Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №140/ВН/49д-21 від 21.04.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ"
Ідентифікаційні дані
00443128
Місце реєстрації
76005, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, вул. СИМОНА ПЕТЛЮРИ, буд. 10
Контактні відомості
Телефон: +38-(043)-432-2693
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№140/ВН/49д-21 від 21.04.2021
Строк дії
з 21.04.2021 по 21.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 2026 глибиною 80,0 м, дебітом 10,0 куб.м/год, розташована в межах смт Тростянець Тростянецької селищної територіальної громади Гайсинського району Вінницької області, басейн річки Тростянець (Недотека), район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0371/Р.ТРОСТЯНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1243 (законсервована) глибиною 28,0 м, дебітом 25,0 куб.м/год, розташована в межах с-ща Северинівка Тростянецької селищної територіальної громади Гайсинського району Вінницької області, басейн річки Тростянець (Недотека), район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0371/Р.ТРОСТЯНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею 24,9 га, розташований в межах смт Тростянець Тростянецької селищної територіальної громади Гайсинського району Вінницької області на річці Тростянець (Недотека), район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0371/Р.ТРОСТЯНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 471.407 139.834
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 233 74.56
Р.ТРОСТЯНЕЦЬ 233.0 74.56
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 238.407 65.274
Р.ТРОСТЯНЕЦЬ 238.407 65.274
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 471.407 139.834
з поверхневих джерел: 233 74.56
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 233.0 74.56
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 238.407 65.274
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 9.345 2.99
- на виробничі потреби 229.062 62.284
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Накопичувач, у який скидаються стічні води (після очисних споруд повної біологічної очистки потужністю 2990 куб.м/добу, 1091,35 тис.куб.м/рік),, розташований за межами смт Тростянець Тростянецької селищної територіальної громади Гайсинського району Вінницької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(81) Накопичувачі
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Накопичувач
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0371/Р.ТРОСТЯНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водовідведення
Водовідведення у накопичувач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск у річку Тростянець (Недотеку) теплообмінних вод , розташований в межах смт Тростянець Тростянецької селищної територіальної громади Гайсинського району Вінницької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка
Категорія зворотних (стічних) вод
 • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0371/Р.ТРОСТЯНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
3.458
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
26.56
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0.208
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.31 0.48 2.0 6.92 0.05
БСК5 4.74 0.99 4.5 15.56 0.12
ХСК 20.5 4.26 20.5 70.89 0.54
Завислі речовини 16.0 3.33 16.0 55.33 0.42
Нафтопродукти 0.05 0.01 0.05 0.17 0.001
Нітрати 4.84 1.01 4.84 16.74 0.13
Нітрити 0.22 0.05 0.22 0.76 0.01
Сульфати 44.15 9.18 44.15 152.67 1.17
Фосфати 1.15 0.24 1.15 3.98 0.03
Хлориди 49.26 10.25 49.26 170.34 1.31
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Розчинений кисень не менше 4мг/дм3;водневий показник (рН)--6,5--8,5-----8,1; температура перевищення не більше 3°С температури водного об’єкта найжаркішого місяця за 10років.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 256.607 82.114
- у поверхневий водний об'єкт 83.0 26.56
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач 173.607 55.554
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Дотримуватись правил експлуатації джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
 3. Забороняється  скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо дотримуватись вимог водного законодавства щодо умов скидання стічних вод у водні об'єкти (стаття 70 Водного кодексу України).
 4. При скиданні зворотних (стічних) вод у накопичувачі та у вигреби дотримуватись вимог статті 74 Водного кодексу України, а також санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.
 5. Здійснювати експлуатацію водозабірних споруд лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями.
 6. У разі настання маловоддя ліміти забору води з поверхневих водних об’єктів зменшуються за вимогою органа, який видав дозвіл на спеціальне водокористування (стаття 45 Водного кодексу України).
 7. Згідно з «Порядком ведення державного обліку водокористування», затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78 та наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України від 18.12.2020  N 375, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2 ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 8. У разі припинення діяльності інформувати Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг про припинення подання Звіту про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).
 9. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Приватного акціонерного товариства «Тростянецький м’ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 00443128, 76005, м. Івано-Франківськ,
вул. Симона Петлюри, 10, Івано-Франківська область) (лист Сектору
від 30.03.2021 № 235/ВН/21-21, вхідний Держгеонадр від 05.04.2021
№ 1420/01/10-1-21) та вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору в с. Северинівка, (св. № 1243, (48,521580ʺ ПнШ, 29,183161ʺ СхД), в смт. Тростянець, св. № 2026, (48,513052ʺ ПнШ, 29,205069ʺ СхД), Вінницька обл., з водовідбором з підземних вод у загальному обсязі 238,407 м3/добу (65,274 тис.м3/рік), при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Подільській ГГЕ ДП «УГК» (м. Хмельницький, вул. Геологів, 5 та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження та забруднення
2 Вести облік водокористування та водовідведення Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Забір та використання води здійснювати в межах встановлених лімітів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Не допускати порушень режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі (стаття 89 Водного кодексу України) Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення.
5 Підтримувати в справному стані водомірні прилади та проводити їх регулярну повірку Постійно Раціональне використання водних ресурсів
6 Утримувати місце водозабору у належному санітарно-екологічному стані Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження та забруднення
7 Систематично здійснювати лабораторний контроль якості води, що скидається у поверхневий водний об’єкт, не допускати перевищень нормативів ГДС у зворотних (стічних) водах Щоквартально Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
8 Провести налагоджувальні роботи водовипускної системи до 31.12.2022 Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
9 Проводити прочистку систем водовідвідних труб Щоквартально Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення