Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №138/ВН/49д-21 від 21.04.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРШАДЬ ЛЮКС"
Ідентифікаційні дані
44128980
Місце реєстрації
24400, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН, місто БЕРШАДЬ, вул. Зборовського Іполита, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(068)-842-8328
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№138/ВН/49д-21 від 21.04.2021
Строк дії
з 21.04.2021 по 21.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір із Бершадського водосховища, (верхнє) площею 70,0 га, розташований у межах м. Бершадь Бершадської міської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області, басейн річка Дохна, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0330/Р.ДОХНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Отримується вода від іншого водокористувача ТОВ "АКВА СОЛАР ІНВЕСТ", розташованого у межах м. Бершадь Бершадської міської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області, басейн річка Дохна, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0330/Р.ДОХНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1050 283.5
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 1050 283.5
Р.ДОХНА 1050.0 283.5
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1311.05 353.979
з поверхневих джерел: 1050 283.5
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 1050.0 283.5
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 261.05 70.479
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 12.05 3.249
- на виробничі потреби 249.0 67.23
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Водовідведення здійснюється на поля фільтрації ТОВ "АКВА СОЛАР ІНВЕСТ" площею 11,66 га розташовані за межами м. Бершадь Бершадської міської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області, басейн річка Дохна, район басейну річки Південний Буг.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Поля фільтрації
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0330/Р.ДОХНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Річка Дохна, скид зворотних (теплообмінних) вод розташований у межах м. Бершадь Бершадської міської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області, басейн річка Дохна, район басейну річки Південний Буг.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річку Дохна
Категорія зворотних (стічних) вод
 • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0330/Р.ДОХНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
8.875
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
57.510
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
8.875
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3 2.66 0.3 2.66 0.01724
БСК5 0.67 5.95 0.67 5.95 0.04
ХСК 3.26 28.93 3.26 28.93 0.1875
Завислі речовини 3.0 26.625 3.0 26.625 0.17253
Нафтопродукти 0.035 0.31 0.035 0.31 0.002009
Нітрати 2.74 24.32 2.74 24.32 0.1576
Нітрити 0.3 2.66 0.3 2.66 0.01724
Сульфати 11.12 98.69 11.12 98.69 0.640
Фосфати 0.3 2.66 0.3 2.66 0.01724
Хлориди 14.8 131.35 14.8 131.35 0.85115
Cухий залишок 106.5 945.2 106.5 945.2 6.125
Залізо 0.03 0.27 0.03 0.27 0.00175
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Розчинений кисень >4мг/дм3---5,11мг/дм3; водневий показник(рН0--6,5---8,5----7,0; температура - температура води при скиді теплообмінних вод не повинна бути вищою ніж на 3°С порівняно з середноьмісячною тепературою самого жаркого місяця року за остані 10років.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 261.05 70.479
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 495.05 133.659
- у поверхневий водний об'єкт 213.0 57.510
- на поля фільтрації 282.05 76.149
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач 0 0
Використання води в системах водопостачання: 5940 1603.8
- оборотного 5280.0 1425.6
- повторного 660.0 178.2
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Дотримуватись правил експлуатації джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
 3. Здійснювати експлуатацію водозабірних споруд лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями.
 4. Забороняється  скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), дотримуватись вимог водного законодавства щодо умов скидання стічних вод у водні об'єкти (стаття 70 Водного кодексу України).
 5. При скиданні зворотних (стічних) вод на поля фільтрації, у накопичувачі та у вигреби дотримуватись вимог статті 74 Водного кодексу України, а також санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.
 6. Відповідно до статті 45 Водного кодексу України умови водокористування можуть бути обмежені у разі маловоддя для підтримання екологічних витрат води у поверхневому водному об'єкті.
 7. Згідно з «Порядком ведення державного обліку водокористування», затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78 та наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України від 18.12.2020 N 375, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 8. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенню водних ресурсів Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
2 Забір та використання води води здійснювати в межах встановлених лімітів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Вести облік водокористування та водовідведення Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Не допускати порушень режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі (стаття 89 Водного кодексу України) Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
5 Систематично здійснювати лабораторний контроль якості води, що скидається у поверхневий водний об’єкт, не допускати перевищень нормативів ГДС у зворотних (стічних) водах Щоквартально Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
6 Утримувати місце водозабору у належному санітарно-екологічному стані Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення