Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №200/ВН/49д-21 від 09.06.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ СКІФ-96"
Ідентифікаційні дані
24376307
Місце реєстрації
23700, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН, місто ГАЙСИН, вул. ЗАВОДСЬКА, буд. 28 А
Контактні відомості
Телефон: +38-(043)-432-2538
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№200/ВН/49д-21 від 09.06.2021
Строк дії
з 09.06.2021 по 09.06.2024
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір з річки Соб, розташований в межах м. Гайсин Гайсинської міської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області, басейн річки Соб, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0395/Р.СОБ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір з водопровідної мережі ДП "Гайсинський спиртовий завод", в межах м. Гайсин Гайсинської міської територіальної громади Вінницької області, басейн річки Соб, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0395/Р.СОБ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 3984 1434.24
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 3984 1434.24
Р.СОБ 3984.0 1434.24
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2079.225 748.513
з поверхневих джерел: 2076 747.36
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 2076.0 747.36
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 3.225 1.153
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 3.225 1.153
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 у річку Соб, розташований в межах м. Гайсин Гайсинської міської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річку Соб
Категорія зворотних (стічних) вод
 • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0395/Р.СОБ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
72.5
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
626.40
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
72.5
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.07 77.575 1.07 77.575 0.670248
БСК5 4.03 292.175 4.03 292.175 2.524392
ХСК 24.63 1785.675 24.63 1785.675 15.428232
Завислі речовини 15.0 1087.5 15.0 1087.5 9.396
Нафтопродукти 0.18 13.05 0.18 13.05 0.112752
Нітрати 5.0 362.5 5.0 362.5 3.132
Нітрити 0.43 31.175 0.43 31.175 0.269352
Сульфати 56.87 4123.075 56.87 4123.075 35.623368
Фосфати 0.45 32.625 0.45 32.625 0.28188
Хлориди 92.22 6685.95 92.22 6685.95 57.766608
Сухий залишок 583.0 42267.5 583.0 42267.5 365.1912
Залізо 0.12 8.7 0.12 8.7 0.075168
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Розчинений кисень >4мг/дм3----5,8мг/дм3,водневий показник (рН)---6,5---8,5, температура не повинна збільшуватись на 3°С порівняно з середньомісячною температурою самого жаркого місяця за останні 10років. Відповідно до пункту 2,7 Інструкції про порядок розробки та затвердження ГДС речовин у водні об’єкти із теплообмінними зворотніми водами вимоги до їх складу встановлюються у вигляді допустимих прирощеньдо концентрації цих речовин у воді ,що забирається (використовується).Теплообмінні води вважаються умовно чистими стічними водами і не потребують очистки.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Водовідведення на поля фільтрації ДП "Гайсинський спиртовий завод", розташовані за межами с. Тимар Гайсинської міської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Передача іншому водокористувачу
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0395/Р.СОБ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 3.225 1.153
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 1500.0 540.0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2007.225 722.593
- у поверхневий водний об'єкт 1740.0 626.4
- на поля фільтрації 0 0
- передача іншому водокористувачу 267.225 96.193
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 6924 2492
- оборотного 6924.0 2492.0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Дотримуватись правил експлуатації джерел водопостачання згідно  чинного законодавства.
 3. Забороняється  скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), дотримуватись вимог водного законодавства щодо умов скидання стічних вод у водні об'єкти (стаття 70 Водного кодексу України).
 4. При скиданні зворотних (стічних) вод на поля фільтрації, у накопичувачі та у вигреби дотримуватись вимог статті 74 Водного кодексу України, а також санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.
 5. Здійснювати експлуатацію водозабірних споруд лише за умови оснащення їх рибозахисним пристроєм.
 6. Впроваджувати новітні, водозберігаючі комплексні технології щодо  очищення забруднених вод (Водна стратегія України на період до 2025 року).  
 7. Згідно з «Порядком ведення державного обліку водокористування», затвердженим  наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78 та наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України від 18.12.2020 N 375, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 8. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від виснаження та забруднення
2 Вести облік водокористування та водовідведення Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Забір, використання та передачу води здійснювати в межах встановлених лімітів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Здійснювати лабораторний контроль якості та кількості води, що скидається у поверхневі водні об’єкти, не допускати перевищень нормативів ГДС у зворотних (стічних) водах Щоквартально Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
5 Не допускати порушень режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі (стаття 89 Водного кодексу України) Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
6 Проводити профілактичні заходи з прочистки мереж водовідведення, водовідвідних труб Щоквартально Охорона поверхневих вод від забруднення, засмічення
7 Проведення налагоджувальних робіт водовипускної системи Щоквартально Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
8 Утримувати місце водозабору у належному санітарно-екологічному стані Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення