Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №50/ІФ/49д-21 від 13.05.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
ЖОЛОБ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2450507695
Паспорт: №СС 471629 виданий: Івано-Франківським УМВС від 17.06.2002 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Івано-Франківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№50/ІФ/49д-21 від 13.05.2021
Строк дії
з 13.05.2021 по 13.05.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
безіменний струмок, м. Яремче Івано-Франківська область
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/Р.ПРУТ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 8.04 2.933
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 8.04 2.933
Р.ПРУТ 8.04 2.933
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 8.04 2.933
з поверхневих джерел: 8.04 2.933
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.04 0.013
- на виробничі потреби 8.0 2.92
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м. Яремче Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
безіменний струмок
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/Р.ПРУТ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,335
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
2,933
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,335
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.9 0.6365 1.9 0.6365 0.0055727
БСК5 4.3 1.4405 4.3 1.4405 0.0126119
ХСК 28 9.38 28 9.38 0.082124
Завислі речовини 8 2.68 8 2.68 0.023464
Нафтопродукти 0.1 0.0335 0.1 0.0335 0.0002933
Нітрати 19.2 6.432 19.2 6.432 0.0563136
Нітрити 2.5 0.8375 2.5 0.8375 0.0073325
Сульфати 76 25.46 76 25.46 0.222908
Фосфати 3.5 1.1725 3.5 1.1725 0.0102655
Хлориди 64 21.44 64 21.44 0.187712
Сухий залишок 395 132,325 395 132,325 1,158535
СПАР 0,3 0,1005 0,3 0,1005 0,0008799
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
реакція (рН) 6,5-8,5; температура не > 3 до фону; розчинений кисень не < 4 мг/дм3
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 8.04 2.933
- у поверхневий водний об'єкт 8.04 2.933
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1 Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2 Згідно п.1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти  про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в Дністровське басейнове управління водних ресурсів (м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23а, тел (0342) 52 34 83).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік водокористування та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Відбір проб води на хімічний аналіз 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Забезпечувати санітарні витрати потоку води в безіменному струмку постійно Охорона поверхневих вод від виснаження