Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №47/ЧГ/49д-21 від 27.04.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№31)"
Ідентифікаційні дані
08564972
Місце реєстрації
16000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ, вул. МИКОЛАЇВСЬКА, буд. 31
Контактні відомості
Телефон: +38-(046)-582-1443
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Чернігівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№47/ЧГ/49д-21 від 27.04.2021
Строк дії
з 27.04.2021 по 27.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
міська водопровідна мережа ТОВ " Комунальник" (згідно договору № 7Г від 25.01.2021) в межах м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0892/Р.ДЕСНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.53 р. Десна від державного кордону до гирла р. Сейм
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 58.2 21.24
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 58.2 21.24
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 31.65 11.55
- на виробничі потреби 26.55 9.69
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
випуск № 1 у р. Десна. Категорія зворотних (стічних) вод - господарсько-побутові, скид зворотних (стічних) вод здійснюється на локальні очисні споруди повного біологічного очищення (мах.проєктна потужність 100 м.куб/добу, 36,5 тис.м.куб/рік), потім по відкритому каналу довжиною близько 500 м - в р. Десна в межах м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, район басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0892/Р.ДЕСНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.53 р. Десна від державного кордону до гирла р. Сейм
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2,342
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
20,51
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,411
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.11 0.867 1.65 3.864 0.0338
БСК5 6.5 2.672 6.5 15.22 0.133
ХСК 42 17.26 42 98.36 0.861
Завислі речовини 13.4 5.507 13.4 31.38 0.275
Нафтопродукти - - 0.3 0.703 0.00615
Нітрати 42.8 17.6 42.8 100.24 0.878
Нітрити 0.92 0.378 0.92 2.155 0.0189
Сульфати 48 19.73 48 112.4 0.984
Фосфати 3.7 1.521 3.5 8.197 0.0718
Хлориди 70 28.77 70 163.94 1.436
Мінералізація 577 237,15 577 1351,3 11,834
Залізо 0,18 0,0740 0,18 0,422 0,00369
АПАР 0,02 0,00822 0,02 0,0468 0,000410
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
кисень розчинений – не повинен бути менше 4 мг/л в пробі, що відібрана до 12 години дня в будь-який період року, водневий показник (рН) - не повинен виходити за межі 6,5-8,5, температура – літня температура води в результаті спуску зворотних вод не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 град. С у порівнянні з середньомісячною температурою самого жаркого місяця року за останні 10 років, бактеріологічне забруднення на рівні нормативних значень для води водоприймача, рівень токсичності - нетоксичні, фактичний рівень токсичності (ФРТ) менше 0, радіоактивність води - сумарна альфа-активність менша 0,1 Бк/дм3, сумарна бета-активність менша 1,0Бк/дм3.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
водовідведення зворотних (стічних) вод здійснюється в накопичувач в межах м. Новгород-Сіверський Чернігівської області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(81) Накопичувачі
Назва приймача зворотних (стічних) вод
накопичувач
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0892/Р.ДЕСНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.53 р. Десна від державного кордону до гирла р. Сейм
Тип водовідведення
Водовідведення у накопичувач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 58.2 21.24
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 57.44 20.96
- у поверхневий водний об'єкт 56.2 20.51
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач 1.24 0.45
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Дозвіл на спеціальне водокористування встановлює ліміти забору води, ліміти використання води та ліміти скидання забруднюючих речовин і не є підставою для проведення будь-якої іншої господарської діяльності.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, подавати звіт про використання води за формою звітності № 2ТП-водгосп (річна) в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України.

4. Виконувати вимоги статті 30 Водного кодексу України щодо сплати рентної плати за спеціальне водокористування (у випадках, передбачених статтею 255 Податкового кодексу України).

5. Забороняється, відповідно до статті 70 Водного кодексу України, скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар’єри тощо).

6. Забезпечувати експлуатацію очисних споруд у відповідності до технологічного регламенту, враховуючи фактичне надходження стічних вод.

7. Дозвіл на спеціальне водокористування виданий даній юридичній особі з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Чернігівської області.  При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування/водовідведення необхідно отримати новий дозвіл на спецводокористування, даний дозвіл буде підлягати анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України). 

8. Проводити моніторинг якості води у поверхневому водному об’єкті, контрольних створах та якість стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати план заходів щодо зменшення скидання забруднюючих речовин для поетапного досягнення екологічного нормативу якості води у водному об’єкті Постійно, згідно затвердженого на підприємстві графіка Контроль та охорона водних ресурсів від забруднення та засмічення.
2 Дотримуватися встановлених лімітів забору води, лімітів використання води, лімітів скиду забруднюючих речовин у поверхневий водний об’єкт Постійно Контроль за використанням підземних вод та поверхневих вод
3 Систематично вести первинний облік водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Дотримуватись вимог ст.ст. 88, 89 Водного кодексу України щодо охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності, обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Не допускати перевищення ГДС забруднюючих речовин у поверхневий водний об’єкт Постійно Поліпшення якості водних ресурсів
6 Здійснювати лабораторний контроль якості зворотних (стічних) вод 1 раз в квартал Поліпшення якості водних ресурсів