Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №33/ЗК/49д-21 від 18.05.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
ІСАЙОВИЧ ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2524506179
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
90331, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№33/ЗК/49д-21 від 18.05.2021
Строк дії
з 18.05.2021 по 18.05.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір - р. Млиновиця, продуктивність - 0,158 м.куб/с, розташований - с. Черна, Берегівського району, Закарпатської області, річка Млиновиця, басейн р. Тиса
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0807/0047/Р.МЛИНОВИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 5685.647 211.187
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 5685.647 211.187
Р.МЛИНОВИЦЯ 5685.647 211.187
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 5685.647 211.187
з поверхневих джерел: 5685.647 211.187
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 121.247 44.255
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 5564.400 166.932
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Поверхневий водний об’єкт - р. Млиновиця, ліву притоку р. Батар, нормативно-чистих зворотних вод від ставків / за межами населеного пункту с. Черна, Берегівського, Закарпатської області, басейн р. Тиса
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0807/0047/Р.МЛИНОВИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
154,494
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
114,457
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
149,756
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.31 46.42 0.31 47.89 0.035
БСК5 3.40 509.17 3.40 525.28 0.389
ХСК 5.40 808.68 5.40 834.27 0.618
Завислі речовини 22.00 3294.63 7.75 1197.33 0.887
Нафтопродукти 0.03 4.49 0.03 4.63 0.003
Нітрати 0.50 74.88 0.50 77.25 0.057
Нітрити 0.05 7.49 0.05 7.72 0.006
Сульфати 12.90 1931.85 12.90 1992.97 1.476
Фосфати 0.05 7.49 0.05 7.72 0.006
Хлориди 7.00 1048.29 7.00 1081.46 0.801
Залізо (загальне) 0,42 62,90 0,10 15,45 0,011
СПАР 0,01 1,50 0,01 1,54 0,001
Сухий залишок 137,00 20516,57 137,00 21165,68 15,681
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) ≥ 10 см; 4) температура ≤ 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6,5-8,5; 6) кисень розчинений ≥ 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги < 100 в дм.куб; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10) токсичність: не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 3707.849 114.457
- у поверхневий водний об'єкт 3707.849 114.457
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса ( 88018, м. Ужгород, вул. Слов’янська набережна, 5).

4. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання, вести журнали обліку водокористування.

5. Якісний склад зворотних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС).

6. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

7. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю зворотних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.

8.Забезпечення дотримання санітарної витрати води в р. Млиновиця після водозабору.

9. Виконання умов договору на технічне обслуговування гідротехнічних споруд в с. Черна від 18.11.014 р. виданих БУВР Тиси та ВМУВГ

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Організація достовірного обліку забору води з поверхневого джерела р. Млиновиця Постійно Дотримування вимог чинного законодавства України у сфері використання і охорони вод
2 Контроль за дотриманням встановлених лімітів забору та використання води Постійно Раціональне використання вод
3 Встановлення на водозаборі контрольно-вимірювальної апаратури (калібрування водомірної рейки) Згідно плану Дотримування вимог чинного законодавства України у сфері використання і охорони вод
4 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу навколо ставків №1 та №2 Постійно Дотримування вимог чинного законодавства України у сфері використання і охорони вод
5 Утримувати гідротехнічні споруди в належному технічному стані Постійно Дотримування вимог чинного законодавства України у сфері використання і охорони вод
6 Виконання умов договору на технічне обслуговування гідротехнічних споруд в с. Черна від 18.11.2014 р. виданих БУВР Тиси та ВМУВГ Постійно Дотримування вимог чинного законодавства України у сфері використання і охорони вод
7 Здійснення платежів за використання водних ресурсів Раз у квартал Дотримання вимог податкового законодавства
8 Забезпечення контролю за якістю зворотних вод та якістю води в контрольному створі Постійно Покращення якості зворотних вод
9 Своєчасна подача звітів 2-ТП(водгосп) Річний Виконання наказу Мінприроди №78 від 16.03.2015 р. зі змінами
10 Виконання вимог чинного природоохоронного законодавства України та запланованих підприємством заходів по охороні та раціональному використанню водних ресурсів Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження та забруднення