Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №87/ЖТ/49д-21 від 31.05.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа
ПІБ
МАКАРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Ідентифікаційні дані
Персональні дані приховані
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
12404, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№87/ЖТ/49д-21 від 31.05.2021
Строк дії
з 31.05.2021 по 31.05.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
електронна
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею водного дзеркала 7,2745га розташований за межами с.Гадзинка Житомирського району Житомирської області на території Глибочанської сільської територіальної громади
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0178/0004/0017/0002/Р.РУДА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 282 102.93
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 282 102.93
Р.РУДА 282.0 102.93
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 282 102.93
з поверхневих джерел: 282 102.93
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 81.45 29.73
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 200.55 73.20
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Ставок площею водного дзеркала 7,2745га розташований за межами с.Гадзинка Житомирського району Житомирської області на території Глибочанської сільської територіальної громади
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
струмок без назви, права притока р. Руда, басейн р. Тетерів
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0178/0004/0017/0002/Р.РУДА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
61,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
73,20
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
61,0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.23 3.8433 0.23 3.8433 0.033672
БСК5 4.07 68.0097 4.07 68.969 0.595848
ХСК 42.24 705.8304 42.24 705.408 6.183936
Завислі речовини 8.9 148.719 8.9 148.63 1.30296
Нафтопродукти 0.00 0.00 0.05 0.835 0.00732
Нітрати 0.9 15.039 0.9 15.03 0.13176
Нітрити 0.03 0.5013 0.03 0.501 0.004392
Сульфати 33 551.43 33 551.1 4.8312
Фосфати 0.09 1.5039 0.09 1.503 0.013176
Хлориди 78 1303.38 78 1302.6 11.4192
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) – 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище ніж на 3° С у порівняні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь – який період року в пробі, відібраній до 12 години дня.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1464 73.2
- у поверхневий водний об'єкт 1464.0 73.20
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

 

  1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановлено ліміту заборонено.
  2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
  3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 №78, щорічно не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).
  4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
  5. Забезпечити встановлення та дотримання режиму роботи водного об’єкта з урахуванням прогнозу  водності на відповідний період ( статті 51,76 Водного кодексу України). Скидання води здійснювати відповідно до умов, визначених режимом роботи водного об’єкта.
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримання прибережних захисних смуг згідно вимог Водного Кодексу України постійно Раціональне використання води
2 Підтримувати гідрохімічні показники води водойм у відповідності з нормативними вимогами постійно Охорона поверхневих вод відзабруднення
3 Проводити регулярний догляд за технічним станом греблі та водоскидної споруди постійно Охорона поверхневих вод відзабруднення
4 Здійснювати контроль за якістю скинутих у водні об’єкти вод із водойм риборозведення постійно Охорона поверхневих вод відзабруднення
5 Здійснювати користування водним об’єктом відповідно до встановленого режиму його функціонування з дотриманням вимог Водного Кодексу України постійно Раціональне використання води
6 На протязі року забезпечувати санітарний скид в струмок без назви. права притока р.Руда постійно 3.88 тис.м3/міс..або 0.0015 м3/с