Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №22/ЛВ/49д-21 від 28.04.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРМОТЕХ"
Ідентифікаційні дані
32673400
Місце реєстрації
81062, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, село ПРИЛБИЧІ, вул. -, буд. -, корп. -, кв./офіс -
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-344-4519
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Львівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№22/ЛВ/49д-21 від 28.04.2021
Строк дії
з 16.04.2021 по 16.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Комунальний водопровід МКП "Яворіввода" с. Прилбичі, Яворівський район, Львівська область
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
БАЛ/ВИСЛА/0665/0123/Р.ШКЛО
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.2.03 р. Сан та її притоки (в межах України)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 228.17 83.29
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 228.17 83.29
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 14.55 5.31
- на виробничі потреби 213.62 77.98
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Потік без назви, притока р. Шкло (за межами населеного пункту)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Потік без назви, басейн р. Шкло , басейн р. Сян
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
БАЛ/ВИСЛА/0665/0123/Р.ШКЛО
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.2.03 р. Сан та її притоки (в межах України)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
77.785
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
69.88
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2.43
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.76 1.8468 0.76 59.1166 0.0531088
БСК5 9.15 22.2345 9.15 711.73275 0.639402
ХСК 24.0 58.32 24.0 1866.84 1.67712
Завислі речовини 14.13 34.3359 14.13 1099.10205 0.9874044
Нафтопродукти 0.04 0.0972 0.04 3.1114 0.0027952
Нітрати 7.25 17.6175 7.25 563.94125 0.50663
Нітрити 0.06 0.1458 0.06 4.6671 0.0041928
Сульфати 27.5 66.825 27.5 2139.0875 1.9217
Фосфати 2.7 6.561 2.23 173.46055 0.1558324
Хлориди 125.85 305.8155 125.85 9789.24225 8.794398
СПАР 0,18 0,4374 0,11 8.55635 0.0076868
Мінералізація 736,5 1789,695 736,5 57288.6525 51.46662
Залізо (заг.) 0,26 0,6318 0,26 20.2241 0.0181688
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) – 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С0 у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 228.17 83.29
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 199.36 69.88
- у поверхневий водний об'єкт 199.36 69.88
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 35 12.77
- оборотного 35.0 12.77
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

4. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14, тел. (032) 275-32-03).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування постійно Раціоналізація використання води
2 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу в районі місць водовідведення постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення