Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №6/ЛГ/49д-21 від 19.04.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПОПАСНЯНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СКП" (ПКП "СКП")
Ідентифікаційні дані
37928583
Місце реєстрації
93300, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, місто ПОПАСНА, вул. ПЕРВОМАЙСЬКА, буд. 34
Контактні відомості
Телефон: +38-(064)-723-4716
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№6/ЛГ/49д-21 від 19.04.2021
Строк дії
з 19.04.2021 по 19.04.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № к 4051-2-г, м. Попасна Луганської області, басейн р. Лугань/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0299/Р.ЛУГАНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.17 р. Лугань
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 139.04 29.2
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 139.04 29.2
Р.ЛУГАНЬ 139.04 29.2
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 41.59 1.133
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 41.59 1.133
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.17 0.043
- на виробничі потреби 41.42 1.09
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Попасна Луганської області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0299/Р.ЛУГАНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.17 р. Лугань
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 85.98 23.88
- населенню 82.86 22.841
- вторинним водокористувачам (без використання) 3.12 1.039
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 0.17 0.043
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 0.17 0.043
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 11.47 4.187

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов`язків водокористувачів.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Дотримуватись вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 та вимог Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" від 10.01.2002 № 2918- ІІІ.

5. Згідно п. 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінестерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, надати документи для постановки на державний облік водокористування до Регіонального офісу водних ресурсів у Луганський області відділ водного кадастру та мониторингу вод, за адресою: 93113, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри 347, тел. 0505800711, e-mail: llruvr@ukr.net.

6. Згідно з порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою № 2 ТП - водгосп (річна) через електронний кабінет водокористувача на порталі електронних послуг Держводагенства за посиланням: e- services.davr.gov.ua.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР «СхідДРГП» (84105, Донецька область,   м. Слов’янськ, вул. Карла Маркса, 77, тел. (095) 579-79-88, E-mail: vostokgrgp@gmail.com) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) у разі необхідності.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Технічний огляд та ремонт елементів водопровідого господарства Згідно з графіком Дотримання ст. 44 Водного кодексу України
2 Встановити прилад обліку на свердловині та утримувати в технічно справному стані насосне устаткування 2021р. Раціональне використання водних ресурсів
3 Своєчасна ліквідація витоків з трубопроводів Постійно Зменшення втрат води, поліпшення якості питної води
4 Утримання зони суворої санітарної охорони навколо свердловини в належному санітарному та екологічному стані Постійно Запобігання забруднення водоносного горизонту безпосередньо в районі свердловини
5 Забезпечення контроля якості підземних вод згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" 1 раз на місяць Забезпечення водою, що відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10
6 Проводити герметизацію свердловини до настання паводкового періоду та за необхідністю 1 раз у квартал Забезпечення водою, що відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10
7 При експлуатації системи водопостачання добиваться найменшого відсотка втрат води в водопровідних мережах Постійно Економія водних ресурсів