Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №310/ЗП/49д-21 від 07.06.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВИЙ ПОБУТ" НОВЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційні дані
43838409
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, селище ФРУКТОВЕ, вул. Молодіжне, буд. 9
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-613-8526
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№310/ЗП/49д-21 від 07.06.2021
Строк дії
з 07.06.2021 по 07.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №21а. У межах с. Фруктове Мелітопольського району Запорізької області. Басейн р. Малий Утлюк у межах басейну річок Приазов’я.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/М.УТЛЮ/Р.М.УТЛЮК ВКЛ.ЛИМ.УТЛЮ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина 10/10. За межами с. Мордвинівка Мелітопольського району Запорізької області. Басейн р. Молочна у межах басейну річок Приазов’я.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №6. У межах с. Ромашки Мелітопольського району Запорізької області. Басейн р. Малий Утлюк у межах басейну річок Приазов’я.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/М.УТЛЮ/Р.М.УТЛЮК ВКЛ.ЛИМ.УТЛЮ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №7 (законсервована). У межах с. Ромашки Мелітопольського району Запорізької області. Басейн р. Малий Утлюк у межах басейну річок Приазов’я.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/М.УТЛЮ/Р.М.УТЛЮК ВКЛ.ЛИМ.УТЛЮ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №1. У межах с. Садове Мелітопольського району Запорізької області. Басейн р. Молочна у межах басейну річок Приазов’я.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №2. У межах с. Садове Мелітопольського району Запорізької області. Басенй р. Молочна у межах басейну річок Приазов’я.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №16/1. У межах с. Удачне Мелітопольського району Запорізької області. Басейн р. Молочна у межах басейну річок Приазов’я.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 994/2 (законсервована). У межах с. Удачне Мелітопольського району Запорізької області. Басейн р. Молочна у межах басейну річок Приазов’я.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №15. У межах с. Тащенак Мелітопольського району Запорізької області. Басейн р. Тащенак у межах басейну р. Молочна.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/МОЛОЧН/0001/Р.ТАЩЕНАК
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 826.865 296.658
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 826.865 296.658
Р.М.УТЛЮК ВКЛ.ЛИМ.УТЛЮ 346.469 124.001
Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ 463.854 166.608
Р.ТАЩЕНАК 16.542 6.049
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 42.73 15.49
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 42.73 15.49
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.940 0.236
- на виробничі потреби 41.790 15.254
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами с. Фруктове Мелітопольського району Запорізької області, через станцію біологічної очистки з доочищенням у біоставках, потужність 146,0 тис. м3/рік.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річка Малий Утлюк
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/М.УТЛЮ/Р.М.УТЛЮК ВКЛ.ЛИМ.УТЛЮ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
16,667
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
48,212
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
Не зазначено
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.0560 0.0000 2.0560 34.2674 0.0991
БСК5 7.7900 0.0000 7.7900 129.8359 0.3756
ХСК 37.3000 0.0000 37.3000 621.6791 1.7983
Завислі речовини 14.5000 0.0000 14.5000 241.6715 0.6991
Нафтопродукти 0.0500 0.0000 0.0500 0.8334 0.0024
Нітрати 14.4000 0.0000 14.4000 240.0048 0.6943
Нітрити 0.0800 0.0000 0.0800 1.3334 0.0039
Сульфати 173.8000 0.0000 173.8000 2896.7246 8.3792
Фосфати 2.1490 0.0000 2.1490 35.8174 0.1036
Хлориди 443.5150 0.0000 443.5150 7392.0645 21.3827
Залізо загальне 0,1500 0,0000 0,1500 2,5001 0,0072
АПАР 0,1600 0,0000 0,1600 2,6667 0,0077
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові): розчинений кисень у зимку не менше 4 мг/дм3, у літку не менше 6 мг/дм3; водний показник (рН) 6,5-8,5; температура Не більше +5С до природньої. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технолгії виробництва водокористувача): бактеріологічне забруднення: колі-фаги: Не більше 100 в 1 дм3; радіоактивність води (сумарна радіоактивність) не визначалась. Показники токсичності: не токсичні. Затверджені рівні та класи токсичності: Необхідна кратність розбавлення (НКР): Фактичний рівень токсичності (ФРТ) -9; Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ) -9. Клас: Фактичний рівень токсичності(ФРТ) І; Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ) І. Кратність розбавлення у контрольному створі 18,28.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами с. Садове Мелітопольського району Запорізької області. Відведення стічних вод здійснюється у збірний блок з наступним вивезенням на зливну станцію КП "Водоканал.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 556.591 198.103
- населенню 518.256 189.159
- вторинним водокористувачам (без використання) 38.335 8.944
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 180.311 62.32
- у поверхневий водний об'єкт 136.561 48.212
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 43.750 14.108
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 227.544 83.065

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Забір води більше встановлених лімітів заборонено. 

3. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості.

4. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України, у разі досягнення критеріїв вказаних у Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18.12.2020р. №375), щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним року надавати державну звітність за формою №2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді  за посиланням https://e-services.davr.gov.ua.

5. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах  та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

6. Землі водного фону утримувати у належному стані. Не допускати порушення режиму господарювання. (ст. 88, 89 Водного кодексу України).

7. Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі  нижче скиду не повинна погіршуватись.

 

 

 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

 

 1. регулярний облік води, яка відбирається, її якості та глибини рівня води у водозабірній споруді;
 2. видобуток підземних вод не повинен перевищувати величину експлуатаційного рекомендованого дебіту, зазначеного у паспорті водозабірної споруди;
 3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання водозабірної споруди та водонесучих комунікацій; забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та іншими хімічними речовинами;
 5. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 6. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр;
 7. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 8. дотримуватись Постанови Кабінету Міністрів України № 2024
  від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 9. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;
 10. вести облік фактичного відбору підземних вод;
 11. використання надр у відповідності до статттей 19, 23 Кодексу України про надра;
 12. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016   №145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за №642/28772;
 13. надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР (підземні води) Білозірській комплексній геологічній партії КП «Південукргеологія» (72002, Запорізька обл., Михайлівський район, смт. Михайлівка, вул. Пушкіна, 102, тел. (097) 262-17-90)  та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) у разі необхідності.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись правил санітарно-технічних норм утримання експлуатаційних водозабірних споруд та водонесучих комунікацій. Постійно. Раціональне використання водних ресурсів.
2 Дотримуватися правил експлуатації очисних споруд біологічного очищення господарсько- побутових стічних вод. Постійно. Запобігання забрудненню та засміченню вод. Зниження якісних характеристик забруднюючих речовин, що надходять на скид із зворотними водами.
3 Не допускати втрат води. Своєчасно проводити поточні ремонтні роботи на обє’ктах водопостачання і каналізації. Постійно. Раціональне використання водних ресурсів.
4 Зону санітарної охорони свердловин утримувати у належному стані. Постійно Попередження забрудненню та засміченню вод.
5 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води. Вести облік забору та ви Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
6 Проводити періодичну промивку ємністних споруд та напірних трубопроводів дезрозчином. 1 раз/ рік Забезпечення абонентів водою питної якості.
7 Відповідно до графіку відбору проб здійснювати лабораторний контроль за якісним складом зворотних вод. Постійно Зниження якісних характеристик забруднюючих речовин