Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №29/СМ/49д-21 від 12.04.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛІС УКРАЇНА"
Ідентифікаційні дані
00382220
Місце реєстрації
42600, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН, місто ТРОСТЯНЕЦЬ, вул. НАБЕРЕЖНА, буд. 28 А
Контактні відомості
Телефон: +38-(054)-270-3600
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Сумській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№29/СМ/49д-21 від 12.04.2021
Строк дії
з 12.04.2021 по 12.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
3 свердловини № 3828, № 47, № 701 в м. Тростянець, Тростянецький район, р. Боромля, басейн р. Ворскла
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0509/0279/Р.БОРОМЛЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.22 р. Ворскла від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 808.27 294.949
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 808.27 294.949
Р.БОРОМЛЯ 808.27 294.949
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 764.6 279.079
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 764.6 279.079
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 155.22 56.655
- на виробничі потреби 609.38 222.424
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Тростянець
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0509/0279/Р.БОРОМЛЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.22 р. Ворскла від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Тростянець
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0509/0279/Р.БОРОМЛЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.22 р. Ворскла від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
545,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
19,720
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
545,0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.45 790.25 1.45 790.25 0.028594
БСК5 5.18 2823.10 4.50 2452.50 0.088740
ХСК 26.70 14551.50 26.70 14551.50 0.526524
Завислі речовини 11.61 6327.45 10.35 5640.75 0.204102
Нафтопродукти 0.05 27.25 0.05 27.25 0.000986
Нітрати 20.46 11150.70 20.46 11150.70 0.403471
Нітрити 0.62 337.90 0.62 337.90 0.012226
Сульфати 62.0 33790.0 62.0 33790.0 1.222640
Фосфати 0.29 158.05 0.29 158.05 0.005719
Хлориди 20.4 11118.0 20.4 11118.0 0.402288
Мінералізація 418,0 227810,0 418,0 227810,0 8,242960
Залізо 0,25 136,25 0,25 136,25 0,004930
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись більше ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; реакція (рН) - 6,5-8,5; розчинний кисень, г/м3 – не повинен бути менше 4,0 г/м3 у будь-який період року у пробі, відібраній до 12 години дня.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Тростянець
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0509/0279/Р.БОРОМЛЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.22 р. Ворскла від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
546,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
83,832
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
531,0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.69 897.39 1.69 922.74 0.141676
БСК5 3.64 1932.84 3.64 1987.44 0.305148
ХСК 26.41 14023.71 26.41 14419.86 2.214003
Завислі речовини 13.83 7343.73 10.35 5651.10 0.867661
Нафтопродукти 0.03 15.93 0.03 16.38 0.002515
Нітрати 11.73 6228.63 11.73 6404.58 0.983349
Нітрити 0.62 329.22 0.62 338.52 0.051976
Сульфати 101.2 53737.2 101.2 55255.20 8.483798
Фосфати 0.17 90.27 0.17 92.82 0.014251
Хлориди 26.2 13912.2 26.2 14305.2 2.196398
Мінералізація 524,0 278244,0 524,0 286104,0 43,927968
Залізо 0,28 148,68 0,28 152,88 0,023473
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись більше ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; реакція (рН) - 6,5-8,5; розчинний кисень, г/м3 – не повинен бути менше 4,0 г/м3 у будь-який період року у пробі, відібраній до 12 години дня.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 43.67 15.87
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 43.67 15.87
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2695.03 243.2
- у поверхневий водний об'єкт 2312.24 103.552
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 382.79 139.648
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 21314.86 7779.923
- оборотного 21314.86 7779.923
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
 1. Анулювати дозвіл від 07.11.2019 № 585/СМ/49д-19 виданий Державним агентством водних ресурсів України (Сектором у Сумській області Держводагентства).
 2. Досягнення критеріїв якості води в контролному створі річки, що не перевищує комунально-побутові норми і ГДК забруднюючих речовин.
 3. Вжиття заходів щодо недопущення скиду промивних стічних вод до водних об'єктів.
 4. Розробка поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води.
 5. Виконувати в повному обсязі у встановлені терміни умови погодження контролюючих органів, приписи та водоохоронні заходи.
 6. Виконувати вимоги статей 44, 49, 94, 95, 98-101, 105 Водного кодексу України.
 7. Облік забору води вести водовимірювальними приладами в журналах первинного обліку.
 8. Річні звіти по формі 2ТПводгосп (річна) надавати до Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області щорічно не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.
 9. Не допускати перевитрат води понад встановлені ліміти.
 10. Додержуватися норм ДБН та санітарних вимог при експлуатації водозаборів.
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Приватного акціонерного товариства «Монделіс Україна»  (код ЄДРПОУ 00382220, 42600, м. Тростянець, вул. Набережна, 28а, Тростянецький р-н, Сумська обл.) (лист Сектору від 22.03.2021 № 42/СМ/21-21, вхідний Держгеонадр від 23.03.2021 № 1159/01/10-21) та вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору в м. Тростянець, (св. №№ 3828, (50029ʹ09ʺ ПнШ, 34056ʹ39ʺ СхД), 47, (50029ʹ11ʺ ПнШ, 34056ʹ32ʺ СхД), 701 (50029ʹ18ʺ ПнШ, 34056ʹ37ʺ СхД), Сумської обл., з відбором підземних вод у загальному обсязі 808,27 м3/добу (294,949 тис.м3/рік), при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне   водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ КП «Південукргеологія» (м. Харків, вул. Жовтневої революції, 93 тел. (057) 733-31-70) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Свердловини утримувати в належному санітарно-технічному стані Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
2 Не допускати забруднення підземних та поверхневих вод Постійно Охорона підземних вод від забруднення
3 Підтримувати в задовільному стані огорожі та територію зони суворого санітарного режиму водозаборів Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
4 Підтримувати прибережну захисну смугу (ПЗС) річки поблизу скиду стічних вод в належному стані. Не допускати порушення в межах ПЗС режиму обмеженої господарської діяльності, передбаченої ст. 89 Водного кодексу України. Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
5 Дотримуватись розроблених нормативів ГДС, не менше ніж один раз на квартал здійснювати вимірювання показників якості стічних вод Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Не допускати нераціонального використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
7 Налагодити ефективну роботу очисних споруд 2021 рік Охорона поверхневих вод від забруднення