Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №226/ЗП/49д-21 від 21.05.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАРЦ"
Ідентифікаційні дані
19274160
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. ІСТОМІНА, буд. 68-А
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-572-9844
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№226/ЗП/49д-21 від 21.05.2021
Строк дії
з 14.06.2021 по 14.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м.Запоріжжя, Запорізька область. Район басейну р.Дніпро
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 25.6835 2.5379
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 25.6835 2.5379
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 5.2900 1.3225
- на виробничі потреби 20.3935 1.2154
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м.Запоріжжя, Запорізька область.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
КП "Водоканал" м.Запоріжжя
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м.Запоріжжя, Запорізька область.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро (через Верхньохортицьку пойму, затоку Вирву)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0311/0006/Р.ВЕРХНЯ ХОРТИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
60,8628
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1,1187
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
60,8628
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3900 23.7365 0.3900 23.7365 0.0004
БСК5 2.9400 178.9366 2.9400 178.9366 0.0033
ХСК 28.0000 1704.1584 28.0000 1704.1584 0.0313
Завислі речовини 5.7000 346.9180 5.7000 346.9180 0.0064
Нафтопродукти 0.0850 5.1733 0.0850 5.1733 0.0001
Нітрати 10.5800 643.9284 10.5800 643.9284 0.0118
Нітрити 0.0960 5.8428 0.0960 5.8428 0.0001
Сульфати 89.8000 5465.4794 89.8000 5465.4794 0.1005
Фосфати 1.5500 94.3373 1.5500 94.3373 0.0017
Хлориди 75.8690 4617.5998 75.8690 4617.5998 0.0849
Залізо загальне 0.2200 13.3898 0.2200 13.3898 0.0002
Мінеральний склад 352.0000 21423.7056 352.0000 21423.7056 0.3938
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плаваючі домішки: відсутні; запах, присмак: відсутні; колір (прозорість): відсутні; колі-фаги не більше 100 в 1 дм3, колі-індекс не більше 1000 в 1 дм3; лактозопозитивні кишкові палички не більше 5000, в 1 дм3. Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові): розчинений кисень у зимку не менше 4мг/дм3, у літку не менше 6мг/дм3; водневий показник (рН): 6,5-8,5; температура: ≤5°С до природньої. Рівень токсичності води (на основі біотестування): не токсичні. Необхідна кратність розбавлення: фактичний (ФРТ) та гранично допустимий рівні токсичності (ГДРТ) -0,81, клас 1; кратність розбавлення в контрольному створі: 1,81.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 25.6835 2.5379
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 69.5838 2.4795
- у поверхневий водний об'єкт 60.8628 1.1187
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 8.7210 1.3608
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства захисту довкілля  та природних ресурсів України від 18.12.2020 року № 375), щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним  року надавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді за посиланням https://e-services.davr.gov.ua.

3. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості.

4.  Не допускати розливи нафтопродуктів та мастил.

5. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води в контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

6. У випадках аварійних ситуацій на водних об`єктах, пов`язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України,  повідомляти відповідні організації та вживати  невідкладні заходи щодо їх усунення.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Ведення обліку обсягів забору води питної якості, що надходить з мереж КП "Водоканал" м.Запоріжжя. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Не допускати втрат води, своєчасно проводити поточний ремонт водопроводу Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Розглянути питання щодо можливості збору та використання зливових вод для полиття зелених насаджень та заводських проїздів 2024 Охорона вод та раціональне використання водних ресурсів
4 Очищення бетонних лотків зливової мережі Постійно, по мірі забруднення Запобігання забруднення водного об’єкту
5 Контроль якісного складу зворотних (зливових) вод, що надходять на скид у поверхневий водний об’єкт. Постійно, згідно графіку Запобігання забруднення водного об’єкту