Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №106/ТП/49д-21 від 15.06.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗБОРІВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Ідентифікаційні дані
35846237
Місце реєстрації
47201, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗБОРІВСЬКИЙ РАЙОН, місто ЗБОРІВ, вул. Козацька, буд. 3
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-260-0823
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Тернопільській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№106/ТП/49д-21 від 15.06.2021
Строк дії
з 15.06.2021 по 15.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
вісім свердловин № 1, № 2, № 3, № 8 (вул. Б. Хмельницького), № 4 (вул. І. Франка), № 5 (вул. Тернопільська), № 6, № 7 (вул. Гоголя) в м. Зборів, Тернопільська область, басейн р. Стрипа, район річкового басейну Дністра
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0984/Р.СТРИПА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.04 р. Дністер від гирла р. Гнила Липа до гирла р. Серет (включаючи р. Гнила Липа та виключаючи рр. Бистриця, Серет)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1817.18 654.72
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1817.18 654.72
Р.СТРИПА 1817.18 654.72
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 32.25 11.61
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 32.25 11.61
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.54 0.40
- на виробничі потреби 30.71 11.21
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м. Зборів, Тернопільська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р Стрипа
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/0984/Р.СТРИПА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.04 р. Дністер від гирла р. Гнила Липа до гирла р. Серет (включаючи р. Гнила Липа та виключаючи рр. Бистриця, Серет)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
35.5
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
302.37
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
12.36
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 8.70 107.532 2.00 71.000 0.605
БСК5 56.00 692.160 15.00 532.500 4.536
ХСК 250.00 3090.000 80.00 2840.000 24.190
Завислі речовини 23.00 284.280 15.00 532.500 4.536
Нафтопродукти 0.048 0.593 0.048 1.704 0.015
Нітрати 4.00 49.440 4.00 142.000 1.209
Нітрити 0.136 1.681 0.136 4.828 0.041
Сульфати 51.23 633.203 51.23 1818.665 15.490
Фосфати 7.15 88.374 3.50 124.250 1.058
Хлориди 104.73 1294.463 104.73 3717.915 31.667
Залізо (загальне) 0.210 2.596 0.210 7.455 0.063
АПАР 0.236 2.917 0.236 8.378 0.071
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки - відсутні; колір (прозорість) - відсутні; запах, присмак < 2б; температура <+3°С прирощення до фонової; реакція (рН) - 6,5 - 8,5; кисень розчинений >= 4 мг/л; коліфаги < 100 в л; лактозопозитивні кишкові палички < 5000 в л; життєздатні яйця гельмінтів - відсутні; сумарна альфа-активність <=0,1, сумарна бета-активність <=1,0; токсичність - 0
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 1397.97 501.87
- населенню 1216.20 443.92
- вторинним водокористувачам (без використання) 181.77 57.95
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 851.89 302.37
- у поверхневий водний об'єкт 851.89 302.37
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 386.960 141.240

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) на порталі електронних послуг Держводагентства України.

3. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Тернопільської області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами.

6. Дотримуватися вимог Водного кодексу України.

7. Дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення.

8. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

9. Використання надр у відповідності до статтєй 19, 23 Кодексу України про надра.

10. Подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 № 963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772.

11. Щорічно до 20 січня надавати до Львівської ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел. (032) 237-20-35) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води) у разі необхідності.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Дотримуватись санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційних свердловин та водонесучих комунікацій Постійно Недопущення забруднень водоносних горизонтів
3 Утримання в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
4 Будівництво очисних споруд біологічного очищення стічних вод 2021-2023 рр. Досягнення ГДС за рахунок зменшення концентрацій забруднюючих речовин
5 Забезпечення ефективної та належної експлуатації очисних споруд Постійно Досягнення ГДС за рахунок зменшення концентрацій забруднюючих речовин
6 Систематичне проведення контролю за якісним та кількісним складом стічних вод на випуску в р. Стрипа ЩОКВАРТАЛЬНО Охорона водних ресурсів від забруднення
7 Систематичне проведення контролю якості поверхневих вод р. Стрипа в контрольному створі ЩОКВАРТАЛЬНО Недопущення забруднень водоносних горизонтів