Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №102/ЧР/49д-21 від 22.06.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧИГИРИН" ЧИГИРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційні дані
36783147
Місце реєстрації
20901, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧИГИРИНСЬКИЙ РАЙОН, місто ЧИГИРИН, вул. ЕНЕРГЕТИКІВ, буд. 11/1
Контактні відомості
Телефон: +38-(047)-306-0189
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Черкаській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№102/ЧР/49д-21 від 22.06.2021
Строк дії
з 22.06.2021 по 22.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини №№ 1 (60Г) (резервна), 2 (62Г) (резервна), 3 (61Г-в) (резервна), 3а (98), 4 (61Г-а), 5 (62Г-а), 6, 7, 8, 9 (76), 10 (94), 11 (837), 12 (468), 13 (468 а) (резервна), розташовані в межах м. Чигирин, Черкаська область, р. Тясмин, басейн р. Тясмин, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0610/Р.ТЯСМИН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.17 р. Тясмин
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 14 (1), розташована в межах с. Красносілля, Чигиринський район, Свердловина № 16 (19), розташована в межах с. Розсошенці, Чигиринський район, Шахтний колодязь № 18 (1), розташований в межах с. Суботів, Чигиринський район, Свердловини №№ 1, 2, розташовані в межах с. Трушівці, Чигиринський район, Черкаська область, р. Тясмин, басейн р. Тясмин, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0610/Р.ТЯСМИН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.17 р. Тясмин
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 17 (75/11), розташована в межах с. Стецівка, Чигиринський район, Черкаська область, р. Чутка, басейн р. Тясмин, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0610/0003/Р.ЧУТКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.17 р. Тясмин
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 15 (18), розташована за межами с-ща Чернече, Чигиринський район, Свердловини №№ 1, 3, розташовані в межах с. Вершаці, Чигиринський район, Черкаська область, р. Ірклей, басейн р. Тясмин, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0610/0007/Р.ІРКЛЕЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.17 р. Тясмин
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини №№ 4/1287, 3/2114, 6/1297, 573(2), 5/941, розташовані в межах с. Рацеве, Чигиринський район, Свердловини №№ 726, 726а, 727, розташовані в межах с. Вітове, Чигиринський район, Свердловина № 46, розташована в межах с-ща Орбіта, Чигиринський район, Свердловини №№ 4, 5, 6, розташовані в межах с. Тіньки, Чигиринський район, Черкаська область, р. Дніпро, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.04 р. Дніпро від греблі Канівського водосховища до греблі Кременчуцького водосховища (виключаючи рр. Рось, Супій, Сула, Тясмин)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 4, розташована в межах с. Іванівка, Чигиринський район, Черкаська область, р. Лисянка, басейн р. Тясмин, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0610/0007/0005/Р.ЛИСЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.17 р. Тясмин
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 3151.843 1114.901
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 3151.843 1114.901
Р.ЧУТКА 71.396 24.758
Р.ІРКЛЕЙ 50.083 17.879
Р.ДНІПРО 591.659 197.501
Р.ТЯСМИН 2429.344 871.346
Р.ЛИСЯНКА 9.361 3.417
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 36.883 13.464
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 36.883 13.464
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.525 0.191
- на виробничі потреби 36.358 13.273
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 після очисних споруд повної біологічної очистки № 1 потужність 255,5 тис. м3/рік та № 2 потужністю 511,0 тис. м3/рік здійснюється в дренажний канал, який знаходиться в заплаві р. Тясмин, за межами м. Чигирин, Черкаська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Дренажний канал в заплаві р. Тясмин
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0610/Р.ТЯСМИН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.17 р. Тясмин
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
80.212
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
687.602
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
11.267
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 21 236.607 0.3 24.0636 0.2062806
БСК5 70 788.69 15 1203.18 10.31403
ХСК 151 1701.317 80 6416.96 55.00816
Завислі речовини 68 766.156 25 2005.3 17.19005
Нафтопродукти 0.05 0.56335 0.05 4.0106 0.0343801
Нітрати 1.8 20.2806 1.8 144.3816 1.2376836
Нітрити 0.07 0.78869 0.07 5.61484 0.0481321
Сульфати 61 687.287 61 4892.932 41.943722
Фосфати 7.2 81.1224 7.2 577.5264 4.9507344
Хлориди 70 788.69 70 5614.84 48.13214
Мінералізація 630 7098,21 630 50533.56 433,18926
СПАР 0,4 4,5068 0,4 32.0848 0,2750408
Залізо (загальне) 0,3 3,3801 0,11 8.82332 0,0756362
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плаваючі домішки – відсутні; запах, присмак – < 1 б; прозорість ≥ 10 см; температура: перевищення не більше 3 С температури водного об’єкта найжаркішого місяця за 10 років; реакція (рН) – 6,5 - 8,5; кисень розчинений ≥ 4,0 мг/дм3; коліфаги < 100 в 1 дм3; лактозопозитивні кишкові палички < 5000 в 1 дм3; життєздатні яйця гельмінтів – відсутні; токсичність - не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 1898.688 678.331
Передача води, усього (у т.ч.): 2430.555 851.629
- населенню 2236.710 800.416
- вторинним водокористувачам (без використання) 193.845 51.213
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1925.084 687.602
- у поверхневий водний об'єкт 1925.084 687.602
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 684.405 249.808

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно Порядку ведення державного обліку водокористування зі змінами, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт в електронній формі через Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України, а також результати вимірювань показників якості стічних вод (не менше ніж один раз на квартал).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Анулювати діючий дозвіл на спеціальне водокористування від 08.07.2020 № 150/ЧР/49д-20, виданий Сектором у Черкаській області Держводагентства.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра
 1. величина видобутку підземних вод із водозабірної споруди не повинна перевищувати величину рекомендованого експлуатаційного дебіту;
 2. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної свердловини та водонесучих комунікацій, своєчасний ремонт та тампонаж свердловини, яка вийшла з ладу;
 3. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та іншими хімічними речовинами;
 4. вести облік фактичного відбору підземних вод;
 5. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 6. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;
 7. регулярний облік води, яка відбирається, її якість та глибини рівня води у експлуатаційній свердловині (шахтних колодязях);
 8. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 9. дотримуватися вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 10. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;
 11. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772;
 12. щорічно до 20 січня надавати до ДП «Центрукргеологія» звіт по формі № 7-гр (підземні води) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) у разі необхідності.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скиду зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення