Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №21/ЛВ/49д-21 від 28.04.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРАДІС СЕРВІС"
Ідентифікаційні дані
33694992
Місце реєстрації
01001, М. КИЇВ, вул. МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, буд. 9, корп. Б, кв./офіс -
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-344-4519
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Львівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№21/ЛВ/49д-21 від 28.04.2021
Строк дії
з 16.04.2021 по 16.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Вода з комунального водопроводу КП "Вододар" смт Східниця, вул. Шевченка, 2а, м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська область.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.02 р. Стрий
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 84.89 29.29
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 84.89 29.29
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 2.65 0.96
- на виробничі потреби 82.24 28.33
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
р. Східничанка, притока р. Стрий в межах населеного пункту смт Східниця
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Східничанка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1177/Р.СТРИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.02 р. Стрий
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2.19
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
19.17
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0.868
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.305 0.26474 0.305 0.66795 0.00584685
БСК5 3.15 2.7342 3.15 6.8985 0.0603855
ХСК 18.6 16.1448 18.6 40.734 0.356562
Завислі речовини 2.74 2.37832 2.74 6.0006 0.0525258
Нафтопродукти 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нітрати 4.348 3.774064 4.348 9.52212 0.08335116
Нітрити 0.323 0.280364 0.323 0.70737 0.00619191
Сульфати 58.04 50.37872 58.04 127.1076 1.1126268
Фосфати 0.16 0.13888 0.16 0.3504 0.0030672
Хлориди 74.04 64.26672 74.04 162.1476 1.4193468
СПАР 0.01 0.00868 0.01 0.0219 0.0001917
Мінералізація 433 375.844 433 948.27 8.30061
Залізо (заг.) 0.215 0.18662 0.215 0.47085 0.00412155
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня, коліфаги<100 в дм3, лактопозитивні кишкові палички<5000 в дм3, життєздатні яйця гельмінтів – відсутні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 52.52 19.17
- у поверхневий водний об'єкт 52.52 19.17
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування постійно Раціоналізація використання води
2 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу в районі місць водовідведення постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення