46.6 17.01
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 12.3 2.38
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 12.3 2.38
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 12.3 2.38
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - скид кар’єрних вод здійснюється по водовідвідній канаві у річку Шийка, притоку р. Тетерів на відстані 8 км від гирла, район річкового басейну Дніпро. Випуск розташований в межах с. Покостівка Житомирського району, Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0284/Р.ШИЙКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1,67
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
14,63
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,75
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.30 0.53 0.30 0.50 0.004
БСК5 3.5 6.13 3.5 5.85 0.051
ХСК 30 52.5 30 50.1 0.439
Завислі речовини 6.1 10.68 6.1 10.19 0.089
Нафтопродукти 0 0 0.3 0.50 0.004
Нітрати 3.40 5.95 3.40 5.68 0.050
Нітрити 0.12 0.21 0.12 0.20 0.002
Сульфати 91.0 159.25 91.0 151.97 1.331
Фосфати 0.20 0.35 0.20 0.33 0.003
Хлориди 68.0 119.00 68.0 113.56 0.995
Залізо загальне 0,20 0,35 0,20 0,33 0,003
Мінералізація 368,0 644,0 368,0 614,56 5,384
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Кисень розчинений- не менше 4 мгО2\дм3; 2.Температура- не більше 3 град С від природної температури; 3. Ракція (рН)- 6,5-8,5; 4.Коліфаги- менше 100 в 1 л; 5. Лактозопозитивні кишкові палички - менше 10000 в 1 л; 6. Клас токчисності- 1; 7.Рівень токсичності- нетоксична. 8. Радіоактивність води (сумарнарадіоактивність) 1.0 Бк на 1 л
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 40.1 14.63
- у поверхневий водний об'єкт 40.1 14.63
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водоохоронного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування, згідно податкового законодавства

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримувати встановлених лімітів забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Здійснювати ведення первинного обліку водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримувати встановлених нормативів гранично-допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів скидання забруднюючих речовин 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Здійснювати контроль за якістю та кількістю скинутих у водний об’є кт стічних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) Щорічно, до 1 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку