Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №105/ЖТ/49д-21 від 07.06.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДНЕРУДПРОМ" (ТОВ "ЗАХІДНЕРУДПРОМ")
Ідентифікаційні дані
31280032
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙОН, село ТОПОРИЩЕ, вул. ЖИТОМИРСЬКА, буд. 86 А
Контактні відомості
Телефон: +38-(068)-176-2693
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№105/ЖТ/49д-21 від 07.06.2021
Строк дії
з 07.06.2021 по 07.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Кар’єр, водозабірна споруда -насос марки К 45/55 продуктивністю 45,0 м3/годину. Кар’єр розташований за межами села Лизники на малоцінних землях Топорищенської сільради Хорошівського району Житомирської області в басейні річки Тростяниця, притока річки Ірша, притока район Тетерів, річкового басейну Дніпра
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0057/Р.ТРОСТЯНИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 62.16 22.68
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 62.16 22.68
Р.ТРОСТЯНИЦЯ 62.16 22.68
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 6.5 0.985
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 6.5 0.985
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 6.5 0.985
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск 1- р.Тростяниця, кар’єрні води відкачуються насосом марки К 90/45 продуктивністю 90 м3/годину у ставок-відстійник з бензиноуловлювачем, де здійснюється осідання завислих часток і уловлення нафтопродуктів, далі по існуючій водовідвідній канаві довжиною 42,0 м кар’єрні води самопливом відводяться у меліоративний канал і далі у р.Тростяниця, притока р.Ірша, за межами с.Топорище Хорошівського району Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка Тростяниця
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0057/Р.ТРОСТЯНИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2,36
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
21,705
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2,36
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.23 0.04 0.23 0.54 0.005
БСК5 2.96 0.50 2.96 6.99 0.064
ХСК 27.35 4.65 27.35 64.55 0.594
Завислі речовини 4.8 0.82 4.8 11.33 0.104
Нафтопродукти 0.0 0.0 0.05 0.12 0.001
Нітрати 2.8 0.48 2.8 6.61 0.061
Нітрити 0.019 0.003 0.019 0.04 0.000
Сульфати 57.0 9.69 57.0 134.52 1.237
Фосфати 0.06 0.01 0.06 0.14 0.001
Хлориди 67.0 11.39 67.0 158.12 1.454
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Розчинений кисень 4,0 мг/л; 2. Водневий показник (рН) 6,5-8,5; 3. Температура 3 град.С; 4. Коліфаги менше 100 в л; 5. Лактопозитивні кишкові палички менше 10000 в л; 6. Радіоактивність води (сумарна радіоактивність) 1,0 Бк на літр
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Відведення зворотних вод від виробничих потреб (миття техніки) здійснюється у водонепроникну вигрібну яму за межами с. Лизники Хорошівського району Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0057/Р.ТРОСТЯНИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 57.46 21.715
- у поверхневий водний об'єкт 56.56 21.705
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 0.9 0.01
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 18 3.294
- оборотного 18.0 3.294
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водоохоронного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування, згідно податкового законодавства

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Обладнати водозабір водовимірювальним приладом 2021 рік Раціональне використання водних ресурсів
2 Здійснювати облік забору та використання вод засобами вимірювальної техніки постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї тери постійно Охорона поверхневих вод від забруднення. Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
4 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку водокористування