Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №173/ДП/49д-21 від 22.06.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ"
Ідентифікаційні дані
30922208
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ДНІПРО, просп. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, буд. 139
Контактні відомості
Телефон: +38-(056)-720-6262
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№173/ДП/49д-21 від 22.06.2021
Строк дії
з 22.06.2021 по 22.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідні мережі КП "Дніпроводоканал" ДМР з підключенням в межах м. Дніпро, Дніпропетровська обл.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 199.39 60.11
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 199.39 60.11
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 29.86 8.24
- на виробничі потреби 169.53 51.87
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид дощових і талих стічних вод у р. Мокра Сура в межах с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області. Басейн р. Мокра Сура район басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0390/Р.МОКРА СУРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
116,62
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
64,14
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
116,62
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.85 215.75 1.85 215.75 0.119
БСК5 4.48 522.46 4.48 522.46 0.287
ХСК 30.00 3498.60 30.00 3498.60 1.924
Завислі речовини 15.00 1749.30 15.00 1749.30 0.962
Нафтопродукти 0.30 34.99 0.30 34.99 0.019
Нітрати 3.25 379.02 3.25 379.02 0.208
Нітрити 0.32 37.32 0.32 37.32 0.021
Сульфати 220.16 25675.06 220.16 25675.06 14.121
Фосфати 0.52 60.64 0.52 60.64 0.033
Хлориди 101.10 11790.28 101.10 11790.28 6.485
Мінералізація (по сухому залишку) 656,75 76590,19 656,75 76590,19 42,124
Залізо загальне 0,30 34,99 0,30 34,99 0,019
Цинк 0,30 34,99 0,30 34,99 0,019
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Кисень розчинений - не повинен бути менше 4 мг/дм3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня; водневий показник (рН) - не повинен виходити за межі 6,5 - 8,5; температура - природна температура води не повинна підвищуватися більш ніж на 3 °С в літній період; лактозопозитивні кишкові палички (індекс ЛКП)- не більше 5000 в 1 дм3; коліфаги (в бляшкоутворюючих одиницях) - не більше 1000 в 1 дм3; сумарна радіоактивність - не повинна перевищувати природного фону; рівень токсичності - зворотна вода не повинна мати гострої летальної токсичності для водних організмів
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод в мережу каналізації КП "Дніпроводоканал" ДМР в межах міста Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
КП "Дніпроводоканал" ДМР
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 199.39 60.11
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 657.14 91.17
- у поверхневий водний об'єкт 583.09 64.14
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 74.05 27.03
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 2324.16 848.32
- оборотного 2324.16 848.32
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

 

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

4. Дотримуватися режиму використання прибережних захисних смуг у місцях скиду зворотних вод (стаття 89 Водного кодексу України).

5. Забезпечити виконання Плану заходів по досягненню нормативів ГДС забруднюючих речовин, що відводяться в річку Мокра Сура із зворотними водами.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально вкиористовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження
2 Стежити за справністю водопровідної арматури Постійно Запобігання втрат води
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
4 Моніторинг якості зворотних вод, що відводяться в р. Мокра Сура Щоквартально Контроль якісного складу зворотних вод
5 Очищення зливостоків і дощоприймальних колодязів системи зливової каналізації від мулу та бруду Постійно Поліпшення якісного складу зливових вод, що скидаються