Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №57/ВЛ/49д-21 від 13.05.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційні дані
00372658
Місце реєстрації
45606, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬКИЙ РАЙОН, село РОВАНЦІ, вул. ПРОМИСЛОВА, буд. 3
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-378-5001
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Волинській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№57/ВЛ/49д-21 від 13.05.2021
Строк дії
з 13.05.2021 по 13.05.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий забір з р.Чорногузка у с. Полонка, Луцький район, Волинська область, р. Чорногузка, притока р.Стир, притока р. Прип’ять, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0491/0320/Р.ЧОРНОГУЗКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.43 р. Стир у межах Волинської області
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Дві свердловини у м.Луцьк, Волинська область, р. Чорногузка, притока р. Стир, притока р. Прип’ять, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0491/0320/Р.ЧОРНОГУЗКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.43 р. Стир у межах Волинської області
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 29214.505 5304.004
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 28921.769 5248.567
Р.ЧОРНОГУЗКА 28921.769 5248.567
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 292.736 55.437
Р.ЧОРНОГУЗКА 292.736 55.437
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 28928.242 5208.332
з поверхневих джерел: 28643.592 5155.847
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 28643.592 5155.847
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 284.65 52.485
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 27.476 5.929
- на виробничі потреби 257.174 46.556
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Городище, Луцький район, Волинська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0491/0320/Р.ЧОРНОГУЗКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.43 р. Стир у межах Волинської області
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах с. Полонка, Луцький район, Волинська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Чорногузка
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0491/0320/Р.ЧОРНОГУЗКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.43 р. Стир у межах Волинської області
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
600,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
2592,0
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
469,98
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.052 964.3990 2.052 1231.20 5.3188
БСК5 5.04 2364.6992 4.50 2700.00 11.6640
ХСК 14.90 7002.7020 14.90 8940.00 38.6208
Завислі речовини 9.00 4229.8200 9.00 5400.00 23.3280
Нафтопродукти 0.02 9.3996 0.02 12.00 0.0518
Нітрати 4.00 1879.9200 4.00 2400.00 10.3680
Нітрити 0.120 56.3976 0.120 72.00 0.3110
Сульфати 38.90 18282.2220 38.90 23340.00 100.8288
Фосфати 0.069 32.4286 0.069 41.40 0.1788
Хлориди 56.00 26318.8800 56.00 33600.00 145.1520
Мінералізація 375,00 176242,500 375,00 225000,00 972,0000
Залізо(загальне) 0,202 94,9360 0,202 121,20 0,5236
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 303.951 101.708
Передача води, усього (у т.ч.): 285.877 95.531
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 285.877 95.531
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 19703.369 3594.85
- у поверхневий водний об'єкт 14400.000 2592.000
- на поля фільтрації 5303.369 1002.850
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 64800 11664
- оборотного 64800.000 11664.0
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 0.386 0.141

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам  в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області (м. Луцьк, вул. 8 Березня, 1, тел. (0332) 23-45-03.

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування на території Волинської області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно одержати новий дозвіл на спеціальне водокористування, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

6. Інші умови зазначені у Висновку Державної служби геології та надр України (лист від 12.01.2021 № 390/10/10-21):

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372658), Волинська область, Луцький район, с. Рованці, вул. Промислова, 3 (лист Сектору від 30.12.2020 № 342/ВЛ/21-20, вхідний Держгеонадр від 04.01.2021 № 8611/01/10-21) та вважають за можливе видати дозвіл на термін п’ять років для водозабору по вул. Ранкова, 1 в м. Луцьк Волинської області, в обсязі, що не перевищує 292,736 м3/добу (55,437 тис. м3/рік), який складається з 2-х свердловин:  

№1(3-2006) (50042`00`` Пн.Ш, 25017`55`` Сх.Д),

№ 2 (9345) (50042`17`` Пн.Ш, 25017`46`` Сх.Д),

при обов’язковому виконанні водокористувачем таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;
 3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 4. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 5. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 6. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 7. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 8. дотримуватися вимог Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 9. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
 10. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Волинській геологічній експедиції ДП «УГК» (45000, вул. Шевченка, 115, м. Ковель, Волинська область, тел. (03352) 5-00-88) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
3 Здійснювати інструментально-лабораторний контроль якості води, що скидається у поверхневі водні об’єкти, дотримуватись нормативів ГДС у зворотних (стічних) водах постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Забезпечувати відведення зворотних вод на поля фільтрації, дотримуючись норм їх навантаження постійно Охорона навколишнього середовища від забруднення
5 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення