Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №89/ЧР/49д-21 від 27.05.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОЕНЕРГО"
Ідентифікаційні дані
20588716
Місце реєстрації
07300, Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, вул. ТАЛНИШЕВСЬКОГО, буд. 75Б
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-552-6710
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
ФІЛІЯ "КАНІВСЬКА ГЕС" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГІДРОЕНЕРГО", Код ЄДРПОУ ВП:25207245, Місцезнаходження: Україна, 19000, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОНІСЬКА, будинок 1.
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Черкаській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№89/ЧР/49д-21 від 27.05.2021
Строк дії
з 27.05.2021 по 27.05.2024
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Пропуск води через турбіни ГЕС та ГАЕС для вироблення електроенергії
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір з р. Дніпро, розташований в межах м. Канів, Черкаська область, басейн р. Дніпро, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.03 р. Дніпро від греблі Київського водосховища до греблі Канівського водосховища (виключаючи рр. Десна, Трубіж)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідна мережа м. Канів, Черкаська область
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.04 р. Дніпро від греблі Канівського водосховища до греблі Кременчуцького водосховища (виключаючи рр. Рось, Супій, Сула, Тясмин)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 91.25 13.638
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 91.25 13.638
Р.ДНІПРО 91.250 13.638
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 663634134.878 166306624.439
з поверхневих джерел: 663633721.97 166306601.497
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 91.25 13.638
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії 663633630.720 166306587.859
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії 0 0
від іншого водокористувача: 412.908 22.942
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 24.750 6.546
- на виробничі потреби 388.158 16.396
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 дренажних вод без очистки в р. Дніпро, розташований в межах м. Канів, Черкаська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
  • дренажні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.03 р. Дніпро від греблі Київського водосховища до греблі Канівського водосховища (виключаючи рр. Десна, Трубіж)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
112,5
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
329,4
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
112,5
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3 33.75 0.3 33.75 0.09882
БСК5 2 225 2 225 0.6588
ХСК 28 3150 28 3150 9.2232
Завислі речовини 7 787.5 7 787.5 2.3058
Нафтопродукти 0.1 11.25 0.1 11.25 0.03294
Нітрати 3.2 360 3.2 360 1.05408
Нітрити 0.07 7.875 0.07 7.875 0.023058
Сульфати 27 3037.5 27 3037.5 8.8938
Фосфати 0.5 56.25 0.5 56.25 0.1647
Хлориди 27 3037.5 27 3037.5 8.8938
Мінералізація 307 34537,5 307 34537,5 101,1258
Залізо загальне 0,2 22,5 22,5 22,5 0,06588
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Температура =< +3С прирощення; реакція (рН) – 6,5 - 8,5; кисень розчинений ≥ 4,0 мг/дм3; коліфаги < 100 в 1 дм3; лактозопозитивні кишкові палички < 5000 в 1 дм3; життєздатні яйця гельмінтів – відсутні; токсичність: не токсичні.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Каналізаційна мережа м. Канів, Черкаська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційна мережа
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.04 р. Дніпро від греблі Канівського водосховища до греблі Кременчуцького водосховища (виключаючи рр. Рось, Супій, Сула, Тясмин)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 412.908 22.942
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 951.408 342.127
- у поверхневий водний об'єкт 900.0 329.4
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 51.408 12.727
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно Порядку ведення державного обліку водокористування зі змінами, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт в електронній формі через Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України, а також результати вимірювань показників якості стічних вод (не менше ніж один раз на квартал).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Гідроенергетичні підприємства зобов'язані дотримувати встановлених правил експлуатації водосховищ, режимів накопичення та спрацювання запасів води, режимів коливань рівня у верхньому і нижньому б'єфах та пропускання води через гідровузли, забезпечувати у встановленому порядку безперебійний пропуск суден, а також пропуск риби до місць нересту відповідно до проектів рибопропускних споруд (стаття 66 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу в районі водозабору Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від забруднення