Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №106/ЖТ/49д-21 від 14.06.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЛІСОК" Волицької сільської ради (КП "ПРОЛІСОК")
Ідентифікаційні дані
34747369
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, АНДРУШІВСЬКИЙ РАЙОН, селище НОВОІВНИЦЬКЕ, інше -, буд. 4
Контактні відомості
Телефон: +38-(041)-365-6309
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№106/ЖТ/49д-21 від 14.06.2021
Строк дії
з 14.06.2021 по 14.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт - артезіанські свердловини № 1 (1) продуктивністю 11,0 м3/годину, № 2 (3) (резервна) продуктивністю 3,6 м3/годину, № 3 (4) продуктивністю 9,0 м3/годину, № 4 (6) продуктивністю 4,0 м3/годину, № 5(8) (резервна) продуктивністю 25 м3/годину та № 6 (9) (резервна) продуктивністю 10 м3/годину, які розташовані в межах с. Новоівницьке Житомирського (Андрушівського) району, Житомирської області. Річка Ів’янка, права притока р. Тетерів, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0216/Р.ІВ'ЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 241.15 88
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 241.15 88
Р.ІВ'ЯНКА 241.15 88.00
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 4.44 1.6
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 4.44 1.6
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.44 0.16
- на виробничі потреби 4.0 1.44
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - річка Ів’янка, права притока р. Тетерів, район річкового басейну Дніпро. Скид зворотних (стічних) вод від господарсько-побутових та виробничих потреб підприємства, населення та вторинних водокористувачів після повної біологічної очистки на очисних спорудах потужністю 365,0 тис.м3/рік здійснюється в р. Ів’янка. Випуск № 1 розташований за межами с. Новоівницьке Житомирського (Андрушівського) району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р.Ів’янка
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0216/Р.ІВ'ЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
9,10
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
79,7
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
9,10
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.86 16.93 1.0 9.1 0.08
БСК5 36.53 332.42 15.0 136.50 1.2
ХСК 85.05 773.96 80.0 728.0 6.38
Завислі речовини 6.37 57.97 15.0 136.5 1.20
Нафтопродукти - - 0.05 0.46 0.004
Нітрати 4.37 39.77 40.0 364.0 3.19
Нітрити 0.05 0.46 0.08 0.73 0.006
Сульфати 42.67 388.30 100.0 910.0 7.97
Фосфати 1.84 16.74 2.15 19.57 0.171
Хлориди 129.58 1179.18 300.0 2730.0 23.91
Залізо загальне 0,28 2,55 0,28 2,55 0,022
СПАР - - 0,10 0,91 0,008
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: на поверхні води не повинно виявлятися плівки нафтопродуктів, мастил, жирів і скупчення інших домішок; 2. запах: вода не повинна отримувати запахів,що їй не властиві інтенсивністю більше 1 бала, що виявляється безпосередньо; 3. колір (прозорість): = > 20 см; температура: літня температура води в результаті спуска стічних вод не повинна підвищуватися більш ніж на 3 град.С в порівнянні із середньомісячною температурою води самого жаркого місяця року за оствнні 10 років; 5. реакція (рН): у межах 6,5-8,5; 6. кисень розчинений: не повинен бути менше 4 мг/дм3 в будь який період року; 7. колі-індекс - вміст кишкової палички у 1 л стічної води має складати до 1000; 8. лактопозитивні кишкові палички: не більш 5000 в 1 дм3; 9. життєвоздатні яйця гельмінтів: не повинні бути в 1 дм3;10. ГДРТ -0.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 208.49 76.1
- населенню 191.78 70
- вторинним водокористувачам (без використання) 16.71 6.1
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 218.35 79.7
- у поверхневий водний об'єкт 218.35 79.7
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 28.22 10.3

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

3. Дотримуватися обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річки Ів'янка відповідно статті 89 Водного кодексу України 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра
 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 3. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 4. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 5. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 6. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;
 7. дотримуватися вимог Постанови Кабінету Міністрів України
  № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 8. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;
 9. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/2877;
 10. щорічно до 20 січня надавати Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Потьє, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт згідно форми 7-ГР (підземні води) у разі необхідності.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечити своєчасну Держповірку устаткування для обліку використання води згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
2 Здіснювати облік забору води та використання вод засобами вимірювальної техніки постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, встановлених лімітів забору та використання води та лімітів забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Проводити заміри рівня води в артсвердловинах 1 раз на квартал Охорона підземних вод від виснаження
5 Проводити хімічний та бактеріологічний контроль якості води в артсвердловинах 1 раз на квартал Охорона підземних вод від забруднення
6 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони навколо джерела водопостачання та прибережну зажисну смугу річки Ів’янка у місці відведення зворотних вод постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
7 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку вод
8 Виконувати планові ремонти водопровідних мереж,запірної арматури згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
9 Здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та якістю води водних об’єктів в контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
10 Дотримуватися режиму експлуатації очисних споруд каналізації постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
11 Не допускати аварійних ситуацій на водопровідній мережі, своєчасно ліквідовувати пориви водопровідних труб постійно Не допущення збільшення втрат питної води при транспортуванні